km/óra
  2024.06.14., péntek  •  Vazul napja
Nyereményjáték: Nyerj egy cabriót!
Kitüntetéseket adtak át a megyeházán a nemzeti ünnep alkalmából

Kitüntetéseket adtak át a megyeházán a nemzeti ünnep alkalmából

Megemlékezést tartott a Vas Megyei Önkormányzat az 1956-os forradalom és szabadságharc 65. évfordulója alkalmából a Megyeházán ma délelőtt. Kitüntetéseket is átadtak: 15-en részesültek elismerésben a megye érdekében végzett, kimagasló színvonalú tevékenységükért.

 

Hagyományosan az évfordulót megelőző napon emlékezik a megyei önkormányzat az 1956-os eseményekre. Majthényi László, a közgyűlés elnöke köszöntötte a jelenlévőket, majd Szabó Tibor színházigazgató szavalt.


Dr. Hende Csaba országgyűlési képviselő ünnepi beszédében párhuzamot vont az '56-os sortüzek és a 2006-os események között. A közelgő választásokra utalva azt mondta: fordulópont előtt áll az ország. Majd a szabadságvágyról szólt, ami összeköti a magyarokat és a lengyeleket.


„Magyarország és néhány ország, köztük elsősorban Lengyelországot kell említenem, hosszú ideje szinte folyamatosan a függetlenségéért, szabadságáért küzd. Az elmúlt évszázad súlyos küzdelmei harcai, veszteségei egységbe forrasztottak minket a lengyelekkel, 56-ban is előttünk jártak egy lépéssel, hiszen a budapesti eseményeket a lengyelországi események megelőzték" – fogalmazott. 


Ezt követően Majthényi László, Kondora Bálint közgyűlési alelnök és Balázsy Péter jegyző átadta a megyei önkormányzat kitüntetéseit. 

 

•    Példaértékű szakmai életpályájával Vas megye szellemi értékeinek fejlődését szolgáló kimagasló munkássága elismeréséül


„Gróf Batthyány Lajos – Életmű Díj” kitüntetésben részesül:


Dr. Gyürki László, kanonok, pápai prelátus


Dr. Gyürki Lászlót 1957-ben szentelték pappá. Ismeri a latin, görög, a héber, az arámi, a szír és az arab nyelvet, mindez Biblia kutatásaiban és fordító munkásságában nagy segítséget jelentett számára. A hetvenes évek elején készült el a Szentírás új magyar fordítása, amelyben hét ószövetségi könyv átültetésével is részt vett. Hosszabb időt töltött Rómában, eljutott a Szentföldre is. Útjai során számos sikeres könyvet publikált már a hetvenes évektől a legutóbbi esztendőkig. 1986 óta teljesít szolgálatot Körmenden. Nemzetközileg is ismert teológiai, tudományos munkássága. Ismeretterjesztő tevékenységével hívő és nem hívő számára egyaránt érthetően teszi hozzáférhetővé a Biblia üzenetét. Nagy érdeme van abban, hogy Batthyany-Strattmann László boldoggá avatása megtörténhetett. Ennek érdekében számos előadást tartott, kiállítást rendezett, létrehozta a hercegorvos emléktemplomát Körmenden.

 

 •    Vas megye kulturális értékeinek gyarapodását szolgáló kimagasló munkássága elismeréséül


„Gróf Batthyány Lajos – Életmű Díj” kitüntetésben részesül:


Schrammel Imre, a Nemzet Művésze, Kossuth-díjas iparművész, Keramikus


Schrammel Imre a Nemzet Művésze címmel kitüntetett, Kossuth-díjas magyar iparművész, keramikus, a Magyar Iparművészeti Főiskola egykori rektora, az MMA rendes tagja. Az ezredvégi kerámia művészet megújítója. Felsőfokú tanulmányokat a Magyar Iparművészeti Főiskolán folytatott. A diploma kézhez vétele után hamarosan bekerült tanítani a Magyar Iparművészeti Főiskolára, ahol előbb egyetemi tanári kinevezést kapott, majd az egyetem rektora volt. 


