km/óra
  2024.07.19., péntek  •  Emília napja
Szociális hét: díjazták azokat, akiknek a segítés az életük

Szociális hét: díjazták azokat, akiknek a segítés az életük

Évek óta hagyomány, hogy a Szociális Hét zárásaként elismerik az ágazatban dolgozók odaadó munkáját. Ők azok, akik az elesettekért - hajléktalanokért, fogyatékkal élőkért, idősekért, nehézsorsú családokért - tevékenykednek, időt és energiát nem kímélve. A díjakat dr. László Győző szociális területért is felelős alpolgármester adta át.

 

Az eseményen fellépett Horváth Dóra, a Paragvári Utcai Általános Iskola 7.z osztályos tanulója, aki kiváló tanulmányi eredménye és kiemelkedő zenei tehetsége révén Szombathely MJV Önkormányzata Szent Márton Esélyegyenlőségi Támogatási Programjának kedvezményezettje immár 3. éve. A Szombathely MJV Önkormányzata által alapított, és odaítélt elismeréseket dr. László Győző, Szombathely szociális területért is felelős alpolgármestere adta át a szociális területen dolgozóknak.


A díjazottak: 


Győrvári Edit-díj” adományozható annak a személynek, aki hozzájárult az önkéntes munka eredményességéhez, illetve támogatásával hozzájárult a város önkéntes ellátásának fejlődéséhez. A díjat évente egy személy kaphatja. A díjjal az Önkormányzat oklevelet és emlékplakettet adományoz.

 
2020. évben „Győrvári Edith-díj”-ban részesült:


Mukics Anna


Mukics Anna a Szent Márton Plébániai Karitász csoport önkénteseként, több mint 10 éve tevékenykedik a szegénygondozásban, három éve a csoport vezetői feladatait is ellátja.Mielőtt csatlakozott volna a karitász csapatához, vállalkozóként hosszú éveken át, nagyon sok adományt juttatott el Győrvári Edith néni által vezetett Családokat Segítő Szolgálathoz. Vállalkozó ismerőseit is bevonta az adománygyűjtésbe. Munkájának köszönhetően nagyon sok ruha, játék került a szegény családokhoz, illetve gyermekotthonokba. Miután csatlakozott a karitászhoz, ötleteivel, az adományok felkutatásában végzett munkájával lendületet adott munkatársainak is. Az EU Élelmiszersegély programban kiemelkedő munkát végzett: a nagy mennyiségű tartós élelmiszert mindig pontosan és gyorsan juttatta el a rászorulókhoz. A Magyar Élelmiszerbank Egyesület jóvoltából naponta hozza el és juttatja el a legszegényebbeknek több nagyáruházból ill. pékségből a kapott kenyeret, péksüteményt, zöldséget és gyümölcsöt. Mindezt a saját autójával. A Karitász élelmiszergyűjtő akcióiban mindig élen jár, és sokszor több, mint ezer rászoruló örülhet az általa kiosztott adományoknak. A beteg, egyedülálló, idős embereket rendszeresen látogatja munkatársaival és - ha szükséges - a szakellátásokhoz való hozzájutást is megszervezi. Az adományként kapott ruhákat, háztartási eszközöket, bútorokat folyamatosan biztosítja a plébánián.


Tapasztalatainak megosztásával, az önkéntesek felkészítésével segített újraindítani a táplánszentkereszti és a vasszécsenyi karitász csoportot. A nardai gyermektáborban rendszeresen segít a gyermekek étkeztetésében.


Anna nem ismer lehetetlent, mindenre talál megoldást; gyorsan. Számára a segítés a mindennapok része, nem is tudná elképzelni a hétköznapokat e nélkül. Leleményessége és odaadó figyelmessége, kitartása és szervező készsége csodálatra méltó és példaértékű.

 

Szociális Ellátás Segítéséért-díj” adományozható annak a személynek, aki hosszabb időn át, de legalább 10 éven keresztül hozzájárult a szociális munka eredményességéhez, illetve támogatásával a város szociális ellátásának fejlődéséhez. A díjat évente legfeljebb két személy kaphatja.

 

2020-ban a „Szociális Ellátás Segítéséért-díj”- ban részesült:


Tőke Ildikó


Tőke Ildikó bölcsődei dajkaként dolgozik a Szombathelyi Egyesített Bölcsődei Intézmény Csodaország Bölcsődéjében. A munkában töltött 23 évéből 12 évet bölcsődés gyermekek között töltött. 1997-ben érettségizett és ruhaipari technikus végzettséget szerzett. Ezt követően a versenyszférában dolgozott több helyen.


