km/óra
  2024.02.25., vasárnap  •  Mátyás napja
Kitüntetéssel ismerték el a pedagógusok munkáját

Kitüntetéssel ismerték el a pedagógusok munkáját

A 2022-es évben a pedagógusnapi kitüntetéseket a Bartók Teremben adta át dr. Nemény András, Szombathely polgármestere, dr. László Győző alpolgármester és Putz Attila, a Kulturális, Oktatási és Civil Bizottság elnöke.

 

A város honlapján elérhető a kitüntettek névsora és a méltatásuk is:

 

„Szombathely Oktatásügyének Segítéséért-díj” adományozható annak az oktató-nevelő munkát segítő, nem pedagógus munkakörben foglalkoztatott dolgozónak, aki hosszabb időn át hozzájárult a pedagógiai munka eredményességéhez.


E kitüntetést kapták:

 • Kajtár István – a Szombathelyi Gazdag Erzsi Óvoda karbantartója, kézbesítője
 • Takács Hajnalka – a Szombathelyi Szűrcsapó Óvoda dajkája
 • Szilvágyiné Szalay Erika – a Szombathelyi Vadvirág Óvoda óvodatitkára
 • Rába Gáborné – a Szombathelyi Aréna Óvoda dajkája
 • Pegán Orsolya – a Szombathelyi Köznevelési GAMESZ étkezési csoportvezetője

 

A „Kiemelkedő pedagógusmunkáért-díj” adományozható annak a pedagógusnak és oktatónak, aki a gyermekek harmonikus személyiség-formálásában több éven át tartó kiemelkedő munkát végzett.


A díj két fokozatban adományozható.


A „Kiemelkedő pedagógusmunkáért-díj” II. fokozatát kapták:

 • Fitosné Szakály Gabriella – a Szombathelyi Barátság Óvoda óvodapedagógusa
 • Glavanits Erika – a Szombathelyi Hétszínvirág Óvoda gyógypedagógusa
 • Pallos Eszter – a Szombathelyi Maros Óvoda óvodapedagógusa
 • Lékai Péter Gyuláné – a Szombathelyi Donászy Magda Óvoda óvodapedagógusa, mesterpedagógusa, munkaközösség vezetője
 • Kiss Katalin – a Szombathelyi Reguly Antal Nyelvoktató Nemzetiségi Általános Iskola tanára
 • Lechnerné Márkus Judit – a Szombathelyi Zrínyi Ilona Általános Iskola tanítója
 • Meruczáné Fülöp Zsanett – a Vas Megyei Szakképzési Centrum Savaria Technikum és Kollégium tanára, osztályfőnöke, munkaközösség vezetője
 • Póhrné Horváth Andrea – a Vas Megyei Szakképzési Centrum Oladi Technikum közismereti tantárgyat oktató középiskolai oktatója

 

A „Kiemelkedő pedagógusmunkáért-díj” I. fokozatát kapták:

 • Pákainé Varga Krisztina – a Szombathelyi Gazdag Erzsi Óvoda óvodavezető helyettese
 • Horváth Takács Ágnes – a Szombathelyi Benczúr Gyula Utcai Óvoda óvodavezető helyettese
 • Bognárné László Judit – a Szombathelyi Játéksziget Óvoda óvónője
 • Nagy Sándorné – a Szombathelyi Derkovits Gyula Általános Iskola tanítója
 • Hollerné Gazdag Ilona – az ELTE Bolyai János Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium mesterpedagógusa
 • Hancz Gábor Tamás – a Premontrei Rendi Szent Norbert Gimnázium nevelési igazgatóhelyettese
 • Varga Andrea Stefánia – a Szombathelyi Reguly Antal Nyelvoktató Nemzetiségi Általános Iskola intézményvezető helyettese
 • Horváth Andrea – a Paragvári Utcai Általános Iskola tanára

 

„Szombathely Oktatásügyéért-díj” adományozható annak a személynek, aki kiemelkedő munkájával segítette a város oktatásügyének fejlődését.


A kitüntetést 4 pedagógus vehette át:


A Szombathely Oktatásügyéért díjat kapja:


Kapolcsi Kinga – a Szombathelyi Pipitér Óvoda vezetője


2003-ban óvodapedagógus szakon kitüntetéssel végzett a Benedek Elek Pedagógiai Főiskolán. Főiskolai évei alatt Köztársasági ösztöndíjban, az egyetem érdekében végzett eredményes munkája elismeréséül Rektori Dicséretben részesült. 2005-ben német nemzetiségi óvodapedagógus végzettséget szerzett. Anyai ágon német nemzetiségű, mindig szívügyének tekintette a német nemzetiségi nyelvi nevelést az óvodában. 2009-ben szerzett közoktatásvezető pedagógus szakvizsgát a Szegedi Tudományegyetemen. 2004-től dolgozik a Szombathelyi Pipitér Óvodában. Elkötelezett a Montessori pedagógia mellett, melyről 2007-ben szerzett képesítést. 2012 óta az óvoda vezetője. Tudatosan képezi magát, fontos számára a folyamatos szakmai fejlődés és megújulás.  Aktív szerepet vállalt az óvoda jelenlegi arculatának kialakításában. Több bemutató foglalkozás és jógyakorlat valósult meg az évek során. Az óvoda Montessori Bázisóvodaként is működik. Szorgalmazza a határon túli német nemzetiségi együttműködést. Vezetése során az óvoda teljesen megújult.

