km/óra
  2023.04.01., szombat  •  Hugó napja
Mi vagyunk a lámpafény: díjátadó gála és ünnepi műsor a magyar kultúra napján

Mi vagyunk a lámpafény: díjátadó gála és ünnepi műsor a magyar kultúra napján

Január 21-én hagyományosan az Agorában került sor a kultúra napi díjátadó gálára, ahol a városunk kulturális életében kiemelkedő munkát végző szakembereket ismerték el. Köszöntőt mondott Horváth Soma, Szombathely MJV alpolgármestere. A díjátadót ünnepi műsor követte.

 

„Emelje ez föl lelkeinket,/Hogy mi vagyunk a lámpafény,/Mely amidőn a többi alszik,/Ég a sötétség éjjelén.” - Petőfi Sándor szavaival köszöntötte a kultúra napi díjátadó gálán Horváth Soma, Szombathely kultúráért is felelős alpolgármestere a megjelenteket:

"Az idei évben az ünnep még erősebb és magasabb szintre emeli a magyar kultúrát, hiszen a 200 éve született Petőfi Sándor mellett ünnepeljük a Himnusz keletkezésének kétszázadik évfordulóját is. Tesszük mindezt ma közösen azokkal és azokért, akik a szombathelyi közművelődésért és kultúráért dolgoznak nap mint nap" - hangsúlyozta az alpolgármester, majd Szombathely sokszínű és gazdag kulturális életét méltatta.

A városét, melyben  "együtt áramlik és egymást egészíti ki a szent mártoni hagyomány Weöres Sándor költészetének és Derkovits Gyula festészetének tiszteletével és Koncz János hegedűjátékával. Közösen van jelen Savaria ókori történetének megőrzése azzal, hogy Szombathely – ha csak egy perc erejéig is – James Joyce fikciós regényének, a Ulyssesnek köszönhetően a világirodalom térképére került."

Az alpolgármester elmondta, mi, szombathelyiek büszkék vagyunk és lehetünk kulturális intézményeinre: a 70 éves önálló megyei könyvtárra; a 60 éves Sportházra és az 50 éves Savaria Mozira is; a Weöres Sándor Színházra, mely 12 évvel ezelőtt nyitotta meg kapuit a magyar kultúra napján, a Múzeumi Negyedre, a megújult Bartók teremre – valamint a  jelenben megújuló Szima malomra.

"A szombathelyi kulturális és közművelődési életben dolgozóknak mára számos feladatuk van. Az elmúlt évek nem várt kihívások elé is állították őket. Gondoljunk csak a járványhelyzet miatt szűkebb keretek közé szorult kulturális és közművelődési intézményekre, melyek ebben az eddig ismeretlen és nehéz helyzetben is helytálltak.

Most, 2023-ra pedig az energiaválság az, ami komoly kihívás elé állítja a kulturális és közművelődési intézményeket és az ott dolgozókat. Jelen helyzetben még nagyobb szerepe van az Ő munkájuknak, hogy minél nagyobb spektrumon tudják kínálni a kulturális értékeinket nekünk, kultúrafogyasztók számára. A mai napon, a Magyar Kultúra Napjához kapcsolódóan ezt az áldozatos munkát és az elmúlt évtizedek munkásságát köszönjük meg kitüntetésekkel a szombathelyi kultúra és közművelődés területein tevékenykedő személyeknek." – zárta ünnepi köszöntőjét Horváth Soma, majd sor került a díjátadóra.
A díjakat dr. Nemény András Polgármester, Horváth Soma alpolgármester és Putz Attila, Szombathely Kulturális, Oktatási és Civil Bizottságának elnöke adták át.

 

MAGYAR KULTÚRA NAPJA 
2023
Kitüntetettek

A Kiemelkedő Kulturális Munkáért díj adományozható annak a személynek, aki a kulturális életben több éven át tartó kiemelkedő munkát végzett. A díj kettő fokozatban adományozható. Az I. fokozatot évente egy, a II. fokozatot évente legfeljebb kettő személy kaphatja.

A Kiemelkedő Kulturális Munkáért díj I. fokozatát 2023-ban

KISS ANDREA kapta.

