km/óra
  2024.02.25., vasárnap  •  Mátyás napja
A sztrájk alapjog: polgári engedetlenségi akció a Nagy Lajos Gimnáziumban is

A sztrájk alapjog: polgári engedetlenségi akció a Nagy Lajos Gimnáziumban is

Újabb iskola csatlakozott a polgári engedetlenségi mozgalomhoz: hétfőn a Nagy Lajos Gimnázium tanárai négyórás akcióval jelezték, nem értenek egyet azzal, hogy szerintük a kormány egy rendelettel gyakorlatilag megszüntette a sztrájk lehetőségét a pedagógusok számára. 

A Nagy Lajos Gimnázium tanárai az alábbi nyilatkozatot tették közzé:


"Engedelmesnek lenni most ártóbb, mint engedetlennek”

Nyilatkozat polgári engedetlenségről: 

Mi, a Szombathelyi Nagy Lajos Gimnázium alulírott tanárai 2022. február 28-án 8:00 és 12:00 között polgári engedetlenségben veszünk részt. Ezen a napon munkaidőnket a munkavégzés helyszínén töltjük, de 8:00 és 12:00 között nem végzünk oktató-nevelő tevékenységet.

Kiállásunk mindennemű pártpolikitától független, és csatlakozunk azokhoz a kollégáinkhoz, akik ezzel az eszközzel fejezték ki a Magyar Közlönyben 2022. február 11-én megjelent 36/2022. (II. 11.) Kormányrendelettel szembeni tiltakozásukat. Akciónk nem irányul kollégáink ellen, nem irányul az iskolánk vezetősége ellen, nem irányul az iskolánkat felügyelő és irányító Szombathelyi Tankerület ellen. És főleg nem irányul tanítványaink ellen, sőt: a jelen és a jövő generációk érdekeit szem előtt tartva cselekszünk. 

Hiszünk abban, hogy polgári demokráciában a választott hatalom és a társadalmi csoportok valós problémákról történő egyeztetése vezethet valós megoldásokhoz. Az egyeztetések sikertelensége után a következő demokratikus lépés a sztrájk lehetősége, olyan feltételek mellett, amelyek biztosítják, hogy a munkabeszüntetésnek a társadalom számára is érzékelhető következményei legyenek. A 36/2022. (II. 11.) rendelet ezt a lehetőséget veszi el tőlünk, holott A SZTRÁJK ALAPJOG. 


Polgári engedetlenségünkkel szeretnénk a közoktatás említett valós problémáira irányítani a figyelmet: olyan változásokért küzdünk, amelyek fókuszában a ránk bízott gyerekek vannak. Olyan munkakörülményeket szeretnénk, amelyek biztosítják az iskolában mind a diákok, mind a diákokért dolgozó tanárok és egyéb dolgozók számára a szabad légkört és az elviselhető munkaterhelést. Olyan munkabért szeretnénk, ami nem okoz egzisztenciális kilátástalanságot. Ezek teljesülése szükséges ahhoz, hogy minden erőnkkel a diákokért dolgozhassunk. 
 

Levél a diákoknak

A gimnázium pedagógusi levélben fordultak a diákokhoz. Ebben ezt írják:
 

Kedves Diákok!

A mai órátok azért marad el, mert iskolánk tantestületéből többen csatlakoztunk az országos polgári engedetlenségi mozgalomhoz, mely az Alaptörvényben foglalt alapjogunk, a sztrájkjog nagymértékű korlátozása elleni tiltakozásul szerveződött.
Ennek következtében az intézményben az a tanár, aki egyéni döntése alapján csatlakozik ehhez az akcióhoz, a mai napon 8-12 óráig nem végez oktató-nevelő munkát, nem tartja meg az óráját, így tiltakozva az egyi alapvető jogunk csorbítása ellen.
Az akció nem ellenetek irányul, hanem értetek is szól. Azért, hogy a demokratikus jogrendszer továbbra is megfelelően működjön, hogy ez az alapjog korlátozások nélkül minden munkavállalót továbbra is megillessen, és a jövőben nektek is megmaradjon.

„A polgári engedetlenség egy rendelkezés vagy szabályozás tudatos megszegése. Ahhoz, hogy polgári engedetlenségről beszéljünk, ennek erőszakmentes és erkölcsi indíttatású tettnek kell lennie, amit az elkövető a nyilvánosság előtt vállal. A polgári engedetlenség célja a tiltakozás az igazságtalan, méltánytalan, alapjogsértő szabályozás vagy hatósági gyakorlat ellen. Azért nevezzük polgárinak, mert az önállóan gondolkodó állampolgár eszköze, egy végiggondolt, előkészített cselekvés, aminek következményeit vállalja az abban résztvevő azért, hogy felhívja a figyelmet az adott problémára és igyekezzen elérni a változást.”

Megértéseteket és támogatásotokat köszönjük!


