km/óra
  2023.12.09., szombat  •  Natália napja
Suzuki Vitara Suzuki Castrum
Suzuki S Cross Suzuki Castrum
Suzuki Swift Suzuki Castrum
28 pontos takarékossági program kerül a képviselők elé

28 pontos takarékossági program kerül a képviselők elé

Javaslat kerül a képviselők elé takarékossági program felülvizsgálatához kapcsolódó döntések meghozataláról. Kicsit lazíthatnak a tavalyi szigorításokon, de vannak olyan intézkedések, amelyek életbe lépnek újra.

 

2022. júliusában Magyarország Kormánya a háborús veszélyhelyzet okozta drasztikus energiaár emelkedés és a nyugat-európai energiahiány miatt energia-veszélyhelyzetet hirdetett. Az energia-veszélyhelyzet rendkívül súlyosan érintette és azonnali cselekvésre ösztönözte Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzatát is.  Szombathely Megyei Jogú Város egy 74 pontból álló takarékossági programot fogadott el. A takarékossági program az ideiglenes intézkedések mellett, több olyan elemet is magában foglalt, melyek véglegesnek mondhatóak. Többek között ilyen intézkedés volt a Szombathelyi Köznevelési GAMESZ Fő tér 40. szám alatti munkavégzésének áthelyezése a SZOVA Zrt. Boglárka utcai telephelyére, felszabadítva ezzel az ingatlant értékesítés céljára. Továbbá a Humán Civil Ház működésének áthelyezése a Szombathelyi Egészségügyi és Kulturális GESZ Nádasdy F. u. 4. szám allati telephelyére, illetve az Anyatejgyűjtő állomás működésének áthelyezése az Új Egészségügyi Alapellátó Központba, áll az előterjesztésben.


Mint írják, a takarékossági programban foglalt intézkedések, azok végrehajtásának azonnali megkezdése és következetes betartása eredményeképpen az önkormányzat jelentősen mérsékelni tudta működési költségeit.  Az önkormányzat felelősségteljes gazdálkodásra tett erőfeszítéseit elismerve és értékelve a Kormány 2022. decemberében döntött arról, hogy Szombathely az energiaáremelkedés kompenzálására 632 millió forintos támogatásban részesül.


A kormány javasolta a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság központosított beszerzési eljáráshoz való csatlakozást annak érdekében, hogy az önkormányzatok és az irányításuk alá és felügyeletük alatt lévő költségvetési szervek, valamint a tulajdonosi joggyakorlásuk alá tartozó gazdasági társaságok földgáz és villamosenergia beszerzései során minél kedvezőbb feltételeket lehessen elérni. 2023. július 25. napján levélben hívta fel a városvezetés az önkormányzati intézmények és gazdasági társaságok figyelmét arra, hogy az eljáráshoz szükséges regisztrációt végezzék el és a beszerzésekre irányuló eljárásokat folytassák le.  


Fentiek eredményeként a 2023. év energia áraihoz képest kedvezőbb, de az energiaveszélyhelyzet előtti időszakhoz képest még mindig lényegesen magasabb áron köthettek szerződést az önkormányzati intézmények és gazdasági társaságok a 2024. évi energiabeszerzéseikre. Azon intézmények, gazdasági társaságok vonatkozásában, ahol a gáz-, illetve villamosenergia beszerzés folyamata lezajlott, a vezetők a 2023. évi árakhoz képest nagyságrendileg 50 százalékotot meghaladó árcsökkenésről számoltak be. 