Már fiatal korától kezdve megtanulta a klasszikus kerámia mesterség minden csínját, majd hozzá az új stílus-lehetőségeket is, non-figuratív kifejezési módokat, szürreális figurákat, az új technikákat. Maga is az új technikák egyik bevezetője, így nem csoda, hogy nemcsak mestertanárként, hanem vendégtanárként is működött Amerikában, Innsbruckban, Kanadában, Trierben, továbbá a haifai egyetemen. Nevéhez fűződik az első magyarországi kerámiaszimpozion megszervezése. 1990 után érett meg benne az elhatározás, hogy munkái ne szóródjanak szét a galériás világban, hanem egy helyen kerüljenek elhelyezésre. 2021-ben megvalósult az álma, alkotásai Szombathelyen, az Éva-malomban kialakított múzeumban kerültek elhelyezésre.

 

•    Vas megye közigazgatási feladatainak ellátását szolgáló kimagasló munkássága elismeréséül


„Széll Kálmán Díj” kitüntetésben részesül:


Ágh Ernő Péterné, a Vas Megyei Kormányhivatal főigazgatója


Ágh Ernő Péterné több mint 35 éves – példaértékű, magas fokú elhivatottsággal végzett – kiemelkedő szakmai munkája, különösen a területi államigazgatás reformjának keretén belül a Vas megyei intézményrendszer megújításában szerzett elévülhetetlen érdemeket. 2010 szeptemberétől kinevezték a Vas Megyei Közigazgatási Hivatal vezetőjévé és 2011. január 01-től napjainkig a Vas Megyei Kormányhivatal főigazgatója. 


Az államigazgatás szervezetének 2010. évben indult átszervezésében, reformjában a hivatal vezetőjeként meghatározó szerepet vállalt. Átfogó tudása, értékelő képessége a szerteágazó feladatok és struktúrák összehangolásában rendkívüli hatékonysággal működött. Hatalmas munkabírása példaként szolgált és szolgál a mai napig az őt körülvevő és segítő munkatársaknak. 


Több, mint 10 éve a Vas Megyei Kormányhivatal főigazgatójaként változatlan tetterővel, a különböző szakmai területek problémáinak és igényeinek megismerésére törekedve igyekszik megteremteni a Hivatal hatékony működéséhez szükséges feltételeket. Kivételes helyzetekben gyors, határozott fellépéssel képes irányt szabni a folyamatok elindításának, ami a gyors, szakszerű végrehajtást nagyban segíti.


 
•    Vas megye kulturális értékeinek gyarapítását szolgáló kimagasló munkássága elismeréséül


"Berzsenyi Dániel -Díj"-ban részesül:


Torjay Valter festőművész, művészettörténész


Torjay Valter felsőfokú tanulmányait a szombathelyi Berzsenyi Dániel Tanárképző Főiskola rajz szakán végezte. Itt sajátította el a képzőművészet alapjait. Ezt követően felvételizett a Képzőművészeti Főiskolára, ahol a döntő fordulóban kiejtették. Ettől kezdve ellentétben állt a művészet hivatalos irányvonalával. Az avantgárd előtti, jórészt 19. századi festészet prominenseitől tanult autodidakta módon. Felismerte, hogy a 20. századi avantgárd akadémizmus-szerűvé, érdek-kérdéssé vált. Így már 1988-tól következetes neokonzervatív- figurális munkálkodásba kezdett. Fő érdeklődési területe a szimbolizmus.


Első gyűjteményes kiállítása 2009 decemberében a szombathelyi Megyei Művelődési és Ifjúsági Központban volt, ahol 114 festői és grafikai alkotást mutatott be. 2002-ben végzett az ELTE művészettörténet szakán. Kutatási területe Vas megye monarchia kori bútor- és sírkőművessége, ezen kívül számos képzőművészeti kiállítást nyitott meg. 1992-től a Szombathelyi Művészeti Szakközépiskola művészettörténet tanára.