2008-ban kezdte meg munkáját az akkori Szűrcsapó utcai bölcsődében, mint technikai dolgozó. Fiatal munkavállalóként a tapasztaltabb kollégák segítségét elfogadva, lendületesen végezte munkáját. Gyorsan tanult, könnyen beilleszkedett a bölcsődei életbe. Az itt eltöltött idő arra sarkalta, hogy mélyítse tudását: 2010-ben jelentkezett bölcsődei dajka tanfolyamra. Megszerzett tudásával és tapasztalatokkal jobban tudta segíteni a kisgyermeknevelők munkáját, akik mindig szívesen fordultak hozzá és fordulnak hozzá ma is.  2019-ben sikeresen elvégezte, az immár kötelező bölcsődei dajkaképzést; a korábbi tanfolyam tapasztalataira építhette új ismereteit. Örömmel vesz részt más témájú képzéseken, jelentkezett informatikai vagy egészségügyi továbbképzésekre is. Plusz feladatokat szívesen vállal a bölcsőde érdekében. A 2019-ben az épület felújításakor készséggel vállalt többletmunkát nem csak hétköznapokban, de ünnepnapokon is. 


Munkatársaival mindig segítőkész, megértő. Munkájában precíz. Fontos számára, hogy a bölcsődei környezet mindig tiszta és barátságos legyen. Mindig szeretettel és vidáman segíti a bölcsődébe érkező családokat. Munkabírása és szorgalma példaértékű. 

 

Pálos Károly- díj” II. fokozat adományozható annak a személynek, aki hosszabb időn át, de legalább 10 éven keresztül közreműködött a város magas szintű szociális ellátásában. A díjat évente legfeljebb két személy kaphatja. 


2020. évben „Pálos Károly-díj” II. fokozatát kapta:


Lendvai Imréné


Lendvai Imréné az általános ápoló és asszisztensi szakképesítés megszerzését követően a Vas Megyei Markusovszky Kórház neurológiai- és pszichiátriai osztályán dolgozott ápolónőként. Majd a város szociális alapellátásában a házi segítségnyújtás területén tevékenykedett. 1998. óta a Gagarint úton, a Vas Megyei Szakosított Szociális Intézetben dolgozik, ahol a Vas megyéből beköltözött idős, demenciával küzdő emberek is élnek. Az Országos Módszertani Intézet demencia tanfolyamának elvégzése után, 2008. óta a "Nefelejcs" Demens Részleg vezetői teendőit látja el.
Aktívan részt vett a pályakezdő ápolók gyakorlati oktatásában. Több alkalommal volt a szociális területen szervezett tanfolyamok előadója: a szervezők a demenciával kapcsolatos ismereteinek, megszerzett tapasztalatainak átadására kérték fel.


A kezdetek óta odaadással, a betegek és hozzátartozóik iránti elkötelezettséggel vesz részt a Vas Megyei Hospice Alapítvány munkájában. Hosszabb ideig önkéntes munkát végzett az SM betegek klubjában is. A kórházban, a házi segítségnyújtásban és a szociális intézetben eltöltött évek alatt munkáját mindig a kliensek életminőségének javítása érdekében, az egyén gyógyulását szem előtt tartva végezte. Mindig emberséggel, szeretettel, tudással felvértezve munkálkodott a beteg, idős emberek emberi méltóságáért. Saját egészségét sem kímélve példamutató szakmai elhivatottsággal és tudással fordult a szolgáltatást igénybevevők felé. Munkaszeretete, szakma-, és a rászorultak iránti elhivatottsága, kollégák iránti tisztelete példaértékű és követendő a segítő szakmában dolgozók számára.

 

„Pálos Károly-díj” II. fokozatát vehette át:


Jene Judit


Jene Judit 15 évig tanítóként dolgozott, majd gyógypedagógusként a Csákánydoroszlói Értelmi Fogyatékosok Otthonában, 6 éven át mint mentálhigiénés csoportvezető. Közben megismerkedett az autizmussal. Az ESŐEMBERKE Alapítvány munkáját segítette tanácsadással, a szülőklub vezetésével, a pályázatokhoz szükséges szakmai programok kidolgozásával. Jelentős szerepet vállalt a Holnap Háza Lakóotthon működési előkészítésében és megvalósításában.  2009. - a megnyitás- óta annak vezetője.  