Konkrét példákkal élve: 
-    a 2023. évre Szombathely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala és az önkormányzati intézmények egységesen 260,92 Ft/ kWh áron szerezték be a villamos energiát, míg a 2024. évre a Polgármesteri Hivatal 75,75 Ft/ KWh, a Weöres Sándor Színház 79 Ft/kWh, a Szombathely Városi Vásárcsarnok 74,310 Ft/ kWh, a Szombathelyi Egészségügyi és Kulturális GESZ  74,96 Ft/ kWh áron fogja beszerezni a villamos energiát.
-    2024. évre az Önkormányzat a közvilágítás biztosítására 70,240 Ft/kWh árat fizet, a 2023. évi 162,25 Ft/ kWh összeggel szemben.
-    a Pálos Károly Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat a 2023. évre nettó 986 Ft/m3 áron szerezte be a földgázt, amely összeg a 2024. évre 380 Ft/m3 árra csökkent. A Berzsenyi Dániel Könyvtár gázbeszerzésre fordított kiadásai is jelentősen csökkennek, a jelenleg érvényes 26,8 FT/MJ ár, a 2024. évben 12 Ft/MJ árra módosul. A Szombathelyi Egészségügyi és Kulturális GESZ gáz beszerzése a jelenlegi 66,57 Ft/ KWh helyett 27,214 Ft/ kWh áron fog történni.
-    A Távhő felé az érintetteknek a jelenlegi 25 340 Ft/ GJ hődíj helyett 2023. október 1. napjától várhatóan nagyságrendileg 12.800 Ft – 13.500 Ft/ GJ összeget kell fizetni.

 

Kiemelték, mérlegelve az energiaárak jelenlegi alakulását, továbbá a takarékossági program 2022. évi bevezetése óta eltelt időszak tapasztalatait, indokolt a takarékossági program felülvizsgálata. Javasolják, hogy a lakosságnak szóló szolgáltatások színvonalának megtartására törekedve – a takarékossági intézkedések egy körének hatályban maradása mellett - 28 pontból álló takarékossági programot fogadjanak el. 


Ez a következő: 


Általános jellegű intézkedések:

1.    a városi díszkivilágítás legyen biztosított az egyházhoz kapcsolódó épületek, építmények előtt, azaz az eddigi korlátozás fenntartása az alábbi (önállóan korlátozható) helyszíneken történjen meg:
•    Fő tér                    
•    Berzsenyi tér, Megyeháza
•    Bíróság
•    Savaria Múzeum            
•    Szent Márton u.            
•    Gyöngyösparti sétány            
•    Király utca                
•    Rákóczi u.                
•    Pelikán park Pelikán szobor        
•    Horgászfiú szobor            
•    Főiskola előtti Alma mater alkotás    
•    Nepomuki Szent János szobor        
•    Szent István szobor            

2.    a fűtési időszakban továbbra is kötelezően 20 °C-ot kell biztosítani az irodai munkavégzéshez,
3.    az épületek temperálását továbbra is rövid távon (néhány nap esetén) 16-18 °C-on, míg 5 napot meghaladó időtartamban 8 °C-on kell biztosítani, figyelemmel az adott épület energetikai adottságaira is,
4.    önkormányzati épületek, épületrészek vagy helyiségek kizárólag úgy adhatók harmadik személy használatába, ha a használati díjon felül az összes felmerült közüzemi költségek maradéktalan megfizetése is biztosított,
5.    a gazdasági társaságok és intézmények vezetőinek törekedniük kell az általuk kezelt, időszakosan vagy állandó jelleggel használaton kívül lévő ingatlanvagyon vagy más tárgyi eszköz hasznosítására (pl.: bérbeadás útján).

 

Az egyes intézményekre, gazdasági társaságokra vonatkozó további takarékossági intézkedések:
Polgármesteri Hivatal: 

1.    a hivatal csökkentett nyitvatartási idejének fenntartása (ez főszabály szerint 18.00 óráig történő nyitvatartást jelent) 

Szombathelyi Köznevelési GAMESZ
2.    a hőmérséklet kötelező érvényű szabályozása és ellenőrzése a vonatkozó Magyar Szabványok szerint az óvodákban:
-    mosdó, zuhany, orvosi szoba      24 °C 
-    csoport szoba, öltöző, szociális helyiségek 22 °C 
-    tornaszoba 20 °C (a Szabványban írt 18 °C helyett)
-    műhely, konyha, felnőtt illemhelyiségek 16 °C 
3.    az óvodai ügyeleti rendszer kialakított működési rendjének folytatása, azaz az őszi, téli, tavaszi és nyári szünetekben a gyermeklétszámhoz igazodóan csak meghatározott óvoda legyen nyitva