 

•    Kimagasló tudományos és kutatómunkája valamint kiváló oktatói munkássága elismeréséül 


„Pungor Ernő Díj” kitüntetésben részesül:


Dr. habil. Péntek Kálmán Phd., az ELTE Savaria Egyetemi Központ tanára


Dr. Péntek Kálmán 1983-tól lett a Berzsenyi Dániel Főiskola oktatója először fizika, majd a matematika tanszéken. 1986-ban egyetemi doktori fokozatot szerzett matematikából. Szakmai érdeklődése ezután az alkalmazott matematika felé fordult: a természetföldrajzi folyamatok, elsősorban a karsztosodás matematikai modellezését vizsgálta. 1999-ben PhD fokozatot szerzett földrajztudományból, majd 2009-ben habilált doktori címet nyert el a környezettudományok területen. Tudományos és tudományos népszerűsítő dolgozatai folyamatosan jelentek meg itthon és külföldön a matematika, földrajztudomány, csillagászat és fizika tárgykörében. Kezdeményezésére épült fel az egyetem tetején található Kövesligethy Radó Oktató Csillagvizsgáló, mely később oktatói planetáriummá is bővült. A Gothard Amatőrcsillagászati Egyesület titkára majd elnökeként is a természettudományok népszerűsítésének ügyét szolgálta. Oktatói és kutatói munkáját a mai napig mély elhivatottsággal végzi. 

 

•    Emberi hozzáállással és magas fokú elhivatottsággal végzett gyógyító munkássága elismeréséül 


"Markusovszky Lajos Díj" kitüntetésben részesül:


Dr. Skrapits Judit, a Markusovszky Egyetemi Oktatókórház Központi és Rendelőintézeti Laboratórium főorvosa


Dr. Skrapits Judit 1987 óta megszakítás nélkül a Markusovszky Egyetemi Oktatókórház Központi Laboratóriumának dolgozója.


1987-ben a Semmelweis Egyetemen általános orvos végzettséget szerzett, 1993-ban klinikai laboratóriumi szakvizsgát tett. 1998-ban adjunktusi, 2005-ben főorvosi kinevezést kapott.


Kitartó szakmai tudással, tapasztalattal végzi szerteágazó feladatait, igényes a munkájával kapcsolatban. A COVID 19 miatt kialakult vészhelyzetben rendkívüli helytállásával bizonyította szakmai rátermettségét. Az ő hathatós közreműködésével jöhetett létre a megye egyetlen kórházi PCR laborja, melyben a COVID 19 járvány legmeghatározóbb laboratóriumi vizsgáló módszere vált helyben elérhetővé. Ez lényegesen lerövidítette a vizsgálat eredményére várakozás idejét a megye betegei számára, elősegítve így a gyógyuláshoz vezető döntések gyorsaságát.

 

•    Kortársai számára mutatott példaértékű sikeres szakmai tevékenysége elismeréséül


"Békássy Ferenc Díj” kitüntetésben részesül:


Révész Tamás történész


A díjat édesanyja, Dr. Balogh Márta vette át.


Révész Tamás az Eötvös Loránd Tudományegyetemen szerzett alapszakos történész-levéltáros, majd gazdaság- és társadalomtörténet szakirányon történelem mesterszakos diplomát; tanult a Berlini Humboldt Egyetemen is. 2014-ben kapta meg második diplomáját a londoni King’s College War Studies mesterszakán. A Habsburg hadsereg első világháború utáni magyarországi és ausztriai helyzetét összehasonlító doktori dolgozatát 2018-ban védte meg a bécsi egyetemen. 2014 és 2016 között a Veritas Intézetben dolgozott, 2016-tól az MTA Lendület Trianon 100 Kutatócsoport munkatársa volt. 2019 novemberétől a Történettudományi Intézet Prémium Posztdoktori-ösztöndíjasa. Kutatási területe az új hadtörténelem, az első világháború és az 1918-1919-es határháború története. 19 évesen már hadtörténeti monográfiákat írt. Az elmúlt években számos publikációja jelent meg a témában. 

 

•    Vas megye épített környezetének fejlesztését, az épített kulturális örökség védelmét szolgáló kimagasló munkássága elismeréséül 


"Fazakas Péter-Díj"-ban részesül:


Portschy Tamás építész, vezető településtervező, a PLANEX Tervező és Szolgáltató Kft. ügyvezetője