Figyelme kiterjed mindenre: a lakók beköltözésének segítésére, a védett segítő környezet és közösség kialakítására, az egyéni szükségletek szerinti fejlesztésekre. Szervezi az intézményen belüli foglalkoztatást: a levendulatermesztést, s az arra képes lakókkal az irodai kisegítő munkát, az „Én könyvem és a Mi könyvünk” vezetését, annak érdekében, hogy a lakók felnőttként, nehézségeik ellenére is boldog, teljes életet élhessenek.
Rendszeresen részt vett országos együttműködésekben, a Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány (FSZK) autizmus munkacsoportjának munkájában, az Autisták Országos Szövetsége konferenciáin, többször előadóként is.  2011-ben közreműködött az „Autizmus specifikus támogatott foglalkoztatás módszertani kézikönyv és film” országos projektben. 2014-15-ben irányította a Lakóotthon bázisintézményi közreműködését a magyar autizmus ellátás fejlesztéséért végzett akciókutatásban a Nyolc pont országos FSZK projekt keretében. 2014-ben a szakmai program elkészítésével megalapozta a MA Háza Foglalkoztató pályázatát, beindítását, ahol ma már az autisták a megváltozott munkaképességű személyekkel együtt dolgozhatnak.  


Az újszerű, korszerű irányelvek, a megfelelő élettér kialakításával, a lakóotthonban végzett lelkiismeretes munkájával, empatikus képességeivel, a lakók felé sugárzó szeretetével teremtette meg a HOLNAP HÁZA családias légkörét, amiben a lakók otthonukként élnek, családjuk pedig biztonságban tudhatja őket.

 

Pálos Károly-díj” I. fokozat adományozható annak a személynek, aki kiemelkedő munkájával hosszabb időt át, de legalább 15 éven keresztül segítette a város szociális ellátásainak fejlődését, fejlesztését, hatékonyságának növelését.  A díjat évente legfeljebb egy személy kaphatja.


2020. évben a „Pálos Károly-díj” I. fokozatát kapta:


Juranovits-Racker Rita


Juranovits-Racker Rita 2001-ben a főiskola elvégzése után családgondozóként kezdett dolgozni az akkori Oladi Családsegítő Központban. 2002-ben a Regionális Szociális Forrásközponthoz került, ahol kezdetben a KAPU - Önkéntes Segítő Programban koordinátorként, majd e projekt, illetve a Támogató Szolgálat - modellkísérleti program szakmai irányítójaként dolgozott.


2003-tól a már szociális alapellátási formaként működő Fogyatékos Emberek Támogató Szolgálatának vezetője lett. Munkájával, szakértelmével hozzájárult újabb Támogató Szolgálat beindításához 2005-től. 2007-2009 között a Munkaerő-piaci Szolgáltatások vezetőjeként dolgozott, emellett irányította a Fogyatékos Emberek Támogató Szolgálatainak szakmai munkáját is. 2012-től a Fogyatékos Emberek Nappali Szolgálatának vezetője. 2016-tól a Fogyatékos Embereket Segítő Szolgáltatások Intézményének a szakmai munkáját irányítja.


A szervezetnél töltött évek alatt számos hazai és Európai Uniós pályázati program kidolgozásában közreműködött. Több HEFOP és TÁMOP programban projektmenedzserként és szakmai vezetőként vállalt szerepet. 2013-tól az Önkormányzat „Ügyfél útja” című programjának szakmai vezetői feladatait is ellátta. 2014-ben, és 2015-ben a fogyatékos nappali ellátás szolgáltatásait kiegészítő, azokat magasabb színvonalra emelő hazai projektek felelőse is volt.


Mindig a magas színvonalú ellátás biztosítására, a szolgáltatások fejlesztésére, új és innovatív programok bevezetésére törekedett. Széles körű kapcsolatrendszert épített ki és ápol a megyében működő fogyatékos embereket segítő intézményekkel. Aktív szerepe volt a Vas Megyei ÉFOÉSZ újraalakulásában is.


A munkakörébe tartozó kötelező feladatok ellátása mellett mindig lehet rá számítani közösségi akciók, önkéntes feladatok megszervezésében, megvalósításában is. Juranovits-Racker Rita rendkívül precíz és nagy teherbírású, jó problémamegoldó és konfliktuskezelő képességgel rendelkező szakember, aki a fogyatékos ellátásban eddig eltöltött 16 év alatt valamennyi ellátási területen kiemelkedő munkát végzett.

