km/óra
  2023.12.03., vasárnap  •  Ferenc napja
Újévi Operettgála
Vackor karácsonya
Bölcsődék napja: kitüntetéseket adtak át a városházán

Bölcsődék napja: kitüntetéseket adtak át a városházán

Szombathely MJV Önkormányzat Egyesített Bölcsődei Intézménye június 4-én tartotta az első magyar bölcsőde megnyitásának - 1952. április 21., Budapest, Kalap utca 1. - évfordulója alkalmából bölcsődék napi ünnepséget és szakmai konferenciát a városháza nagytermében, számolt be róla a város honlapja.

 

Mint írják, az eseményen beszédet mondott dr. László Győző, Szombathely MJV alpolgármestere, majd Sebestyén Bianka, a Szombathelyi EBI intézményvezetője köszöntötte a résztvevőket. A konferencia után kitüntetéseket adott át dr. Károlyi Ákos jegyző a szombathelyi bölcsődei ellátás területén dolgozóknak. 

 

Péter Anita

 

Péter Anita fiatal korától fontosnak tartja a másokon való segítést. Nagy empátiával fordul a bajbajutott emberek felé. Pályáját az egészségügyben kezdte, majd néhány év után fordult a szociális szakma felé, ezért szociális munkás végzettséget szerzett a POTE Egészségügyi Kar Szombathelyi Tagozatán 2003-ban. 2005-ben egészségfejlesztő, mentálhigiénikus végzettséget szerzett a Berzsenyi Dániel Tanárképző Főiskolán, majd 2010. évtől a Pálos Károly Szociális Szolgáltató Központ és gyermekjóléti szolgálatnál dolgozott 1 évig, mint családgondozó. 2011. április 1. óta dolgozik a Szombathelyi Egyesített Bölcsődei Intézmény központjában.  


2014. évben Csecsemő és gyermeknevelő-gondozó szakirányú szakképesítést is elvégezte. 2015. évben szociális szakvizsgát tett, majd 2019. évben a bölcsődéinkben gyakorlaton résztvevő tanulók és hallgatók mentorálásának minél magasabb színvonalú megsegítéséhez elvégezte az Eötvös Lóránd Tudományegyetem csecsemő- és kisgyermeknevelés gyakorlatvezető mentora szakot. 2020. évben a pedagógus minősítési rendszerben minősült, Pedagógus II. fokozatban kiváló eredménnyel.  Még ugyanebben az évben elvégezte a Szociális ágazati mester vezetőképzést.


Mérhetetlenül tartalmas, aktív, folyamatosan fejlődő és önmagát fejlesztő 10 év telt el intézményünkbe lépése óta. Szaktanácsadói, illetve játszóház vezetői pozícióban kezdte munkáját az Egyesített Bölcsődei Intézmény központjában.  Ebben a munkakörben 6 éven át dolgozott. Feladatai közé tartozott a szakmai beszámolók, munkatervek készítése, továbbképzések akkreditáltatása, szervezése, szakmai rendezvények koordinálása, előadások tartása, elégedettségi vizsgálatok összegyűjtése, értékelése, a Nyugat-dunántúli régióban működő bölcsődék szakmai támogatása, ellenőrzésében való részvétel. Ezenkívül szerkesztője volt szakmai kiadványoknak, meghívóknak és régiónk újságjának is.


2017. májusától addigi munkája elismeréseként és lojalitásáért kapta meg az intézményvezető helyettesi megbízást, melyet mind a mai napig töretlenül ellát.  Intézményvezető helyettesként felelős a kisgyermeknevelő tanulók gyakorlati oktatásáért, az intézmény élelmezésének hatóságoknak való megfeleléséért, a képzések, továbbképzések szervezéséért, pályázatokban való aktív részvételért, az állami támogatásokhoz az adatok precíz összegyűjtéséért, elemzéséért. Munkája viszont ennél még sokrétűbb, nagyobb események, mint munkatársi- és családi programok szervezése, vizsgáztatás, szakmai ellenőrzések is színesítik.