Portschy Tamás 1980-tól a közigazgatás, a településfejlesztés, a településeken folyó építkezések, a települési arculatformálás, a megyei területfejlesztés különböző szakterületein tevékenykedik. 1980-1989 között Celldömölk Város Tanácsa Műszaki osztályának vezetője, a város területén és térségében folyó fejlesztések, építési tevékenységek aktív közreműködője. 1990-től, mint építész tervező és településtervező, Vas megye jelentős területén, többek között több önkormányzat részére készített, készít terveket. Ipari, kereskedelmi és vendéglátó épület tervezését végezte a megye területén, hozzájárulva a megye gazdasági fejlődését biztosító beruházásokhoz. Különböző építmények építész tervezőjeként részt vett a Vas megyét is érintő hulladékgazdálkodással, környezet- és árvízvédelemmel kapcsolatos kiemelt beruházási programokban. 2017. augusztusától Celldömölk város önkormányzati főépítésze, és megbízás alapján ellátja öt megyei település eseti főépítészi feladatait. Szakmai fórumokon, továbbképzéseken rendszeresen részt vesz, előadásokat tart, szakmai folyóiratokban, újságokban többször publikált. Vállalt feladatainak a szakmai tudásának és képességeinek megfelelően, maximális odaadással és önzetlenül igyekszik mindig eleget tenni.

 

•    Vas megye rászoruló lakossági rétegeinek humánus ellátását szolgáló, emberi hozzáállással végzett kimagasló gyógyító munkássága elismeréséül 


„Batthyány-Strattmann László Díj” kitüntetésben részesül:


Dr. Niklai Erzsébet, a Sárvári Szent László Kórház főigazgatója 


Dr. Niklai Erzsébet nevéhez fűződik a struktúraváltáson átesett sárvári kórházban az aktív ellátás megszűntével, a mára országosan elismert neuro-rehabilitációs ellátás szakmai kialakítása. Dr. Niklai Erzsébet 1985-ben szerezte meg a Pécsi Orvostudományi Egyetemen orvosi diplomáját. 1990-ben neurológiai szakvizsgát, 2002-ben mozgásszervi rehabilitáció szakorvosi címet szerzett. 2010-től a sárvári kórházban a rehabilitációs osztály osztályvezető főorvosi kinevezését kapta meg. 2012 augusztusától látta el a sárvári kórház orvosigazgatói, az idei évtől pedig a főigazgatói feladatait is. Munkáját mindig felelősségteljesen és lelkiismeretesen végzi, precizitás és körültekintő gondolkodás jellemzi. Szakmai tudásával, határozottságával, humánus magatartásával kivívta a betegek és hozzátartozóik tiszteletét és elismerését. 

 

•    Vas megye közbiztonsági feladatainak magas színvonalú ellátása érdekében végzett kimagasló szakmai tevékenysége elismeréséül 


"Jurisics Miklós Díj" kitüntetésben részesül:


Dr. Baán Mihály alezredes, kiemelt főtiszt, a Vas Megyei Kormányhivatal Védelmi Bizottsága titkára 


Dr. Baán Mihály alezredes 1988-ben a Kossuth Lajos Katonai Főiskolán harckocsi tiszt, valamint gépész üzemeltető üzemmérnök végzetséget szerzett, majd az ezt következő 20 évben bűnügyi tiszt, jogász, ezen belül ingatlanforgalmi szakjogász diplomát is szerzett.


A Katonai Főiskola elvégzését követően a Magyar Honvédség szolgálatába került, ahol elhivatottságának és határozottságának köszönhetően kezdettől parancsnoki, alosztályvezetői, osztályvezetői, titkári feladatokat látott el. 


Katonai hivatása iránti alázatát és rátermettségét bizonyítja a koronavírus járványhelyzetben végzett megfeszített munkája is. A járvány kitörése óta folyamatosan koordinálja a rendvédelmi szervek, egészségügyi szolgáltatók, illetve egyéb szervezetek együttműködését. A Védelemi Bizottság elnökét teljeskörűen segíti a feladatai ellátásában. Emberként, szakemberként és vezetőként egyaránt kivívta kollégái, felettesei megbecsülését, tiszteletét. 


