km/óra
  2024.05.25., szombat  •  Orbán napja
Nyereményjáték: Nyerj egy cabriót!

Beszállsz? A Savaria Fórummal egy cabriót nyerhetsz!

Elrajtolt nyereményjátékunk, amelynek a fődíja egy FIAT 500-as cabrió.

Játékra invitáljuk Olvasóinkat: május 3-tól  négy héten keresztül egy-egy mondatot  rejtünk el aktuális lapszámunkban.


Ezeket  kell megkeresni, majd a május 25-én megnyíló online felületen beküldeni. Aki mind a négy mondatot megtalálja, feltölti, továbbá rendelkezik szombathelyi lakcímkártyával és betöltötte 16. életévét, az részt vesz a június közepén rendezett sorsoláson. 

A játék főnyereménye egy Fiat 500-as cabrio, a sorsolás közjegyző jelenlétében történik. Hírportálunkra folyamatosan kerülnek fel az információk, a játékszabályzat és az összes tudnivaló. Kövesd lapunkat és online  portálunkat, és legyél Te az a szerencsés,  aki egy cabrióval indíthatja a nyarat!

 

Így vehetsz részt a sorsoláson


Május 3-tól minden héten lesz egy nyerő mondat a Savaria Fórumban. (Tudjuk, több ezer van benne.) Segítünk, hogy milyent keressél, igyekeztünk biztosra menni, ezért megjelöltük Nyereményjáték felirattal.
 

Összesen négy ilyen mondat lesz egészen május 25-ig.

Május 25-én megnyílik az a felület, ahova ezeket a mondatokat be tudod küldeni. Meg kell adnod a négy szlogent (ebben is segítünk), elkérünk néhány adatot (FONTOS: A SZOMBATHELYI LAKCÍMKÁRTYA ÉS A BETÖLTÖTT 16. ÉLETÉV FELTÉTEL) és máris bekerülsz azok közé, akik között közjegyző jelenlétében kisorsoljuk az Fiat 500-as kabriót. 


A felület június 12-ig lesz nyitva, addig feltöltheted a szlogeneket.


Ha nem kapsz Savaria Fórumot, kivették a postaládából, nem találod, no para, minden egyes számot online formában belinkelünk ide is, vagy megtalálod https://www.savariaforum.hu/lapszamok oldalon is. 
 

A május 3-án megjelent  számot itt éred el lapozható, PDF-verzióban.
 

A május 10-én megjelent szám PDF-verziója itt található.


A május 17-én megjelent szám PDF-ben.

Átlapozod, megkeresed – és töltesz, és ha igazi mázlista vagy, akkor egy vadonatúj Fiat 500-as kabrióval indulhatsz neki a nyárnak

 

 


ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

Adatkezelő:    AGORA Savaria Kulturális és Médiaközpont Kft.
                székhely: 9700 Szombathely, Március 15. tér 5.
                cg.: 18-09-108728
                adószám: 18886607-2-18
                képviseli: Horváth Zoltán ügyvezető
                e-mail cím: info@agora-savaria.hu
    telefon: +36 94 312 666
Adatvédelmi tisztviselő:    Adat-Bázis Adatvédelmi, Munka- és Tűzvédelmi Kft.
    dr. Horváth Bernadett adatbiztonsági és adatvédelmi szakjogász
    +36 30 387 1412
    drhorvathbernadett@adat-bazis.hu

A nyereményjátékon történő részvétellel a résztvevő kifejezetten elfogadja, hogy az AGORA Savaria Kulturális és Médiaközpont Nonprofit Kft. a nyereményjáték lebonyolításához szükséges személyes adatokat az adatvédelmi szabályok keretein belül a nyereményjáték végéig, illetve a nyeremény nyertesnek történő átadásáig felhasználja és tárolja. Adatkezelő a nyertesek nevét a Savaria Fórumban teszi közzé.
 

A játék leírása:  Május 4-től május 25-ig négy héten keresztül a Savaria Fórumban megjelenik egy-egy, a játékhoz kapcsolódó szlogen. Ezt a négy szlogen kell beküldeni a május 25. és június 12. között megnyíló online felületen. A mondatokat június 12-ig lehet beküldeni a nyeremenyjatek.savariaforum oldalon megadott felületén.


Részvételi feltételek: A nyereményjátékon részt vehet minden 16 év feletti személy, aki 2024.04.30. napján Szombathelyen bejelentett állandó lakcímmel rendelkezik. A nyeremény átvételéhez a lakcímkártya bemutatása szükséges. A nyereményjátékban nem vehetnek részt az AGORA Savaria Kulturális és Médiaközpont Kft. munkatársai és munkatársaiknak a Ptk. 8:1. § (1) bek. 1. pont szerinti közeli hozzátartozói.


A sorsolás részletei: A sorsoláson azok vesznek részt, akik négy szlogent beküldenek a nyeremenyjatek.savariaforum megadott felületre. Abban az esetben, ha több helyes válasz érkezett, a sorsolásra egy, a véletlenszerűség elvének eleget tevő számítógépes sorsolóprogram segítségével kerül sor. Ha egy személytől érkezik helyes válasz, abban az esetben automatikusan ő a nyertes. Szervező jogosult pótnyertest sorsolni.


Az adatkezelés célja: A szolgáltatást igénybe vevő magánszemély által az AGORA Savaria Kulturális és Médiaközpont Nonprofit Kft. által a Savaria Fórumban meghirdetett nyereményjátékon való részvétel, statisztikák elemzések készítése, a nyertesek kiértesítése és a részükre a nyeremény biztosítása.


Az adatkezelés jogalapja: Tájékoztatom, hogy személyes adatainak kezelése az Ön hozzájárulása alapján történik (GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont).


