km/óra
  2024.02.25., vasárnap  •  Mátyás napja
Betörés és aktfotó Almássy Lászlónál

Betörés és aktfotó Almássy Lászlónál

Meglepő fordulatokat is tartogat az a történet, amely Almássy László Afrika-kutatónak, Az angol beteg című film ihletőjének szombathelyi lakásába való betörésről szól.

Egy-egy hónap fegyházbüntetésre való ítélettel végződött az a gyorsított bírósági tárgyalás, amely két szombathelyi úrifiú, a 21 éves Körmendy Sándor és Kovács Károly ellen zajlott. Bűnük betörés volt, amelyet két nappal korábban, 1933. május 16-a éjszakáján követtek el. Az eset kiemelt sajtófigyelmet kapott, ám nem csupán azért, mert a két fiatalember a korban magasnak számító érettségi vizsgával rendelkezett, jó nevű helyi családokból származtak és tisztes munkájuk is volt, sokkal inkább, mert Almássy László, az akkor már világhírűnek számító Afrika-kutató szombathelyi lakását szerették volna kifosztani. A bűnesetről és az azt követő tárgyalásról részletesen számolt be az Esti Kurír, de a Függetlenség című lap is hosszabb cikket közölt, más országos újságok mellett. 

Körmendy Sándor szombathelyi tisztségviselő volt. Édesapja, aki a város kiadója volt, nem sokkal korábban hunyt el. Egyik feladata a helyi szemétdíjak összeírása volt, így több lakásban is megfordult. Bérmaapja, gróf Almássy László lakását azonban nem ezért, hanem a köztük lévő kapcsolat miatt ismerte. Munkája során alkalmanként elkísérte egykori osztálytársa Kovács Károly is. Kovács édesapja, egy katonaiskola tanára is nem sokkal korábban halt meg. Nevelőapja a Szombathelyen jó nevű Rozanits Károly tánctanár volt. 

Almássy 1933 tavaszán épp Egyiptomban tartózkodott, hogy a núbiai sivatag utolsó fehér foltjait derítse fel. A Hollán Ernő utcái püspöki sörházban található bérelt lakását inasára, Pék Emilre bízta, aki egészen addig felügyelte az ingatlant és a benne található nagyértékű bútorokat, szőnyegeket, ékszereket, a felfedezésekről, vadászatokról hazahozott tárgyakat, trófeákat, amíg be nem vonult katonának. A városban azonban ebben az időben egyre gyakoribbak lettek a betörések, így Pék édesapja, Ferenc váltotta fiát, és éjszakáit az Almássy-lakásban töltötte. Május 16-án, az esti vacsora után érkezett a sörházba, ahol legnagyobb megdöbbenésére két jól öltözött fiatalembert talált, kezükön fehér kesztyűvel.

Egyikőjük egy kanapén könyvet lapozgatott, míg a másik a bútorok között kutatott. A betörők menekülőre fogták. Körmendy el tudott menekülni, azonban az idős Pék Ferenc Kovácsot kiabálásokkal kísérve üldözőbe vette. Ekkor már többen a nyomában voltak, köztük Szakály István rendőrszem is. Az üldözött a Perint patak hídja előtt megállt, és táskájából egy töltött revolvert vett elő, amelyet a halántékához tartott. Csak másodperceken múlott, hogy a rendőr lefogta a kezét, mielőtt lőtt volna.

A bíróság gyorsított ügyintézéssel már két nap múlva tárgyalta az esetet, ahol meghallgatták a fiatal férfiakat, valamint Pék Ferencet is. A beszámolók szerint az elkövetők végig sírtak. A bíró kérdésére, mely szerint azért törtek-e be, mert szükséget szenvednek valamiben, mindketten nemmel válaszoltak. Miért vetemedett hát bűntényre két jómódú, ismert és tisztelt szombathelyi családba tartozó fiatal férfi?
A lehetséges válasz a tárgyalás során elhangzott, és egyes lapok meg is írták, azonban a bíró hazugságnak vélte, az újságírók pedig gyorsan átsiklottak felette. Körmendy Sándor azt állította, hogy 10 hónappal a betörés előtt Almássy aktfényképeket készített róla különböző pozitúrákban. Elmondása szerint Almássy ezeket saját maga számára készítette. A tárgyalás során ezt nem nehezményezte, ugyanakkor tudomására jutott, hogy a gróf a fotókat más férfiaknak is megmutatta, és azokat Bécsben eladni is szerette volna. Állítása szerint a betörés ezek miatt a felvételek miatt történt. Azokat magához szerette volna venni.

Almássy László férfiak iránti érdeklődésére 2010 körül derült fény, amikor Németországban napvilágot láttak szerelmes levelei. Élete egyik fontos kapcsolata Hans Entholt német katonához fűzte, aki a második világháborúban halt meg, de valószínűleg egy egyiptomi herceggel is ápolt szerelmi kapcsolatot. Az 1933-as betörés tárgyalása során kiderült részletek azt sejtetik, hogy Szombathelyen Körmendyvel is volt kapcsolata, ugyanakkor a korabeli sajtóban megjelent beszámolókra nem lettek figyelmesek az életét kutatók eddig. 

Horváth Zoltán

Almásy, vagy ahogy a beduinok nevezték, Abu Ramla, a homok atyja a második világháború kitörésekor a briteknek és az olaszoknak is felajánlotta szolgálatait, de mindkét fél a másik kémjének vélte, ezért haza kellett térnie. A németek kérésére a Wehrmachthoz vezényelték, és századosi rangban Rommel Afrika-hadtestéhez került. Az Angol beteg című film keltette érdeklődés miatt többen is kutatni kezdték Almásy életét, és arra jutottak, hogy nem volt meggyőződéses nácibarát, csak konzervatív királypárti. Az angol titkosszolgálat nyilvánosságra került dokumentumaiból az is kiderült, hogy a magyar nemes nem volt egy Ralph Fiennes. Az egyik irat így jellemzi Almásyt: "Sovány. Haja szőke, egyik oldalon elválasztva. Ovális fejű, magas homlokú. Vékony, hosszú orr. Megjelenés: csúnya, de intelligens." Az előkerült levelek alapján Almásy nem a nőkhöz vonzódott, Hans Entholttal még a háború előtt kezdődött a kapcsolata, a német katona az afrikai visszavonuláskor veszítette életét.

Felhasznált források:
Két urifiút betörésen értek az Afrika-kutató Almássy László szombathelyi lakásán. Esti Kurír, 1933. május 18. 7. o.
Egyhónapnyi fogházra ítélték Almássy László, a híres Afrika-kutató uri betörőit. Esti Kurír, 1933. május 20. 9. o.
Betörésen értek két érettségizett fiút az Afrika-kutató lakásán. Függetlenség, 1933. május 18. 2. o.
Egyhónapnyi fogházra ítélték a szombathelyi érettségizett betörőket. Függetlenség, 1933. május 20. 2. o.
Uri betörők ki akarták fosztani az Afrika-kutató Almássy László szombathelyi lakását. Kis Ujság, 1933. május 18. 4. o.


 

címkék
Savaria Fórum 33. évfolyam 6. szám - 2024.02.16.
Savaria Fórum 33. évfolyam 6. szám - 2024.02.16.
tematikus oldalak