km/óra
  2020.10.19., hétfő  •  Nándor napja
Szeptemberi közgyűlés: bölcsődét alapítanak, igazgatókat neveznek ki (frissítve)

Szeptemberi közgyűlés: bölcsődét alapítanak, igazgatókat neveznek ki (frissítve)

15 napirendet nyilvánosan, kettőt zárt ülésen tárgyalnak a képviselők a szeptemberi közgyűlésen. Költségvetés-módosítás, bölcsődealapítás, ciklusprogram, féléves céges beszámolók és vezetőválasztások is szerepeltek a témák között. A közgyűlést mi is követjük, folyamatosan frissítjük cikkünket.

 

Az óvintézkedések betartása mellett, maszkban ültek tárgyalóasztalhoz a képviselők. Dr. Nemény András (Éljen Szombathely!) összefoglalta a járvány elleni védekezés eddigi tapasztalatait. Mint mondta, a második hullámban nem kaptak döntési jogot a polgármesterek, ha ez megtörtént volna, több korlátozást vezetett volna be a mindennapi életben. Szombathely felkészült, van szabad kórházi kapacitás, az önkormányzat segíti a karanténban lévőket például a bevásárlásban, gyógyszer-kiváltásban, protokollt dolgoznak ki az óvodákra. Két-három hónapig kell még kitartani, a polgármester ehhez kérte a szombathelyiek segítségét. Megköszönte a támogatást mindazoknak, akik a védekezésben eddig részt vettek, cégeknek, önkéntes magánszemélyeknek adott át ajándékcsomagot és elismerő oklevelet.


Napirend előtti felszólalásában Koczka Tibor (Pro Savaria) javasolta a ciklusprogram és a civil szervezetekkel kötött feladatellátási megállapodások újragondolásáról szóló pont levételét, a testület azonban ezt nem támogatta. Változtatás nélkül fogadták el az eredeti napirendet.


Lendvai Ferenc (Fidesz-KDNP) az orvosi ügyelet körüli problémákra hívta fel a figyelmet. Dr. László Győző (Éljen Szombathely!) alpolgármester válaszában kifejtette, hogy a téma az októberi egészségügyi bizottsági ülés elé kerül. Nem lesz külön diszpécserszolgálat, egy elektromos üzemű kivonulóautó áll majd szolgálatba. A személyi és műszaki feltételek rendelkezésre állnak, minden megegyezés megszületett. Még nem kaptak visszajelzést az Országos Mentőszolgálattól, de a szándéknyilatkozat már korábban megérkezett a főigazgatótól, hogy decemberig fenntartják az ügyeleti ellátást.


Illés Károly (Fidesz-KDNP) szerint sérülni fog az ellátás színvonala. Felhívta a figyelmet, hogy a Schaeffler-cégcsoporttal kötött megállapodás és az új bölcsőde építésének előkészítése is az előző városvezetésnek köszönhető. Szerinte a várost nem éri diszkrimináció a baloldali vezetés miatt, ugyanúgy támogatásokban részesül. Sérelmezte, hogy áldatlan állapotok uralkodnak a Sportligetben, mintha nem lenne gazdája, nem működik a locsolórendszer, a zöldterület elhanyagolt. Dr. Nemény András cáfolta, hogy az ügyeleti ellátás színvonala sérülne. Kifejtette, hogy az előző városvezetéstől megörökölt beruházások kapcsán rengeteg problémát kellett megoldani utólag az elmúlt egy évben. Horváth Soma (Éljen Szombathely!) alpolgármester a Sportliget beruházásról szólt: egy arborétumnyi mennyiségű növényt telepítettek oda, a fejlesztés nem a fenntartóra lett méretezve, és nem volt megfelelően elkészítve. Mindent megtesznek a megfelelő üzemeltetésért, a sportpályák hibáit időközben kijavították. Illés Károly az óvodafelújításoknál történt határidő-módosítások körülményeit tisztázta, az egyik esetben egy fakivágás miatt csúszott a munka, ezért kaptak büntetést.


Dr. Kecskés László (Fidesz-KDNP) az Arany patak partjára telepített térbútorok környezetét kifogásolta, gazos a terület. Az ügyelet kapcsán elmondta: egy kivonulóautó nem lesz elég, kettőt kellene üzembe állítani. Egyéni megállapodás megkötését javasolta az ügyeleti dolgozókkal, hogy megkapják a többlépcsős béremelést. Dr. László Győző leszögezte: ugyanazok az emberek végzik majd az ügyeleti ellátást, mint eddig, nincs alapja színvonal-csökkenésről beszélni.


Dr. Takátsné dr. Tenki Mária (Fidesz-KDNP) a közlekedési koncepció jelenlegi állásáról érdeklődött, és gyorsabb intézkedést kért a köztisztasággal problémákkal kapcsolatos lakossági bejelentéseknél. Rámutatott a Mártírok tere körüli közművezeték-csere okozta áldatlan állapotokra Javasolja, hogy kezdjenek soron kívül egy programot, amelyben modern, kulturált kerékpártárolókat telepítenek.