•    Vas megye közbiztonsági feladatainak magas színvonalú ellátása érdekében végzett kimagasló szakmai tevékenysége elismeréséül 


"Jurisics Miklós Díj" kitüntetésben részesül:


Büki László rendőr alezredes, a Vas Megyei Rendőr-főkapitányság Bűnügyi Igazgatóságának Felderítő Osztályának vezetője


Büki László rendőr alezredes 1992. október 1-jén kezdte hivatásos rendőri szolgálatát a Szombathelyi Rendőrkapitányság Bűnügyi Osztálya Vizsgálati Alosztályának állományában, vizsgálói beosztásban. A Vas Megyei Rendőr-főkapitányság Központi Bűnügyi Szerve Gazdaságvédelmi Osztályának állományába 1994-ben került áthelyezésre, főnyomozói beosztásba, majd 1995-től kiemelt főnyomozói feladatokat látott el. A Főkapitányság Felderítő Osztályának 2009-től a vezetője. Szaktudása, jogszabályismerete átlagon felüli. Lelkiismeretes, pontos, precíz, megbízható munkatárs. Terhelhető, rendkívüli munkabírású. Feladatait mindig nagy odafigyeléssel, határidőre, kellő alapossággal végzi.


Szolgálati feladatainak kiemelkedő teljesítése és szakmai tapasztalata jelentős mértékben járult hozzá több, Vas megyei bűnözői csoport felszámolásához, a szervezett bűnözői csoportok kialakulásának megelőzéséhez. Feladatainak végrehajtása során maximálisan törekszik a hatékony együttműködésre, a jogszabályok, belső normák maradéktalan betartására. A szakterületét érintő központi és helyi normák elkészítésében, véleményezésében, módosításában aktívan közreműködik. 

 

•     Vas megye sport teljesítményeinek gazdagítását szolgáló, a versenysport területén nyújtott kimagasló munkássága elismeréséül 


„Lóránt Gyula Díj” kitüntetésben részesül:


Ekler Luca paralimpiai bajnok, világ- és Európa bajnok paraatléta


Ekler Luca egy betegséget követő felépülés után több sportot is kipróbált, végül az atlétikára esett a választása. 2017-ben a Testnevelési Egyetemen kezdte meg tanulmányait. A parasportba 2018-ban kapcsolódott be. A hazai és nemzetközi klasszifikációs vizsgálatot követően a Rietiben rendezett világkupán mutatkozott be a paraatléták között. Első versenyén 100 és 200 méteres síkfutásban, illetve távolugrásban aranyérmet szerzett. A 2018-as berlini Európa-bajnokságon távolugrásban arany-, 200 méteres síkfutásban bronzérmet szerzett. A 2019-es Dubajban rendezett paratlétika-világbajnokságon 100 és 200 méteres síkfutásban második lett, a távolugrást pedig világbajnoki csúccsal nyerte.  


A 2020-as évben a koronavírus miatt Magyarországon rendezett versenyeken indult, júliusban távolugrásban új egyéni csúcsot állított fel. A paralimpia évében, 2021. márciusában új versenyszámban indult, 400 méteren, ahol megfutva a szintidőt, ebben a versenyszámban is indulási jogot szerzett a paralimpiára. 


2021 augusztusában, a koronavírus-járvány miatt egy évvel elhalasztott tokiói paralimpián távolugrásban aranyérmet szerzett, 563 centis új világcsúccsal.

 

Ekler Luca a mai ünnepségen nem tudott jelen lenni, kitüntetését egy későbbi időpontban veszi át. 

 

•    Vas megye sport teljesítményeinek gazdagítását szolgáló, a versenysport területén nyújtott kimagasló munkássága elismeréséül 


„Lóránt Gyula Díj” posztumusz kitüntetésben részesül:


Horváth Attila világbajnoki bronzérmes, olimpiai, világ- és Európa-bajnoki helyezett diszkoszvető


A kitüntetést édesanyja, Horváthné Balogh Erzsébet vette át. 


Horváth Attila Kőszegen ismerkedett meg a sporttal, focizott és atletizált. Korán felismerték tehetségét, és azt is, hogy elsősorban a dobószámokban lehet eredményes. Tagja lett Németh Pál mesteredző dobócsoportjának a haladásban. Sorra nyerte a korosztályos magyar bajnoki címeket. 1985-ben már korosztálya legjobbja volt Európában, megnyerte a juniorok kontinensviadalát, és első felnőtt országos bajnokságán ezüstérmes lett. Sorozatban kilencszer nyert felnőtt magyar bajnoki címet, mindvégig a Haladás színeiben. 1991-ben megszerezte a magyar atlétika első világbajnoki érmét, egy bronzot Tokióban. 1992-ben olimpiai ötödik, 1994-ben Európa-bajnoki ötödik, 1995-ben pedig világbajnoki negyedik helyezett volt. Horváth Attila 2020. november 13-án hunyt el.