 

Fotó: Nagy Jácint

Savaria Fórum 33. évfolyam 26. szám - 2024.07.05.
Savaria Fórum 33. évfolyam 26. szám - 2024.07.05.
Beszállsz? A Savaria Fórummal egy cabriót nyerhetsz!
tematikus oldalak
legolvasottabbak
A Körösladányi MEDOSZ Sportkör szerzett foci tulajdonrészt Szombathelyen (javítva)
Abban az ISA-Haladás Kft-ben lett egyszázalékos tulajdonos az NB III-as visszalépését az önkormányzati választások másnapján bejelentő Körös-parti egyesület, amely a csődben lévő Szombathelyi Haladásból vált ki, és az Illés Akadémia felnőtt csapatának versenyeztetéséért jött létre.
Pontosítás: nem az Illés Akadémia lett a Körösladány tulajdonosa, hanem fordítva, a Békés vármegyei szervezet szerzett tulajdonrészt az ISA-Haladás Kft-ben
Pénteki cikkünkben azt írtuk, a felszámolás előtt álló Szombathelyi Haladás Sportszolgáltató kft-től kapott jogon pár hete alakult ISA-Haladás Kft. a június végén bevásárolta magát az önkormányzati választások másnapján az NB III-ból való visszalépését bejelentő Körösladányi MEDOSZ Sportkörbe. Valójában pont fordítva történt: a Körösladányi MSK szerzett tulajdonrészt a ISA-Haladás Kft-ben. Mindenesetre a jogi csavar célja feltehetően az, hogy a Illés Akadémia a körösladányiak jogán, segítségével indulhasson a harmadosztályban.
Készüljön: nagy dugók várhatók ezen a szombathelyi bevezető úton
A GYSEV Zrt. a lakosság türelmét kéri, mert július 15-től a hónap végéig ismét karbantartási munkát végez a Zanati úti aluljáró feletti vasúti hídon, ezért két héten át a Zanati úti aluljáró közúti forgalmát két belső sávra fogják szűkíteni.
Felnőtt háziorvosi rendelés Szombathely 2024: az összes rendelési idő egy helyen
A felnőtt háziorvosi rendelés biztosítása Szombathelyen 2024-ben is marad önkormányzati feladat. Néhány helyen változik a rendelési idő, cikkünkben az összes városi felnőtt háziorvosi rendelővel kapcsolatos fontos információt megtalálja.
Szombathely Deák Ferenc utca 3. alatti gyermekorvosi rendelő - Dr. Gecse-Kálózi Patrícia rendelési idő
Dr. Gecse-Kálózi Patrícia gyermekorvos rendelési ideje 2024-ben március 1-től a Deák Ferenc utcai gyermekorvosi rendelőben, Szombathelyen.
legfrissebbek
Magyarország rendezi a következő EPC-csúcsot
Az Európai Politikai Közösség (EPC) következő csúcstalálkozóját Magyarország rendezi - jelentette be a csütörtökön tartott angliai EPC-csúcs záró sajtóértekezletén Sir Keir Starmer brit miniszterelnök.
Ne érje váratlanul, ha belefut egy-két kósza záporba pénteken és szombaton
Jelentősen változott az előrejelzés szombatra.
Picikét magához tért a forint csütörtök estére
Erősödött a forint a főbb devizákkal szemben csütörtökön kora estére a bankközi devizapiacon reggelhez képest.
„Boldog vagyok, hogy ismét a Falco sikeréért küzdhetek”
Váradi Benedek, a Falco emblematikus alakja, háromszoros bajnoka, Magyar Kupa-győztese két külföldön töltött év után ismét szombathelyi színekben pattogtat. A sárga-feketék saját nevelésű játékosa az előző idényben lengyel bajnok lett a Trefl Sopot együttesével, ám úgy érezte, szeretne hazatérni. A magyar válogatott kiválóság döntéséről, valamint a Litvániában és Lengyelországban eltöltött időszakról is mesélt nekünk.
Orbán: az Európai Uniónak nem az amerikai demokraták külpolitikáját kéne másolnia
A mi koncepciónk lényege, ami eltér a hivatalos koncepciótól, hogy az Európai Uniónak nem az amerikai demokraták külpolitikáját kéne másolnia, hanem egy stratégiai autonómia jegyében – és ezt éltetjük itt egyfolytában – egy saját, európai megközelítés kellene – közölte az Európai Politikai Közösség (EPC) negyedik csúcstalálkozójára érkező Orbán Viktor csütörtökön az angliai Oxford közelében lévő Blenheim-kastélyban.