A héten lezárul a gázvezetékcsere, a közlekedési koncepció folyamatban van – mondta el válaszában a polgármester. Dr. Melega Miklós (Fidesz-KDNP) arról tájékoztatta a közgyűlést, hogy 12 mértékadó civil szervezet az Ezredévi parkot javasolja a Trianon-emlékhely helyszíneként. Sátory Károly kérte, hogy adják vissza a családoknak a KRESZ-parkot és üzemeltessék nonprofit módon a Víztorony kávézóját.

 

Horváth Gábor (Fidesz-KDNP) az Éljen Szombathely applikáció működésének visszásságairól beszélt. A bejelentett problémákat csak hosszú idő után reagálják le, olykor három hónap is eltelik. Dr. Nemény András úgy reagált, hogy az applikáció fejlesztéséhez pénz kell, a pandémiás helyzetben ezt egyelőre leállították. Horváth Soma kijelentette, hogy a bejelentések két munkatárshoz futnak be, nem tesznek különbséget a választókerületek között. 30 bejelentésből 27 megoldódott. Ágh Ernő (Fidesz-KDNP) a választókerületét érintő gondokról beszélt, a járdák állapotát kifogásolta, illetve azt, hogy még mindig zárva van a Laky Demeter utcai posta. Kérdést tett fel Szuhai Viktornak a brazil-magyar online konferencián való részvételéről.


Dr. László Győző alpolgármester Répcelakkal fogorvosi ügyeleti ellátásról, Táplánszentkereszt önkormányzatával pedig orvosi ellátással kapcsolatban folytatott tárgyalásokat. Szuhai Viktor (Éljen Szombathely!) a brazil-magyar online megbeszélés körülményeiről beszélt, mindössze annyi történt, hogy érkezett egy megkeresés a város felől. A tanácsnok kérte, hogy vizsgálják meg a környezetkímélő autók ingyenes parkolásának lehetőségét - 131 darab zöld rendszámú jármű található Szombathelyen. Koczka Tibor (Pro Savaria) az MMIK sorsát vetette fel. Kérdést tett fel arról, hogy a közösségi közlekedés megújítása kapcsán megvalósult-e valami a tervekből, illetve miért nem tartottak idén autómentes napot.


Tóth Kálmán (Éljen Szombathely!) üdvözölte a Trianon-emlékhellyel kapcsolatos kompromisszumot. Az Egészségügyi Alapellátó színvonalának kérdéséről szólva elmondta, alapos előkészítő munkát végeztek, nincs ok aggodalomra. A Víztorony kapcsán 27 hiányosságot tárt fel a tűzoltóság, a városstratégiai bizottság ebből kettőt már orvosolt, főként forgalomtechnikai kifogásokat, de van, ami egyelőre megoldhatatlannak látszik. Az sportversenyek és edzések pandémiás helyzetben történő lebonyolításának rendjéről is intézkedni kell – tette hozzá a képviselő.
 

Horváth Soma jó hírrel szolgált: a héten befejeződik a Mártírok terén a gázvezetékcsere. Putz Attila (Éljen Szombathely!) a Nemzeti Összetartozás Emlékhellyel kapcsolatos kompromisszumot méltatta. Beszélt a Pálma ABC körüli áldatlan állapotokról, a lakók emiatt folyamatosan panaszkodnak. Szükséges lenne az Acél utcai hársfák kivágása. Körzetében három aláírásgyűjtési akció indult, a Szatmár utca egy- és a Sas utca kétirányúsításáról, illetve a hajléktalanszálló ügyéről. A zanatiak szorgalmazzák, hogy vigyék tovább az M86-os Szombathely-sárvári leágazó közötti szakasz ingyenessé tételének ügyét.


Dr. Nemény András polgármester gratulált Putz Attila képviselői munkájához, és ígérte, mindenben segítenek, amit a törvények lehetővé tesznek.


Dr. Kecskés László szerint sürgetővé vált a Kárpáti Kelemen utcai járdaszigetek kialakítása, mert száguldoznak az autósok, ezeket meg kell terveztetni. Van, ahol járda sincs. Felidézte az orvosi ügyelet finanszírozása körül korábban kialakult helyzetet, és leszögezte: mindenkinek érdeke a zökkenőmentes működés.


Horváth Attila hangsúlyozta: a városvezetés számára az lett volna az egyszerűbb, ha sikerül megegyezni, és a mentőszolgálat folytatja az ügyelet üzemeltetését.


Bokányi Adrienn (Éljen Szombathely!) a 100 intelligens város projekt megvalósítása jövő héten indul online programokkal, ami részben nyitott lesz a nyilvánosság számára.