Kiss Andrea az AGORA Savaria Kulturális és Médiaközpont Nonprofit Kft. közművelődési igazgatója. Több mint 30 éve dolgozik Szombathely kultúrájáért, közművelődéséért, az elmúlt 18 évben különböző vezetői pozíciókban. Igazgatója volt a Gyermekek Házának, szakágvezetője, majd igazgatóhelyettese az AGORA Szombathelyi Kulturális Központnak. Évekig program- és művelődésszervezőként dolgozott, majd kis kitérőt tett a bábszínészet felé, de pályafutásának meghatározó részében a gyermek- és ifjúsági területen végzett munkája jelentette számára a szakmai kiteljesedést.
Folyamatosan képezi magát: főiskolai művelődésszervezői, történelemtanári végzettséget és egyetemi művelődésszervezői diplomát is szerzett több szakirányú tanfolyam mellett.
Olyan nagyszabású rendezvények köthetők nevéhez, mint a 2000-es években több éven át zajló Szombathelyi Játékfesztivál, az évente megrendezett Városi Gyermeknap, vagy a Szent Márton-évben megalkotott Kalandjáték Savariában című játszóház. Aktív kezdeményezője és irányítója olyan uniós projekteknek, mint a Tudástarisznya és az AGORA-Óra című kompetenciafejlesztő program, vagy a jelenleg is zajló DigIT-AGORA – Okos város, okos közösségek című közösségfejlesztő pályázat.
Feladatai az elmúlt évtizedekben átalakultak, bővültek, ám munkáját mindig az alaposság, precizitás, személyre szabott odafigyelés és problémamegoldás jellemzi szervezőként és vezetőként is. Hisz a csapatmunkában, közösségben szeret dolgozni. Fontosnak tartja a közönséggel, a látogatókkal való személyes kapcsolattartást, ezért állnak közel hozzá az olyan programok, ahol a résztvevőkkel alkalma van beszélgetni is, ilyen alkalmak a kézműves foglalkozások vagy a játszóházak, amelyekben aktívan részt vesz, és kikapcsolódást is jelentenek számára.
Munkatársai az alaposságát, következetességét, a munkával szembeni alázatát, az abban való elmélyülést, beosztottjaira való odafigyelését becsülik benne leginkább.
Társadalmi feladatokat is vállal: 1998 óta a Változó Világért Alapítvány, 2020 óta a Savaria Történelmi Karnevál Közhasznú Közalapítvány kuratóriumának tagja.
Kimagasló szakmai tevékenységét kitüntetésekkel ismerték el: 2006-ban Vas Megye Önkormányzata Szolgálatáért Ifjúsági Tagozat Díjat, 2012-ben a Dr. Kiss Gyula Kulturális Egyesülettől Közösségi Kultúráért Díjat vehetett át. 2013-ban megkapta a Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata Ifjúságért díját.


A Kiemelkedő Kulturális Munkáért díj II. fokozatának egyik kitüntetettje:

POLGÁR KATALIN

Polgár Katalin a Polgármesteri Hivatal kulturális ügyintézője. 38 éve dolgozik Szombathely kulturális életében. Naprakészen tájékozott a város kulturális történéseiben, legyen az színház vagy képzőművészet, irodalom vagy épp könnyűzene.
1985-ben kezdett dolgozni meghatározó munkahelyén, a Szombathelyi Képtárban, mint gyűjteménykezelő. Fő tevékenységi területe a műtárgynyilvántartás és a kiállításszervezés volt. Kiemelkedően jó munkakapcsolatot alakított ki a helyi képzőművészeti alkotói bázissal, s velük együtt számtalan sikeres kiállítási projektben vett részt.
Munka mellett is folyamatosan képezte magát. 2001-ben magyar nyelv és irodalom szakos tanári diplomát, továbbá kommunikációs szakemberi végzettséget szerzett.
2012-ben került Szombathely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalához, ahol kulturális ügyintézőként a kezdetektől végzi a közművelődési, közgyűjteményi, előadó-művészeti és egyéb kulturális ügyek döntési előkészítését és koordinációját. Folyamatos kapcsolatot tart a városi kulturális intézményrendszerrel, figyelemmel kíséri a város kulturális és művészeti életét. Munkájának szerves része a Szombathelyi Értéktár Bizottság értékőrző tevékenységének támogatása. Közreműködik az „Aktív időskor Szombathelyen” programban is.
Polgár Katalin nemcsak alakítója és segítője a város kultúrájának, hanem résztvevője is. A szó pozitív értelmében vett „kultúrafogyasztó”, aki épp ezért tudott az elmúlt évtizedekben értő módon segíteni a város kulturális életének.