Pálos Károly Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat
4.    az idősek klubjaiban továbbra is 22 °C fokban kerül egységesítésre a biztosított hőmérséklet
5.    a hétvégi/ünnepnapi működés tekintetében a következő idősek klubjában csak étel elvitelére lenne lehetőség előzetes igényfelmérés alapján: Karmelita 2/C. és Gagarin u. 24. szám alatti idősek klubjai.

Fogyatékkal Élőket és Hajléktalanokat Ellátó Nkft.
6.    a Vörösmarty utcai szociális foglalkoztató kisebb területen (8 helyiség helyett 1 helyiségben) történő működtetése 

Egyesített Bölcsődei Intézmény
7.    a hőmérséklet kötelező érvényű szabályozása és ellenőrzése a vonatkozó Magyar Szabványok szerint a bölcsődékben:
-    mosdó, zuhany, orvosi szoba      24 °C 
-    csoport szoba, öltöző, szociális helyiségek 22 °C 
-    tornaszoba 20 °C (a Szabványban írt 18 °C helyett)
-    műhely, konyha, felnőtt illemhelyiségek 16 °C. 

Agora Savaria Kulturális és Médiaközpont Nonprofit Kft.
8.    a Művelődési és Sportház 1 órával csökkentett nyitvatartásának további fenntartása 

Szombathely Városi Vásárcsarnok
9.    hétfői napokon az intézmény működtetése továbbra is megoldható home office-ban

Weöres Sándor Színház Nkft.
10.    vasárnap és hétfőn a fűtési szezonban nem nyit ki a színház, ha nincs próba vagy előadás (ebben az időszakban home officeban dolgozik az állomány)

SZOVA NZrt.
11.    a műjégpálya a Szombathelyi Pingvinek Jégkorong Klub javaslatára és a velük történt egyeztetés alapján nem nyit ki 
12.    a Boglárka utcai épület napi két órával csökkentett működtetésének folytatása 

Szombathelyi Sportközpont és Sportiskola Nkft.
13.    az Aréna Savariában 2022. évben kidolgozott fűtési módszer további alkalmazása (meccsnapokon kívül 17 °C biztosítása)
14.    a Markusovszky u. 6. szám alatti épületben temperáló fűtés biztosítása

Savaria Városfejlesztési Nkft.
15.    csütörtöki és pénteki napokon az intézmény működtetése a fűtési időszakban megoldható a korábbi gyakorlatnak megfelelően home office-ban

Savaria Turizmus Nkft.
16.     a Kft. 2023. december és 2024. január hónapban home office-ban működik

Adventi Vásár
17.    az Adventi vásár minden fényeleme kihelyezésre kerül, de a tavalyi évben kiépített időkapcsolók használatával az elemek 16.00-tól 23.00 óráig lennének kivilágítva

Savaria Megyei Hatókörű Városi Múzeum
18.    a Pásztor utcai látványtár, raktárbázis helyett a régészek a látványtárban tudnak munkát végezni, így az ingatlant 8 °C-on, valamint a látványtárat legfeljebb 20 °C fokon lehet temperálni november 1. és március 31. között
19.    a Savaria Múzeumban az irodák fűtése mellett a kiállítóhelyek nem lesznek fűtve
20.    Szombathelyi Képtárban a kiállítóhelyek az egész fűtési szezonban temperálva lennének, csak az irodák lesznek fűtve
21.    az Iseum fogadóépületéből az ott dolgozók munkavégzése átkerül a Schrammel-házba
22.    Vasi Skanzen: kizárólag a pénztár épülete lesz fűtve a következő fűtési szezonban, míg a hátsó, nagy épület (ún. „felvonulási épület”) temperálva lesz 8 °C-on
23.    Derkovits – ház: 15 °C-on kerül temperálásra az épület az egész fűtési szezonban