Németh Ákos (Éljen Szombathely!) egyetért Szuhai Viktor javaslatával, a megyei jogú városok többségében valóban ingyenes a zöld rendszámú autók parkolása. Zéró toleranciát hirdettek az illegális hulladéklerakással szemben, a mobilkamerák telepítése és az Erdei iskolai út lezárása is ezt a célt szolgálja.


Dr. Czeglédy Csaba (független) szerint túl sok előterjesztést szuszakolnak be egy napirendi pontba. A nyilvánosság előtt kellene tisztázni, hogy az új színházigazgató tervez-e leépítéseket. A két pályázó egyébként pénteken ismerteti szakmai programját a teátrum dolgozói előtt. A pályázatról heteken belül döntés születik. Kéri, a lakosság vegye komolyan nemzeti ünnepeinket, és lobogózzák fel a házakat. Dr. Nemény András úgy gondolja, az igazgató-választás a színház belügye.  

 

Kelemen Krisztián (Éljen Szombathely!) járdafelújításokról beszélt. A 11-es Huszár úti laktanya alakulóterét ismét birtokba veszi a katonaság tartalékosok kiképzéséhez. A rendvédelmi szervek folyamatosan ellenőrzik a közterületi alkoholfogyasztás tilalmának betartását. A bűnmegelőzési bizottság tábla-kihelyezésről döntött, a parkerdőben az illegális hulladéklerakás szankcióira hívják fel a figyelmet. Dolgoznak a Pálma ABC körüli problémák megoldásán.


Koczka Tibor (Pro Savaria) az M86-os ingyenes használatát szorgalmazta a sárvári elágazóig. Határozati javaslattal élt: a következő közgyűlésre hívják meg dr. Hende Csaba országgyűlési képviselőt.


Siker lenne az MMIK felújítása és átadása az államnak – mondta dr. Nemény András.


Ágh Ernő a Külső Nárai úti gyalogátkelőhelyről és a Petőfi-telepi játszótér-fejlesztésről tett fel kérdést, amire volt költségvetési forrás.


Illés Károly a szelektív hulladékgyűjtő szigetek problémáját említette, a lakosság nem rendeltetésszerűen használja azokat. Térfigyelő kamerákat kellene telepíteni. Horváth Soma alpolgármester tájékoztatott, hogy elkezdődik a Külső Nárai úti járda tervezése.


Kevéssel dél után dr. Nemény András polgármester lezárta az első napirendi pontról szóló vitát, és szavaztak az előterjesztésekről. Elfogadták többek között a Schaeffler-projekt jelenlegi állásáról és a Sportliget szakmai felülvizsgálatáról szóló beszámolót, megvizsgálják a zöld rendszámú autók ingyenes parkolásának lehetőségét.


Dr. Nemény András a szünet előtt bejelentette, hogy elhunyt a város korábbi főépítésze, Kutnyánszky László. Emléke előtt egy perc néma főhajtással tisztelegtek a képviselők.


Szünet 14 óráig.

 

A költségvetés módosítása: “Nem megszorítás, hanem takarékosság”

 

Az ebédszünet után folytatódott a közgyűlés a költségvetés módosításáról szóló napirenddel. Dr. Nemény András polgármester elmondta, hogy a koronavírus-járvány az egészségügyi krízishelyzet mellett gazdaságilag is nehéz időket hoz el. Erre a szombathelyi költségvetésnek is készülnie kell, hiszen a korábbi 9-10 milliárdos iparűzési adó bezuhanása, illetve a kormány elvonásai miatt legalább 2-2,5 milliárd forintos kieséssel számolhat a város. A városvezetés 1.8 milliárd forintos takarékossági csomaggal készülne fel a következő évekre. Ez egy biztonsági tartalék, ha egyáltalán hozzá kell nyúlni, akkor is pótolhatóak lesznek a kimaradó összegek. 36 tétel szerepel a listán: a járda, játszótér és kerékpárút építési tétel meghúzása 1,4 milliárddal, a Markusovszky támogatásának csökkentése, a közösségi bérlakás rendszerre és az 1000 fa ültetésre szánt keretek mérséklése. Mellette az ELTE Savaria Egyetemi Központnak szánt 200 milliót is negyedelnék.


Együtt kell átvészelni ezt az időszakot, ezért zárszóként a teljes közgyűlés támogatását kérte Nemény.


Illés Károly (Fidesz-KDNP) a takarékoskodással egyetértett, a felsorolt ágazatokkal nem. Nagyon veszélyes játék szerinte, ha a város jövőjét tesszük kockára azzal, hogy nem támogatja a közgyűlés a mérnökképzést és az egyetemet, illetve ha a kórháztól is elvonnak pénzeket. Kiemelte: a kormányzattól folyamatosan érkeznek támogatások a városba, például a ma még szóba kerülő bölcsőde-projekt kapcsán is.