Anita érdeklődése, kíváncsisága, folyamatos fejlődés iránti igénye nagy segítséget jelent a saját munkámban és az intézmény munkájában is. Lendülete, vidámsága, jó humora, jó munkahelyi légkört, teremtő közeget alakít maga körül. A bölcsődei terület szakembereként mindig fontosnak érezte a munkatársai támogatását, szakmai fejlődésük elősegítését. Több éves szakmai tapasztalata segíti abban, hogy vezetőként jó döntéseket tudjon hozni.


Innovatív személyiségű, másokkal szemben nyitott, közvetlen. Könnyen, gyorsan teremt kapcsolatot. Szakmai munkáját a kezdetektől a lelkiismeretesség, az alaposság, a másokon való segíteni akarás határozza meg. Gyakorlati munkája során döntéseit a szakmai megalapozottság, a határozottság jellemzi. Jó szervezőkészség, hatékony munkavégzés jellemző rá, a váratlan helyzeteket, problémákat jól kezeli.


Szakmai tevékenységének folyamatosan részét képezi a szakképesítésben tanulók gyakorlati munkára való felkészítése. Folyamatosan részt vesz szakmai pályázatok és projektek előkészítésében és lebonyolításában.


Munkája mellett az intézmény egyesületének elnöke, az egyesület számára pályázatok írásával, támogatások megszerzésével gyarapítja a bölcsőde felszereltségét, jó hírnevét és példát mutat a kisgyermeknevelők számára. Jól menedzseli a bölcsőde érdekeit, a minőségi kisgyermekellátás optimális feltételeinek megteremtése érdekében.


Elhívatottsága, szakmai munkája példaértékű. Munkája egyben a hivatása, melynek végzésében kompromisszumok helyett a maximumra törekszik. Munkatársai bátran fordulnak hozzá kisebb-nagyobb problémájukkal, tudva, hogy Anita segítségével meg fogják találni az adott helyzetre a legjobb megoldást.


Kiváló munkavégzése, elkötelezettsége méltóvá teszik a kiemelkedő szakmai munkáért díj elismerésre!

 

Leibingerné Németh Elvira

 

Leibingerné Németh Elvira a Berzsenyi Dániel Főiskolán végzett tanítóként 2001-ben, pályafutását tanárként kezdte Hegyfalun. 2006-ban gyógypedagógusi diplomát szerzett a NYME Apáczai Csere János Tanítóképző Főiskolán ezután az Apáczai Csere János Általános iskolában, Táplánszentkereszten segítette a gyermekek nevelését és fejlődését.


A bölcsődei ellátás területén tíz éve dolgozik, 2010-ben a Csicsergő Bölcsődében kezdett kisgyermeknevelőként, ahol a játszóházat vezette. A gyermekek ellátását elhivatottsággal, professzionálisan végezte. Szakmai munkáját az igényesség, a kiemelkedő szakmai tudás, magas szociális érzékenység jellemzi. Kedves, nyugodt attitűdje példa a kollegái számára. Nagy hangsúlyt fektet a gyermekek személyiségének fejlesztésére, autonómiájuk kibontakoztatására, egymás elfogadására és tiszteletre nevelésre. Szakmai tudása, empátiája, a családokkal való együttműködése kiváló. Szeretettel, elfogadással neveli és gondozza a rábízott gyermekeket, tiszteletben tartja a szülők és a családok értékeit.  A bölcsődében végzett minőségi munkája, elkötelezettsége elismerést váltott ki felettesei körében, ezért 2016-tól bölcsődevezető helyettesi feladatokat is ellátott. Helyettesként kiemelkedő szakmai munkát végzett, precizitása, munkabírása, szervezőkészsége elismerésként az intézményvezető felajánlotta a bölcsődevezetői pozíciót, 2019 óta bölcsődevezetőként dolgozik a Csicsergő bölcsődében. Elvira kreativitása, jókedve, segítőkészsége meghatározó a munkatársai körében. Részt vesz a csecsemő és kisgyermeknevelő diplomás képzés elméleti és gyakorlati oktatásában, tudását és tapasztalatait átadja az új kisgyermeknevelő nemzedék számára.