Az általunk kezelt személyes adatok: A nyertes neve, lakcímet igazoló hatósági igazolvány száma, e-mail címe, a feltett kérdésre a helyes válasz. A nyeremény átvételéhez a lakcímkártya bemutatása szükséges.


Adatfeldolgozó: Az Adatkezelő adatfeldolgozót nem vesz igénybe.


Adatkezelés időtartama: A nyereményjáték lebonyolítását és a nyeremény átadását követően a személyes adatok törlésre kerülnek.

Adatkezeléssel kapcsolatos jogok:
•    joga van ahhoz, hogy részletesen tájékozódhasson minden tényről, amely az Ön személyes adatainak kezelésével kapcsolatos (a személyes adatai kezelésének céljáról és jogalapjáról, az adatkezelésre és adatfeldolgozásra jogosult személyek köréről, az adatkezelés időtartamáról, az adatok megismerésére jogosult személyek köréről, az Ön adatkezeléssel kapcsolatos jogaira és jogorvoslati lehetőségeire, valamint a vonatkozó főbb jogszabályi helyekről),
•    kérheti a személyes adatainak kiegészítését, helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását,
•    joga van az adathordozhatósághoz (amennyiben a személyes adatok kezelése automatizált módon történik),
•    jogosult arra, hogy személyes adatainak kezeléséhez adott hozzájárulását bármikor ingyenesen visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a visszavonás előtti – hozzájáruláson alapuló – adatkezelés jogszerűségét.
•    joga van továbbá a felügyeleti hatósághoz panaszt benyújtani (Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, http://naih.hu, telefonszám: +36 (1) 391-1400, postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5., e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu), illetve jogorvoslatért bírósághoz fordulni. Az adatvédelmi perek elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik, a per – az Ön választása szerint – az Ön lakhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható. A lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszéket megkeresheti a http://birosag.hu/ugyfelkapcsolati-portal/birosag-kereso oldalon. Amennyiben Ön külföldi állampolgár, úgy a lakhelye szerint felügyeleti Hatósághoz is benyújthatja panaszát.

Felhívom figyelmét, hogy nem köteles a személyes adatok megadására, azonban személyes adatainak hiányában a nyereményjátékunkon nem tud részt venni.

Szervező a neki megadott személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott adatok megfeleléséért kizárólag az azt megadó személy felel. Bármely érintett e-mail címének megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást. A Szervező fenti esetben minden tőle telhető segítséget megad az eljáró hatóságoknak a jogsértő személy személyazonosságának megállapítása céljából.

Tájékoztatom, hogy a személyes adatokhoz szigorúan korlátozott a hozzáférés a jogosulatlan megismerés, a személyes adatok jogosulatlan megváltoztatása, illetve jogosulatlan felhasználása megelőzésére. Az adatokat elsődlegesen az Adatkezelő, illetve az Adatkezelő belső munkatársai jogosultak megismerni, azokat nem teszik közzé, harmadik személyek részére nem adják át és csak az Adatkezelési nyilatkozatban meghatározott célokra használják, illetve használhatják fel. Kivételt képeznek ez alól a nyertesek adatai, amelyeket az Adatkezelő nyilvánosságra hozhat.

Kérjük Önt, hogy mielőtt a felügyeleti hatósághoz vagy bírósághoz fordulna panaszával – egyeztetés és a felmerült probléma minél gyorsabb megoldása érdekében – keressen meg bennünket.

A személyes adatok kezelése tekintetében a főbb irányadó jogszabályok a természetes személyeknek a személyes adatok kezeléséről szóló az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (GDPR), illetve az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.).

 


                                     AGORA Savaria Nonprofit Kft.
                                                               adatkezelő

 

Nyereményjáték: nyerj egy kabriót!
Katasztrófavédelem álláshirdetés 2024
Savaria Fórum 33. évfolyam 20. szám - 2024.05.24.
Savaria Fórum 33. évfolyam 20. szám - 2024.05.24.
Beszállsz? A Savaria Fórummal egy cabriót nyerhetsz!
tematikus oldalak
legfrissebbek
Parkoló autónak ütközött, ami kidöntött egy 20 kilovoltos vezetéket is tartó villanyoszlopot
A baleset Kenyeriben történt péntek reggel, az azt okozó Opelen nem volt érvényes kötelező felelősségbiztosítás, ráadásul a kocsi fiatal sofőrje, megpróbálta másra hárítani a felelősséget.
Kedden két fontos szombathelyi vasúti átjárónál sem működnek majd a jelzőlámpák
Biztosítóberendezés fenntartási munkálatokat végez május 28-án kedden két forgalmas szombathelyi vasúti átjárónál is a GYSEV.
Diploma-kiállítás: létkérdések és válaszok (képgalériával)
Diploma-kiállítás nyílt pénteken az ELTE SEK Vizuális Művészeti Tanszék (VMT) képi ábrázolás szakos hallgatóinak mestermunkáiból az Írokéz Galériában (a Képtár épületében). A diákoknak az elmúlt három évben megszerzett tapasztalataikat is reprezentálják az alkotások.
Öt emberből négy használja az e-receptet
Magyarországon öt emberből négy használja az e-receptet, a páciensek kétharmada pedig kért már online vizsgálati időpontot, beutalót - derült ki a Semmelweis Egyetem (SE) Digitális Egészség kutatócsoportjának legújabb felméréséből.
Kanyarban, záróvonal ellenére kamiont előző Audi miatt csapódott fák közé egy Ford a 87-esen
A vétlen sofőr a három rossz közül a valószínűsíthetően legkisebbet választotta, de fák közé sodródott. A sofőr túlélte a balesetet, amit az okozó nem tudhatott, hiszen megállás nélkül elhajtott a helyszínről.