A polgármester reagált: 200 milliót kiadni a felsőoktatásra nagy pazarlás lenne ebben a helyzetben. A legtöbb városban nullára csökkentették ezt az összeget, Szombathelyen 50 milliót kap a Savaria Egyetemi Központ. Épp tegnap este tárgyalt Borhy Lászlóval, az ELTE rektorával, aki tudomásul vette és elfogadta a döntést – tudtuk meg dr. Nemény Andrástól. 


Dr. Kecskés László főorvos (Fidesz-KDNP) is szót kért a kórház ügyében. Szerinte is reális, ha spórol az önkormányzat, de nem a Markusovszky kárára kellene történnie ennek. Megkérte dr. Nemény Andrást, hogy egyeztessen a kórház főigazgatójával is.


Tóth Kálmán (Éljen Szombathely!)  frakcióvezető felszólalt: a kórház nem jelezte még, mennyi pénzre lenne szükségük. Nehéz azt mondani, hogy nem állnak a Markusovszky mellett. Kiemeli, a kórház támogatása nem tartozik egyébként az önkormányzati alapfeladatok közé, bármennyire könnyű az ellenzéknek beleállnia ebbe a tételsorba.


A Költségvetési Ellenőrző Szakmai Bizottság elnöke, Lendvai Ferenc (Fidesz-KDNP) következett. Röviden: a bizottság nem támogatja a költségvetés-módosítást és a Magyar Önkormányzati Szövetséghez csatlakozást sem.


Sátory Károly (Fidesz-KDNP) és Horváth Soma alpolgármester csörtézett azon, a Savaria Karnevált pótló Érezd Szombathelyt! Sorozat és a Nyitott Városháza programok mennyire voltak járványügyi szempontból biztonságosak. Sáthory hiányolta a város támogatását a Trianon 100 emléksorozat mögött.

Koczka Tibor (Pro Savaria) üdvözölte, hogy a városvezetés belátta, lépni kell a költségvetés módosítása terén. A megtakarítási csomag a lehető legjobb, amivel reagálhat Szombathely a gazdasági helyzetre.


Dr. Czeglédy Csaba (független) megköszönte, hogy pluszforrásokat biztosítanak lakbértámogatásra. Arra kérte a városvezetést, a szociális segélyezésekhez ne nyúljanak hozzá, hiszen ezzel sokak megélhetését veszélyeztetnék.

Dr. Takátsné dr. Tenki Máriának (Fidesz-KDNP) voltak kérdései. Mi lesz a nemzetközi tornaversennyel? Söpte miért kap 5 millió támogatást? A Fő téri járőrszolgálat hogy-hogy plusz 3 milliót kóstál? Mi a logika bizonyos civil szervezet megemelt, más egyesületek csökkentett támogatása mögött? Nagyobb SZOESE keret?


Polgármesteri válasz: A tornászverseny október elején megtartásra kerül, csak ha a járványhelyzet ezt nem teszi majd lehetővé. Söptével közös terület az északi ipari park, ahol a Schaeffler-beruházás is megvalósul. Ezt fejlesztik. A rendőrség látja el a járőrszolgálatot, ők mondták meg, erre mihez van szükség. A civil szervek közül például a szentkirályiak egyesülete az augusztus 20-i rendezvényre ment el. A SZOESE terembérletre költ pluszban.


Horváth Gábor (Fidesz-KDNP) rátért: 74,5 millió forint a közművelődési támogatást kap Szombathely a kormányzattól. A képviselő szerint nem átlátható, intézményekre lebontva hogyan használja ezt fel a város? Horváth Soma alpolgármester (Éljen Szombathely!) reagált: az Agora látja el maradéktalanul a közművelődési alapfeladatokat, amelyekbe - egyedülálló módon – a civil szervezeteket is bevonják.


Horváth Gábor a városi sporttámogatásokra is rákérdezett. Sokallja a játékosok fizetését, hiszen leálltak tavasszal a bajnokságok. Tóth Kálmán (Éljen Szombathely! - frakcióvezető) szerint nehéz egységes mértéket szabni a sportbérek terén. Átlagosan hetven százalékos fizetést alkudtak ki a menedzsmentek, például a Falco KC-nál is. Ez reális. Az, hogy mi lesz az idei bajnoksággal nem tudni, de úgy kell készülni, hogy zavartalanul folytatódik a szezon – mondta a frakcióvezető.


Kecskés László (Fidesz-KDNP) javaslatot tett: az Egészségügyi Szakmai Bizottságban egyeztessenek a várostól a kórháznak szánt támogatásokról.


Horváth Attila alpolgármester (Éljen Szombathely!) nagyon örült, hogy alapvetően a fideszesek egyetértenek a megtakarítási tervvel. Bármikor várja Illés Károly frakcióvezetőt, hogy egy kávé mellett folytassák az egyeztetést a jövőben egy-egy tétellel kapcsolatban. Az iparűzési adó-kiesés is szóba került. Még nem lehet konkrét számokat látni az alpolgármester szerint.