A Kiemelkedő Kulturális Munkáért díj II. fokozatának másik kitüntetettje:

SZÁNTÓ ISTVÁN

Szántó István Szombathelyen született 1978-ban. Középiskolai tanulmányait a Művészeti Gimnáziumban végezte, diplomáját 2003-ban szerezte a Magyar Képzőművészeti Egyetem Festő és Vizuális Nevelés Szakán. Külföldön, a glasgow-i School of Art, Art Photography Department és a bécsi Akademie der Bildenden Künste Wien intézményekben folytatott tanulmányokat. 2011-ben tudományos fokozatot szerzett a Pécsi Tudományegyetem Művészeti Karán. Jelenleg az ELTE Savaria Egyetemi Központ Vizuális Művészeti Tanszék adjunktusa, tanít a művészeti szakgimnáziumban. Munkásságát a figuralitás, a narratív ábrázolás, a tárgyi folklór használata, a fantasztikum, az irónia, a kisajátítás stratégiája, a képek digitális átalakítása, valamint a kulturális identitás keresése jellemzi. Ahogy ő fogalmaz: alkotásai elsődleges forrása a népművészet, a személyes, társ-ember-közösség kereső és az azonosulási ősszenvedély megnyilatkozása, valamint az olyan alkotásmód, amely a jelenkori tudatot keresi, és reflektál a 21. század technikai szenzualista művészetére. Képzőművészeti tevékenysége nem egy-egy műcsoportra összpontosul, hanem összetett, alkotói szisztémája tevékenységközpontú, ahol a művészeti program és képzőművészeti vállalás a fontosabb. A hagyományos stílusok mellett egyéb műfajokkal is kísérletezik.
Alkotói tevékenysége mellett aktív művészetszervezői munkát is folytat. A Westwerk Művészeti Alkotóműhely Kulturális Egyesület tagja. Egyik kezdeményezője, szervezője és alkotója a Bloomsday keretében Szombathelyen 2021-ben elindított murális projektnek. Műve az Aréna utcai óvoda falát díszíti. Szervezője és kitalálója a FA Képzőművészeti Alkotóműhely és Szimpóziumnak, melynek bemutatkozó kiállítása tavaly szeptemberben a képtárban volt, a hozzá tartozó előadássorozattal. Ennek folytatását is tervezi a jövőben. Tagja a STAG egyesületnek, többször bemutatkozott kirakatkiállításokon. 
Rendszeres kiállító művésze egyéni és csoportos hazai, illetve külföldi tárlatoknak.

A Kultúra Támogatásáért díjat 2023-ban

PADOS GÁBOR kapta.

Pados Gábor műgyűjtő és galériatulajdonos Szombathelyen született 1966-ban. A város kultúrájáért, annak támogatásáért végzett tevékenysége kiemelkedő. Munkásságának három fő pillére az acb Galéria, az Irokéz Gyűjtemény, valamint az Irokéz Galéria.
Első műtárgyát 21 évesen vásárolta. 2003-ban negyedmagával megalapította az acb Galériát, melynek 2009-ben kizárólagos tulajdonosává vált. Mára több mint 50 művészt képvisel, és Magyarország egyik legnagyobb kortárs művészeti galériájává nőtte ki magát. Rendszeres résztvevője rangos nemzetközi művészeti vásároknak. Számos magyar alkotást juttatott be olyan híres közgyűjteményekbe, mint a New York-i Moma, a Metropolitan, vagy a londoni TATE Modern.
Az Irokéz Gyűjtemény a magyar kortárs műveket tartalmazó kollekciók között egyedülálló. Pados Gábor Pajor Zsolt szombathelyi üzletemberrel közösen alapította. A kezdetekkor egy-egy kép megvétele inkább a művész támogatását jelentette. A 90-es évek végére álltak össze gyűjteménnyé a megvásárolt művek. A kollekció 2011-ben mutatkozott be először, rögtön két helyen. A mára több mint 1500 darabból álló gyűjtemény képet ad az elmúlt 30 év magyar képzőművészetéről. Anyagából a Magyar Nemzeti Galéria, a Párizsi Magyar Intézet, a Szombathelyi Képtár, valamint a debreceni MODEM és a Veszprémi Művészetek Háza is rendezett kiállítást.
Az Irokéz Galéria 2001-ben nyitotta meg kapuit a Thököly utcai épület tetőterében. Az első tárlaton az Irokéz Gyűjtemény mutatkozott be. Nemzetközileg ismert magyar kortárs képzőművészek kedvelt kiállítóhelyévé vált, ugyanakkor a város általános, közép- és főiskolásainak is lehetőséget biztosított a bemutatkozásra. Tehetségkutató pályázatokat hirdetett, szombathelyi rendezvények állandó helyszíne lett. Pados Gábor a kultúra magánúton, az üzleti szféra részéről történő támogatásával követendő példát állított mind Szombathely, mind az ország vállalkozásai elé. A galéria 2011-ben bezárni kényszerült, 2015-ben Új Irokéz Galéria néven a Szombathelyi Képtár épületében nyitott meg újra, a szombathelyi önkormányzattal és a Savaria Múzeummal kötött megállapodásnak köszönhetően. Itt az Irokéz Gyűjtemény is különálló raktárhelyiséget kapott.
Pados Gábor volt az ötletgazdája az elmúlt évtized magyar művészeti és piaci narratíváját is meghatározó galériák együttműködésén alapuló Bookmarks kiállításnak, kezdeményezője a Magyar Nemzeti Galéria kortárs szerzeményeit magánadományokkal támogató A Kortárs Művészet Barátai Nonprofit Kft-nek. Az elmúlt években rendszeresen a magyar kortárs művészeti élet tíz legbefolyásosabb személyisége közé választották.