 
•    Kimagasló hagyományőrző, értékfeltáró, értékmentő és népszerűsítő tevékenysége elismeréséül


„Vas Megyei Értékdíj” elismerésben részesül:


a Gencsapáti Hagyományőrző Néptáncegyüttes


A díjat átvette az együttes vezetője, Varga Albin és Dr. Györke Eszter művészeti vezető.


1993-ban alakult újjá a Gencsapáti Hagyományőrző Néptáncegyüttes és működik azóta folyamatosan a helyi Művelődési ház és Könyvtár hagyományőrző, művészeti csoportjaként. Az együttes legfontosabb célkitűzése a gencsi és a vasi táncos hagyomány megőrzése, színpadra állítása. Többszörösen Kiválóan minősült az együttes. Hazai és nemzetközi néptáncfesztiválok résztvevője. Hagyományőrző csoportként a helyi és a vasi szokások felgyűjtése, feldolgozása, felelevenítése nagyon fontos szerepet játszik az együttes életében. A farsang, húsvét, pünkösd, szüret, és a karácsonyi ünnepkör szokásait életben tartják, és be is mutatják. A színpadi műsoraik is mindig egy-egy szokás, ünnep köré áll össze. Az együttes szakmai munkájának és átörökítő tevékenységének köszönhetően 6 csoportban 120-an táncolnak településen. 

 

A megyei közgyűlés elnöke egyedi döntése alapján Vas Megye Közgyűlése Elnökének Emlékérme elismerésben részesül:


Kovács Péter c. r. főtörzszászlós, a Sárvári Rendőrkapitányság Rendészeti Osztálya Répcelaki Rendőrőrsének körzeti megbízottja a rendőrség állományában végzett három évtizedes példaértékű munkájáért.  

Nyereményjáték: nyerj egy kabriót!
Katasztrófavédelem álláshirdetés 2024
Savaria Fórum 33. évfolyam 22. szám - 2024.06.07.
Savaria Fórum 33. évfolyam 22. szám - 2024.06.07.
Beszállsz? A Savaria Fórummal egy cabriót nyerhetsz!
tematikus oldalak
legolvasottabbak
Rengeteg utat lezártak az áradás miatt a megyében
Az árvíz miatt egyre tovább bővül a lezárt utak listája a megyében.
Választási eredmények 2024: árad a Rába, kiderül, ki vezetheti Szombathelyt
Miközben rekordközeli áradat érkezik a Rábán, harmadfokú készültség van a Pinkán, eldől, hogyan szerepeltek a pártok, polgármester- és képviselőjelöltek a városban, a vármegyében és az országban. Árad-e a Tisza is, meglesz a Fidesz-KDNP 50 százaléka, ki esik az ötszázalékos küszöb alá a kis pártok közül? Élő hírfolyamunk a 2024-es önkormányzati és EP-választási eredményekről.
Minden idők legmagasbb vízszintjét várják a Rábán, óriási a készültség (képgaléria)
Továbbra is nagy a készültség Körmenden, rekord vízállással tetőzhet a Rába. A hidat lezárták, több folyómenti kiskert és a szabadidőközpont is víz alá került. Az eddigi 520 centiméter legmagasabb vízállásnál 20 centivel magasabb vízszintre számítanak.
Szombathelyen és a megyében is küzdenek az árral
Az éjszakai esőzések után ismét áradnak, kilépnek medrükből a folyók és a patakok a megyében, Szombathelyen is védekezni kell a víz ellen. A Rábán és a Pinkán is harmadfokú készültség van, más megyékből vezényeltek át szakembereket, a Rába-völgyben további áradásokra kell számítani.
A Rába és a Pinka áradása miatt ezek az utak továbbra sem járhatóak Vas vármegyében
A Rába és a Pinka kiöntése miatt összesen nyolc, belvíz okán pedig egy alacsonyabb rendű összekötő út járhatatlan az Útinform kedd kora reggeli tájékoztatása szerint. Mutatjuk, melyek ezek.