Szavaznak: A testület 21 egyhangú szavazattal támogatta Kecskés javaslatát.


13 igen 0 nem 8 tartózkodással elfogadta “csomagban” a költségvetés módosítását is a közgyűlés.

 

A Bürokrácia útvesztői


Harmadik napirend: Önkormányzati rendeletek és az SZMSZ módosításáról szavaznak. Csont nélkül átmennek a határozatok.

 

Górcső alatt az önkormányzati cégek

 

Illés Károly (Fidesz-KNDP – frakcióvezető) nehezményezte, hogy a SZOVA Zrt.-nél inkább a szellemi dolgozók, kimondottan a vezetők terén voltak bérfejlesztések, a fizikai dolgozók fizetésemelése helyett. Nem tudják támogatni a Vasivíz Zrt. üzleti beszámolóját sem. A Médiaközpontnál látnak pozitív költségváltozásokat. A jelenleg regnáló, megbízott igazgató milliókat spórolt meg az elmúlt hónapokban, de továbbra is indokolatlanok a külsős 500 ezres fizetések. A Haladásnál Sportkomplexumnál sincs minden rendben. A jobboldal a Vasivíz üzleti tervét sem tudja elfogadni. A Fidesz-KDNP rábólintana a Nyugat-Pannon Mechatronikai Központ beszámolójára, de a cég megszüntetésénél tartózkodni fognak a szavazáson.


A polgármester nem érti miért bajos a jobboldalnak elfogadni a Vasivíz beszámolóját. Az igazgatóságban a megye fideszes polgármesterei ülnek, a korábbi igazgató.


Lendvai Ferenc (Fidesz-KDNP) a költségvetés ellenőrző bizottság elnökeként megerősíti Illés felszólalását. Horváth Gábor (Fidesz-KDNP) a Szombathelyi Médiaközpont tanácsadói szerepének szükségessége ellen szólal fel. Nemény szerint a Médiaközpont tanácsadói posztja nem a polgármester, hanem a cég igazgatójának a hatásköre és a felelőssége.


Fontos betartani az ígéreteket! – mondta dr. Takátsné dr. Tenki Mária (Fidesz-KDNP). Emlékezteti az Éljen Szombathelyt! a tavalyi kampányban tett ígéreteire, a Nagyszálló felújítására, vagy az 1000 fa-telepítés. Takátsné kitért rá, hogy a SZOVA Zrt. forrásait nem új szállodaépítésre kéne elpazarolni. a képviselő a Távhőnél felügyelő bizottsági tag, kérte a közgyűlést, hogy a cég előterjesztett anyagát fogadják el.


Az igazgatóság és a FEB is elfogadta a Vasivíz első féléves beszámolóját, amely tartalmaz 10 százalékos béremelést – szólal fel Koczka Tibor (Pro Savaria). A képviselő a párttársa, Molnár Miklós igazgatói posztjának megszüntetése ellen érvel. Javasolja, hogy ismét őt bízzák meg a vállalat vezetőjének.


Dr. Nemény András polgármester reagál: a városvezetés bízik benne, hogy a Molnár Miklós szakmai alkalmasságáról szóló per sikeresen zárul, hiszen az új önkormányzat nevezte ki őt a posztra. Ha az sikerül, újra Molnárt fogja javasolni a Vasivíz élére – ennek ellenére, az ügy tisztázásáig veszélyes őt pozícióban tartani.  

 

Múltidézés Kopcsándi Józseffel (Éljen Szombathely!): az előző városvezetés 10 év alatt nem tett semmit, hogy fellendüljenek a gazdasági társaságaink. Ezzel ellentétben az idei évben több cég – például a SZOVA – nyereséget termel. Eszközbeszerzésre is sokkal nagyobb figyelmet fordít az Éljen Szombathely! a politikus szerint.


Illés Károly (Fidesz-KDNP) reagált a vádakra. A jobboldalhoz forduló városlakók nem tapasztalják a SZOVA működésében ezt a látványos változást. Hozzátette: köszönjük meg Hende Csaba országgyűlés képviselőnek, hogy Szombathely bekerülhetett a Bük-Sárvár turisztikai régióba. 


A turisztikai desztinációfejlesztésről értelmével kapcsolatban várjuk meg, hogy milyen tényelges források érkeznek majd a városba – válaszolt a polgármester.


Bokányi Adrienn (Éljen Szombathely!) reflektált az egész vitára: az összes cég féléves beszámolóját elfogadásra javasolta a Gazdasági és Jogi Bizottság hétfőn.


Ágh Ernő (Fidesz-KDNP) első hozzászólása: a SZOVA Zrt.-nek marógépre van szüksége az útfelújításokhoz. Kopcsándi Józseffel régóta látnak rá városi delegáltként a cég működésére.