 

 

A díjátadó gálát követően a Petőfi 200 est: Felül a gálya című zenés műsort láthatta a közönség. A Petőfi forradalmi költészete által ihletett műsor versekkel, dalokkal ünnepelte a költő születésének 200. évfordulóját. A Petruska András, Maszkura (Bíró Szabolcs), Kathy Zsolt előadásában elhangzó műsorban olyan művek hangoznak el, mint: Föltámadott a tenger, Megint csak beszélünk, Egy gondolat bánt engemet, Falu végén kurta kocsma, és még számos költemény. Helyet kapott a klasszikus szavalás is, ám kissé újraértelmezve, aktualizálva, megspékelve némi fanyar humorral.

 

Fotó: Nagy Jácint

 


 

Savaria Fórum 32. évfolyam 11. szám - 2023.03.31.
Savaria Fórum 32. évfolyam 11. szám - 2023.03.31.
tematikus oldalak
legolvasottabbak
Megyei I. osztály: a Rábapaty elvette a Haladás veretlenségét, a Jánosháza is idegenben tudott nyerni
A Király SE és a Répcelak hazai győzelemmel folytatta jó sorozatát, nem született gól a Szentgotthárd és a Celldömölk összecsapásán.
Ez egy családias történet – látogatás a Johanneumban Szabó Miklós intézményvezetőnél
Lendületes, energikus léptekkel jön elénk a Johanneum folyosóján Szabó Miklós, a Szombathelyi Evangélikus Diakóniai Központ intézményvezetője. Az általa vezetett szociális intézmény a társadalom perifériáján lévő csoportokat látja el: az idősek, fogyatékkal élők, pszichiátriai betegek és hajléktalanok ügye ma is takarásban van, és ezen a terepen eleve nehéz klasszikus sikertörténeteket generálni. Szabó Miklós viszont motivált vezető, eredményekkel a háta mögött, s tervekkel a jövőre nézve.
Ismét sok újszülöttet köszönthetünk Szombathelyen
Íme, a legfrissebb anyakönyvi hírek városunkból.
Megyei I. osztály: két idegenbeli, valamint egy hazai győzelmet hozott a vasárnapi nap
A Vép a Söpte ellen tartotta otthon a pontokat, a Körmend Táplánból, a Csepreg pedig Szarvaskendről távozott győzelemmel.
Lomtalanítási időpontok Szombathelyen
A Szomhull közzétette, hogy városunkban mikor és hol lesz lomtalanítás, írja a cég honlapja.
legfrissebbek
Délvirág díszíti a Szily János utcát
Nyitány: itthon kezd a Crushers
A HFL-ben, a magyar amerikaifutball-bajnokság első osztályában kezdi meg idei szereplését a Szombathely Crushers: a csapat most szombaton délután három órától az Újpest Bulldogs csapatát fogadja a Városligeti (SZSE) pályán.
Szombattól várhatók a legforgalmasabb napok az üzletekben
Óvatosabbak a vevők, nem hozták annyira előre a húsvéti bevásárlásokat, mint korábban, így szombattól különösen forgalmas napok várhatók az üzletekben - mondta az Országos Kereskedelmi Szövetség (OKSZ) főtitkára az MTI-nek.
Villámok, viharos szél és jégeső is jöhet
Programajánló: kék séta, húsvétra hangolódás és ügyességi versenyek a Víztorony lábánál
Ezen a hétvégén sem kell unatkozniuk a Szombathelyen élőknek, többféle programlehetőséget kínálnak a szervezők: kinyit a Víztorony és a KRESZ-park, megrendezik a kék sétát az autizmussal élőkért, húsvétra hangolódhatunk, a zenerajongókat koncertek várják, a gyerekeket pedig bábszínházba invitálják. A jövő hét is tartogat érdekességeket, sokféle program várja az érdeklődőket.