 

Fotó: archív/Nagy Jácint


 

kapcsolódó cikkek
Gazdálkodj okosan: takarékossági javaslatok
Gazdálkodj okosan: takarékossági javaslatok
Az energia-veszélyhelyzet rendkívül súlyosan érinti Szombathely önkormányzatát is, a városnak jövőre a Vasivíz és Távhő többletköltségei nélkül 3,2 milliárd forinttal kerülnek majd többe a rezsiszámlák. A jövő heti közgyűlés elé kerülő anyag intézményekre lebontva tesz javaslatot takarékossági lépésekre – a döntés a képviselőkön múlik.
Októberi közgyűlés a takarékosság jegyében
Októberi közgyűlés a takarékosság jegyében
Csütörtökön 9 órai kezdettel tartja októberi rendes ülését a szombathelyi képviselő-testület. 11 napirendi pontot nyilvánosan, egyet zárt ülésen tárgyalnak meg. A közgyűlést ezúttal is élőben követhetik a Szombathelyi Televízió műsorán és Facebook-oldalán, valamint honlapunkon is.
kapcsolódó cikkek
Gazdálkodj okosan: takarékossági javaslatok
Gazdálkodj okosan: takarékossági javaslatok
Az energia-veszélyhelyzet rendkívül súlyosan érinti Szombathely önkormányzatát is, a városnak jövőre a Vasivíz és Távhő többletköltségei nélkül 3,2 milliárd forinttal kerülnek majd többe a rezsiszámlák. A jövő heti közgyűlés elé kerülő anyag intézményekre lebontva tesz javaslatot takarékossági lépésekre – a döntés a képviselőkön múlik.
Októberi közgyűlés a takarékosság jegyében
Októberi közgyűlés a takarékosság jegyében
Csütörtökön 9 órai kezdettel tartja októberi rendes ülését a szombathelyi képviselő-testület. 11 napirendi pontot nyilvánosan, egyet zárt ülésen tárgyalnak meg. A közgyűlést ezúttal is élőben követhetik a Szombathelyi Televízió műsorán és Facebook-oldalán, valamint honlapunkon is.
Savaria Fórum 32. évfolyam 44. szám - 2023.12.08.
Savaria Fórum 32. évfolyam 44. szám - 2023.12.08.
tematikus oldalak
legolvasottabbak
December 10-től a teljes szakaszon a MÁV közlekedteti a Szombathely-Budapest InterCityket
Több jelentős változás is ételbe lép a 2023/24. évi közforgalmú vasúti menetrend bevezetésével. Idén december 10-től a két személyszállítást végző vasúttársaság, a MÁV-START Zrt. és a GYSEV Zrt. is áttér a járat alapú közlekedésre, olvasható a GYSEV közleményében.
Felnőtt háziorvosi rendelés Szombathely 2024: az összes rendelési idő egy helyen
A felnőtt háziorvosi rendelés biztosítása Szombathelyen 2024-ben is marad önkormányzati feladat. Néhány helyen változik a rendelési idő, cikkünkben az összes városi felnőtt háziorvosi rendelővel kapcsolatos fontos információt megtalálja.
Itt vannak a 2023-as szombathelyi adventi vásár programjai
November 24-én nyílik meg a szombathelyi Fő téri 2023-as adventi vásár. Itt vannak a részletes programok.
Megnyílt 2023. adventi vására, amit minden szombathelyinek látnia kell
A Fő téren felgyúltak a fények, elindult az adventi kisvonat, és forralt bor illata száll: megnyílt Szombathely minden eddiginél látványosabb adventi vására.
Folytatódnak a pályaépítési munkák a szombathelyi vasútállomáson, módosulnak a menetrendek
Szombathely állomáson 2024. január 31-ig tovább folytatódnak a pályaépítési munkálatok. A vágányzár alatt a Szombathely állomásról induló és érkező vonatok többsége módosított menetrend szerint közlekedik, áll a GYSEV közleményében.