Kecskés László (Fidesz-KDNP) örömét fejezte ki, hogy a külvárosban felújítottak több utat, például a Mészáros Lőrinc utcát. Nem lát elég költségcsökkentést több városi cégnél. A Savaria Turizmus Kft háza tájáról olyan információk jutottak el hozzá, hogy munkaidőben, az irodahelyiségekben személyi fitness edzéseket tartanak. Nemény cáfolta a pletykákat. Kiemelte: pont Hende Csabától hallotta, hogy mennyire fontos az egészség, legrosszabb esetben ezt a tanácsot fogadták meg a cégnél.


Koczka Tibor (Pro Savaria) volt ügyvezetőként hozzászól a Médiaközpont költség kiadásaihoz: az ő igazgatósága alatt is olcsóbban ki lehetett adni hetilapot a tv működtetése mellett. A ma kinevezendő új igazgatónak nagy felelőssége lesz, hogy rendezze a helyzetet.


A veszteséges Haladás Sportkomplexum Fejlesztő Kft. önkormányzati hányadának visszaadása is szóba került. A városvezetés nem támogatja ezt az opciót.


A Savaria Turizmus Nonprofit Kft. Ügyvezető igazgatója, Grünwald Stefánia válaszolt a fitnesz-botrányra. Egészségügyi okokból, a 9 órai munkakezdés előtt gyógyfoglalkozáson vett részt az irodában, saját költségre.


Véget ért a vita. Az önkormányzati gazdasági társaságokokkal kapcsolatos döntésekről szavaztak, 30 kérdésben: Molnár Miklós nem lesz ősztől újra a Vasivíz igazgatója. A vállalatok féléves beszámolóira rábólintott a testület. Megszüntették a Nyugat Pannon Járműipari és Mechatronikai Központot.

 

Visszatérhet az élet a MÁV-óvodába

Több önkormányzati tulajdonú ingatlannal kapcsolatban hoz döntést a testület az ötös napirendnél.


Kérdés, a 13 éve üresen álló, Széll Kálmán utcai volt MÁV-óvoda épületének elővásárlási jogáról lemond-e az önkormányzat? 77 millióért egy budapesti székhelyű ingatlanfejlesztő cég megvenné az épületet. Illés Károly (Fidesz-KDNP – frakcióvezető) szerint sokkal értékesebb ez az ingatlan a belvárosban, 77 milliónál. Javaslatot tesz, hogy ne hamarkodja el a közgyűlés a döntést az elővásárlási opcióval kapcsolatban. Áron alul juthat hozzá a befektető a villaépülethez. Melega Miklós (Fidesz-KDNP) állást foglal amellett, hogy az önkormányzatnak kell megvennie az ingatlant.


Az ügyrendről elkanyarodva szóba kerül az Éljen Szombathely! Applikáció is. Horváth Gábor (Fidesz-KDNP) rendszeresen használja a programot, mindig jelzi a rendszerben, ha valamelyik közterületen javítani-felújítani kell valamit. Sajnálatára választ sokszor csak hónapok után kap. A polgármester elmondta, javítani fognak a folyamaton. Már az is előrelépés, hogy működik ilyen panaszkezelő rendszer. Horváth Soma (Éljen Szombathely! - alpolgármester) hozzáteszi: a kámoni képviselő munkája előtt le a kalappal, de ne felejtse el, hogy a SZOVA munkatársai is mindig készségesen rendelkezésére állnak.


Dr. Horváth Attila (Éljen Szombathely! - alpolgármester) javaslatot tesz rá, hogy ne most döntsenek a MÁV-óvodáról.


Dr. Czeglédy Csaba (független) emlékeztet: a városvezetésnek azzal kéne foglalkoznia, hogy az önkormányzat vagyonát gyarapítsa. Az alpolgármesterek reakcióiból azt szűrte le, hogy fel sem mérték, milyen értékes ingatlant engednének most át, az értéke töredékéért. Nemény azzal érvel, hogy az önkormányzat nem ingatlanértékesítő, nem opció hogy most megvesszük közel 100 millióért az épületet, majd csinálunk rajta 20 millió profitot.


Szavaznak: Átment dr. Horváth Attila javaslata, most nem hoznak döntést az ingatlan ügyében, hanem a gazdasági bizottságra bízzák.

 

A 11-es Huszár úti volt laktanya területét tartalékos katonák vehetik használatba.

 

Újabb 177 millió a Vásárcsarnokra, nagyobb kontroll a lakóparkokban

 

A részben uniós támogatásból, részben saját önkormányzati forrásból épülő Vásárcsarnok befejezéséhez újabb 177 millió városi forrásra van szükség, hogy befejeződjön a projekt. A jobboldal tartózkodása mellett elfogadta a pénzkiegészítést a közgyűlés.


A hetes napirend alatt településrendezési szerződések megkötését szabályozta a testület. A javaslat szerint a város jobban kontrollálja majd a lakópark-beruházókat. A városatyák megszavazták a napirendet. Sátory Károly (Fidesz-KDNP) javasolja, az önkormányzat gátolja meg, hogy családi háznyi telkekre zsúfolt lakóparkokat lehessen beszuszakolni.