 

Bogáthné Erdődi Judit – az ELTE Bolyai János Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium igazgatóhelyettese


1990-ben általános iskolai matematika tanár és okleveles könyvtáros diplomát szerzett a Berzsenyi Dániel Tanárképző főiskolán. 1995-ben német nyelvtanári diplomát szerzett.  1998-tól annak megszűnéséig a Vas Megyei Pedagógiai Intézet Mérési és Értékelés Csoport munkatársa lett.  Értékelés eszközöket fejlesztett, tanácsadói, képzői és elemzői feladatokat látott el, pedagógusi vizsgálatokban és kutatásokban vett részt. Szegedi egyetemen elvégezte a pedagógiai értékelési szakértő képzést. 2006-tól a Pedagógusi Szolgáltató Központ csoportvezetője, majd igazgatóhelyettese lett. Szervezte a szakmai szolgáltatásokat, irányította a szaktanácsadást. 2007-ben középiskolai informatika tanári diplomát szerzett a Veszprémi Egyetemen. 2013-tól szakértői feladatokat lát el pedagógus minősítési eljárásokban és tanfelügyeletben. 2015 óta az ELTE Bolyai János Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium igazgatóhelyettese. Szakmai felkészültsége, empatikus személyisége és segítőkészsége, valamint precíz és pontos munkavégzése megbecsülést vívott ki a pedagógus társadalomban.  

 

Varga Tamás – a Gothard Jenő Általános Iskola tanára, a természettudományi munkaközösség vezetője


1991-ben biológia-kémia szakos tanárként végzett a Berzsenyi Dániel Tanárképző Főiskolán. Már a főiskolás évek alatt közéleti szerepet vállalt, a Németh László Szakkollégium aktív tagjaként és a Borbás Vince Környezetvédő Klub titkáraként tevékenykedett. Két évig a BDTF Növénytani Tanszékén botanikai asszisztensként szakmai terepgyakorlatokat szervezett, herbáriumokat kezelt, botanikai és mikológiai szakmai- és laborgyakorlatokat vezetett. 1993 óta dolgozik a Gothard Jenő Általános Iskolában, melynek 2006-2011. között igazgatója is volt. Folyamatosan képezte magát. 2000-ben közoktatási vezető, majd mestertanár diplomát szerzett.  Mentor. Diákjai többször szerepeltek a környezetvédelmi és kémia tanulmányi versenyek megyei és országos döntőiben. Iskolája az ő közreműködésével Környezeti Nevelési Referenciaintézmény, Tehetségpont és Örökös Ökoiskola. Oktatási és sportszervező. Az oktatásirányítás, környezeti nevelés és diáksport területén végzett munkájával hozzájárult a város oktatásügyi tevékenysége országos szintű elismertségének megalapozásához is.   

 

Németh Sándorné – nyugalmazott pedagógus, az Oladi Általános Iskola egykori igazgatóhelyettese


1981-ben Pécsett matematika-fizika szakos általános iskolai tanárként végzett. 37 éven keresztül egészen nyugdíjazásáig az Oladi Általános Iskolában tanított. Szaktanárként, munkaközösségvezetőként, osztályfőnökként, a diákönkormányzat vezetőjeként, igazgatóhelyettesként egyaránt példaértékű munkát végzett. 10 éven át igazgatóhelyettesként irányította a felső tagozat pedagógiai munkáját. Az oktatás-nevelést érintő minden területen gyarapította tudását. 2010-ben pedagógiatanár mesterszakon diplomázott. Fizika szaktanácsadó, majd matematika szaktanácsadóként is dolgozott. Színvonalas tanév-előkészítőket, műhelymunkát, konzultációkat, szakmai fórumokat tartott. A tehetséges tanulók versenyeztetésében is nagy szerepet vállalt. A Magyar Digitális Oktatásért Egyesület segítő tagjaként hozzájárult a magyarországi MTMI oktatás digitális tartalmi és módszertani megújításához.  A tartósan kiemelkedő szakmai munka, nagyfokú tudás, példaértékű hivatástudat és empatikus pedagógiai kapcsolattartás jellemzi, mely szerteágazó szakmai közéleti tevékenységgel párosul. 

 

Fotó: Bonyhádi Zoltán/szombathely.hu

Savaria Fórum 33. évfolyam 6. szám - 2024.02.16.
Savaria Fórum 33. évfolyam 6. szám - 2024.02.16.
tematikus oldalak