Bérmelés, terhek csökkentés, oltás

 

A hetek óta tartó figyelmeztető akciók hátterét a telex.hu foglalta össze:

Az ügy előzménye, hogy még január 31-én országos sztrájkot hirdettek a szakszervezetek, több mint 20 ezer tanár vett részt a kétórás tiltakozáson. A sztrájkot azért kezdeményezte a két nagy pedagógus szakszervezet, a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete (PDSZ) és a Pedagógusok Szakszervezete (PSZ), mert nem vezettek eredményre a tárgyalásaik a kormánnyal. Három követelésük volt: béremelés, a munkaterhek csökkentése és az, hogy ne küldjék fizetés nélküli szabadságra azokat a dolgozókat, akik nem oltatják be magukat a koronavírus ellen. A bíróság első fokon jóváhagyta a sztrájkot, de az EMMI többször is felszólította a tanárokat, hogy annak megtartása törvénytelen, mert nincs jogerős bírósági döntés róla. A tárca emellett baloldali politikai akciónak nevezte a munkabeszüntetést. Végül a Fővárosi Ítélőtábla jogerősen is kimondta, hogy a tanárok sztrájkja jogellenes volt.

A szakszervezetek március 16-ra újabb sztrájkot hirdettek az iskolákban. Erre válaszul egy február 11-én, pénteken megjelent kormányrendeletben a járványügyi vészhelyzetre hivatkozva előírták az elégséges szolgáltatásokat. Eszerint gyermekfelügyeletet kell adni minden, sztrájkkal érintett iskolában, az órák felét meg kell tartani, az érettségizőknek pedig az összes szakórát meg kell tartani. Ez a tanárok szerint lényegében láthatatlanná teszi a sztrájkot, és ellehetetleníti alapvető jogukat, a sztrájkjogot.
 

A múlt héten a szombathelyi Zrínyi Ilona Iskola tanárai csatakoznak kezdeményezés. Utánuk ELTE Bolyai János Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium pedagósusai tartottak szolidaritási akciót az egyik szünetben, pénteken pedig a Kanizsai Dorottya Gimnáziumban volt hasonló megmozdulás.

 

A tiltakozásban résztvevő bolyais tanárok közleménye:


 

„Mi, az ELTE Bolyai János Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium alulírott tanárai szolidaritásunkat és támogatásunkat fejezzük ki az ELTE gyakorlóiskoláinak – ELTE Trefort Ágoston Gyakorló Gimnázium, ELTE Radnóti Miklós Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium, ELTE Apáczai Csere János Gyakorló Gimnázium és Kollégium - pedagógusai által megvalósított polgári engedetlenséggel kapcsolatban. Közös célunk, hogy a PSZ és a PDSZ által meghirdetett pedagógusztrájkot az Alaptörvényben foglalt jogaink korlátozása nélkül tarthassuk meg”

 

A kanizsais pedagógusok ezt a nyilatkozatot olvasták fel:

 

Mi, a Szombathelyi Kanizsai Dorottya Gimnázium tanárai, a mai napon, 2022 február 25-én 7:45 és 10:20 között, polgári engedetlenségi akcióban veszünk részt, az első 3 órában nem folytatunk oktatási, nevelési tevékenységet.

A figyelemfelkeltő műveletben való részvételünkről önállóan, egyénenként, jogtudatos állampolgárként döntöttünk.

Az engedetlenség nem irányul kollégáink ellen, nem irányul az iskolánk vezetősége ellen, nem irányul az iskolánkat felügyelő és irányító tankerület ellen. És főleg nem irányul tanítványaink ellen, sőt: az ő érdekeiket szem előtt tartva cselekszünk.

Kiállásunk mindennemű pártpolitikától független.

Tettünkkel a Magyar Közlönyben 2022. február 11-én megjelent 36/2022. (II.11.) Kormányrendelet ellen tiltakozunk, amely a járványügyi vészhelyzetre hivatkozva meghatározza, milyen oktatási-nevelési tevékenységekben köteles részt venni egy pedagógus egy esetleges sztrájk esetén. Ezáltal a sztrájkot érdekérvényesítésre alkalmatlanná teszi, így alaptörvénybe foglalt jogunktól foszt meg.

A SZTRÁJK ALAPJOG!

 

A telex.hu azt írta, hogy keddre az egyházi iskolák közös tiltakozást szervenek  március 1-jére, keddre 8 és 14 óra közé, noha egyes esetekben a fenntartók ezt kifejezetten nem javasolták – írja a Librarius.hu. Úgy tudják, a mozgalomhoz református, ferences, piarista és más katolikus intézmények csatlakoztak, fővárosiak és vidékiek is. A 24.hu vasárnap este tudott beszélni az egyházi összefogás egyik szervezőjével, aki név nélkül azt mondta nekik: komoly náluk a belső cenzúra, az intézmények levelezőrendszereit nehéz kijátszani, és azért nem neveznek meg a szerdai nap előtt konkrét személyeket vagy iskolákat, hogy azok vezetősége ne akadályozhassa meg a szerveződést. A mozgalmat zárt és titkos Facebook-csoportokban szervezik, és személyes levelezésben hívnak a részvételre.
 

 

 

kapcsolódó galéria
Savaria Fórum 33. évfolyam 7. szám - 2024.02.23.
Savaria Fórum 33. évfolyam 7. szám - 2024.02.23.
tematikus oldalak