 

Ciklusprogramról szavaztak


Illés Károly (Fidesz-KDNP – frakcióvezető) örömmel fedezte fel, hogy az új városvezetés programja a fideszes önkormányzat elképzeléseit tükrözi vissza. Véleménye szerint az okos város projekt is ide tartozik. Ennek ellenére egészében “kicsit kevés” az Éljen Szombathely! Hosszú távú stratégiája, ezért nem is támogatja azt a frakciójuk.


Melega Miklós (Fidesz-KDNP) beleáll a program több pontjába: ha már szállodát épít a város, ne a Tófürdő füves részét foglalják el vele. A Nagyszállót és a volt kaszinót mentse meg az önkormányzat, ha már erre ígéretet tett. Felsőőrt ne nevezzük Oberwartnak.


Az Ön frakciója találta ki, hogy a Tófürdőnél épüljön fel egy új szálloda – emlékeztette a képviselőt dr. Horváth Attila alpolgármester (Éljen Szombathely!). Már 100 milliót költött a tervezésre a város, most havonta 400 ezer forintunkba kerül. Mi vagyunk azok, akik Szombathely eddigi befektetését próbálják megmenteni – tette hozzá.


Tóth Kálmán (Éljen Szombathely! - frakcióvezető) tereli vissza a szót a ciklusprogramra Horváth Gábor és dr. Horváth Attila összeszólalkozása után. Reagál Illésre: miért is dobnánk ki azokat a helyes elképzeléseket, amelyet Önök megálmodtak? Ezekre építették rá a saját, innovatív terveiket.


Melega Miklós zöldügyi javaslatát nem szavazták meg a képviselők.


A ciklusprogramot támogatta a közgyűlés.  

 

Új bölcsőde

 

Az egykori városi strand területén épülhet uniós pénzből 48 gyermeket befogadni tudó, négy csoportszobás óvoda. Ha a közgyűlés támogatja, 2022-re készülhet el a beruházás.
Az előző ciklus pályázott rá, az új megvalósítja: zöld utat kapott az önkormányzattól a projekt.

 

Civilek célkeresztben

 

A járvány miatt azok az egyesületek, amelyek támogatást kaptak városi rendezvényekre, nem tudták ellátni a feladatukat, így a forrásokat is nagyrészt visszavonták tőlük. Ez a működésüket veszélyezteti. A napirendnél ezeket a megállapodásokat vizsgálták felül.


Dr. Takátsné dr. Tenki Mária (Fidesz-KDNP) az előző két ciklusban a civil bizottság elnöke volt. Felszólalt a megcsapott támogatások miatt. Horváth Soma (Éljen Szombathely! - alpolgármester) visszavágott: a mostani ciklus tervei szerint öt év alatt 37 millió forintot kapnak a szervezetek, a korábbi 30 millióhoz képest. A fideszes képviselők és Koczka Tibor (Pro Savaria) a Herényi Virágútért felelős herényi kulturális egyesület elvonásai ellen szólalnak fel, nem értik, néhány másik városrész alapítványát aránylag miért érinti kevésbé a szigorítás?


7 milliót ad normál körülmények között évente a virágútra az önkormányzat. Horváth Gábor (Fidesz-KDNP) felszólal a körzete ügyében: 13 millió forint egy-egy Herényi Virágút megszervezése. Kikérem a körzetem nevében, hogy megsarcolják a herényieket! Szerinte Putz Attila (Éljen Szombathely!) megbukott ebben az ügyben, mint szombathelyi civil-kulturális vezető.


Dr. Nemény András politikustársa védelmére kelt: parttalan ezzel az érvvel támadni a várost, hiszen idén elmaradt a rendezvény. Ha lesz teljesítmény, lesz virágút, támogatni fogjuk a valós munkát.

 

Koczka Tibor (Pro Savaria) arra világított rá, hogy a kulturális intézményektől nem vonnak el pénzt, pedig programok maradtak el. Azt javasolta, az év végéig készüljön egy anyag, ami tisztázza, mit kell teljesíteniük a szervezeteknek és mennyiért. Hozzátette, az idei évben hagyják meg a támogatást. 


Kelemen Krisztián (Éljen Szombathely!) a Joskar-Ola Alapítványt hozza fel, ahol nincs fizetett alkalmazott, nincs ingyen használható, felújított önkormányzati ingatlana, és így is gazdag programot szervez.


Tóth Kálmán (Éljen Szombathely!) szerint a mostani vitával, mely politikai cirkusz, éppen ártanak a herényieknek, mert ennek az lesz az eredménye, hogy a többi szervezet utálni fogja őket. Azt kérte, hogy ne keltsék azt a látszatot, hogy a baloldal a herényi virágút ellen van. 
 