Elvira munkája is hozzájárul ahhoz, hogy magas fokú hozzáértéssel nyújthatnak színvonalas, minőségi szolgáltatást intézményükben. Remek szervező készségének köszönhetően sokat tesz a bölcsődében zajló rendezvényekért. Kulcsfontosságúnak tartja a gyermekek környezettudatos szemléletének alakítását, számos programot szervez ennek kapcsán. Határozott, következetes, gyermekközpontú gondolkodású nevelő munkája, szakmai tudása, segítőkészsége, példaértékű munkatársai számára. Munkájában mindig precíz, megbízható és igényes volt, soha nem hátrált meg az új feladatoktól. Önképzéssel, továbbképzéseken való részvétellel folyamatosan törekedett a szakmai megújulásra, ismereteinek bővítésére.


Szakmai hitvallása, magas színvonalú szakmai értékek képviselése és annak megvalósítása miatt érdemes a Dicsérő Oklevélre.

 

Balog Júlia

 

Balog Júlia pályafutását 2014-ben kezdte diplomás kisgyermeknevelőként a Csodaország Bölcsődében. 2018-ban a Napraforgó Bölcsődében folytatta munkáját, azóta ezen a területen dolgozik kisgyermeknevelőként. Az újonnan bevezetésre került pedagógus életpályamodellben gyakornokként új kihívásokkal, feladatokkal találta szemben magát, melyeknek maximálisan igyekezett és meg is tudott felelni.


A gyermekek nevelésében, fejlesztésében kiemelkedő eredményei vannak. Munkáját a rendszeresség, pontosság és precizitás jellemzi. Munkabírása és temperamentuma példa az kollegái számára. A rábízott kisgyermekek testi és pszichés fejlődését mindenkor támogatja, aktivitásuk, kreativitásuk, önállóságuk fejlődését segíti.  Szakmai tudása, empátiája, a családokkal való együttműködése kiváló. Az a kedvesség, szeretet, ahogy a gyermekek felé fordul, leírhatatlan, van benne valami megfoghatatlan, amivel azonnal megnyugtat minden gyermeket.


A gyermekeket mindig maximális odafigyeléssel, kellő érzékenységgel, és nem utolsó sorban a szakma elvárásainak megfelelően neveli-gondozza. Az egymás iránt és a hivatás, a gyermekek iránt érzett tisztelet hatja át munkáját, csoportjában szeretetteljes, nyugodt légkör, jó kedv, jellemző, ami a gyermekeknek, a szülőknek és természetesen a munkatársainak is jóleső érzés. Szakmai munkájára jellemző a nyitottság, a tolerancia, a jó szervezőkészség és a folyamatos tenni akarás. Nyitott az újabb pedagógiai módszerekre és szívén viseli az SNI-s gyermekekkel való foglalkozást is. Tudatosan figyelemmel kíséri gyermekcsoportja életét, a gyermekek egyéni fejlődésútját, erről tájékoztat, az eredményeket felhasználja a további munkája során.


Munkájával szembeni igényessége, szakmai felkészültsége, az új dolgok iránti fogékonysága, gyermekszeretete példaértékű. Különösen nagy gondot fordít a családokkal való partneri kapcsolat kialakítására, a családok segítésére, a bölcsőde jó hírének megőrzésére, amelyet a szülők pozitív visszajelzései is megerősítenek.


A munkájára jellemző a pedagógusi szakma és a gyermekek iránti szeretet, alázat és tisztelet. Szakmai elhivatottsága, nyitottsága, hite, példamutató mindenki számára.


Munkáját jellemző igényesség, a teljességre való törekvés méltóvá teszi az elismerésre.

 

Fotó: Bonyhádi Zoltán/szombathely.hu
 

Savaria Fórum 32. évfolyam 43. szám - 2023.12.01.
Savaria Fórum 32. évfolyam 43. szám - 2023.12.01.
tematikus oldalak