A vitában a polgármester kijelentette, a herényi egyesület megkapja azt a pénzt, ami a herényi virágúthoz kell. De igazságos rendszert szeretnének, ami nem jelenti azt, hogy a költségvetésből nem kaphatnak további támogatást. Nemény megígérte, hogy ha máshonnan nem, akkor a polgármesteri keretből kipótolják az összeget, ugyanakkor most az eredeti javaslatot kéri elfogadásra.
Végül elfogadják az eredeti javaslatot.

 

Óvodai alapdokumentumok módosítása


Vita nélkül elfogadják a javaslatokat.

 

Javaslat közterületek elnevezésére

 

A Schaeffler-beruházás mellett lesz egy Külső Söptei út. A másik közterülettel kapcsolatban Ágh Ernő (Fidesz-KDNP) azt javasolta, hogy a Szent Gellért utcát és a Ferenczy István utcát összekötő, előkészítés alatt álló utat nevezzék el Szent Quirinusról. Dr. Czeglédy Csaba emlékeztetett arra, hogy a szentről már elneveztek egy sétányt. 


Ennek ellenére megszavazták a Külső Söptei út és a Szent Quirinus utca nevét is. 
 

Vezetői megbízások

 

A nyilvános ülés utolsó napirendi pontjában vezetői megbízásokkal kapcsolatos döntések meghozataláról tárgyalnak a képviselők. Lejárnak a vezetői megbízások a Szombathelyi Egyesített Bölcsőde, a Pálos Károly Szociális Szolgáltató Központ, a Kulturális GESZ és a Köznevelési Gamesz esetében, ezért pályázatot kell kiírni. Ezek elbírálásához szakmai bizottságok alakultak. Ezt megszavazták.


A Médiaközpont vezetői posztjáról zárt ülésen szavaznak majd a képviselők. 


Ezzel a nyilvános ülés véget ért. 
 

Fotó: Nagy Jácint

címkék
Savaria Fórum 29. évfolyam 38. szám - 2020.10.16.
Savaria Fórum 29. évfolyam 38. szám - 2020.10.16.
tematikus oldalak
legolvasottabbak
Pedagógusok Szakszervezete: három tanár halt meg eddig koronavírusban, az egyikük Vas megyei
A Pedagógusok Szakszervezete három olyan tanárról tud, akik igazoltan koronavírus-fertőzés következtében haltak meg.
A Markusovszky kórház celldömölki telephelyén átmenetileg szünetelnek az ellátások
55 új fertőzött Vasban, 1293 Magyarországon, 33-an meghaltak
1293 fővel emelkedett a beazonosított fertőzöttek száma és elhunyt 33 krónikus beteg - közölte a koronavirus.gov.hu. A megyében a betegek száma 953-ról 1008-ra nőtt.
Operatív törzs: csütörtöktől karanténkötelezettség nélkül lehet Romániába utazni
Csütörtöktől karanténkötelezettség nélkül lehet Magyarországról Romániába utazni - közölte a koronavírus-járvány elleni védekezésért felelős operatív törzs ügyeleti központjának vezetőhelyettese a csütörtöki online sajtótájékoztatón.
50 új fertőzött Vasban, 1025 Magyarországon, 28-an meghaltak
1025 fővel emelkedett a beazonosított fertőzöttek száma és elhunyt 28 beteg - közölte a koronavirus.gov.hu. A megyében a betegek száma 865-ről 915-re nőtt.
legfrissebbek
Az OTP a bíróságon fog hadakozni Horvátországgal
Az OTP Bank Nyrt. közleményben tájékoztatja a tőkepiaci szereplőket, hogy nemzetközi választott bírósági eljárást kezdeményezett a Beruházási Viták Rendezésének Nemzetközi Központjánál (ICSID) Horvátország ellen.
Bukarestben keddtől bezárják az iskolákat, kötelezővé válik a maszkviselés
Bukarestben a koronavírus-járvány miatt keddtől kezdődően közterületen - vagyis a lakáson kívül mindenütt - kötelezővé válik a védőmaszk viselése, továbbá bezárnak az óvodák, iskolák és egyetemek, a tanév pedig online folytatódik.
Nemzetek Ligája: kilenc helyet előrelépett a magyar válogatott
A magyar labdarúgó-válogatott kilenc helyet előrelépve a 23. helyen áll a Nemzetek Ligája rangsorában.
Eláll népszavazási kezdeményezésétől a DK
Eláll az ingyenes tesztelésről szóló népszavazási kezdeményezésétől a Demokratikus Koalíció, mert az valószínűleg nem lenne lebonyolítható jelentős járványügyi kockázatok vállalása nélkül.
Az Egyesült Államok továbbra sem nézi jó szemmel az iráni fegyverbizniszt
Az Egyesült Államok továbbra is szankcionálja az Iránnak történő fegyvereladást - hívta fel a figyelmet Mike Pompeo, amerikai külügyminiszteri.