km/óra
  2023.02.07., kedd  •  Tódor, Rómeó napja
Kitüntetéssel ismerték el a pedagógusok munkáját

Kitüntetéssel ismerték el a pedagógusok munkáját

A 2021-es évben a pedagógusnapi kitüntetéseket a Városháza teraszán tartott ünnepségen adta át dr. Nemény András, Szombathely polgármestere, dr. László Győző alpolgármester és Putz Attila, a Kulturális, Oktatási és Civil Bizottság elnöke.

 

A város honlapján elérhető a kitüntettek névsora és a méltatásuk is: 

 

Szombathely Oktatásügyének Segítéséért-díj


„Szombathely Oktatásügyének Segítéséért-díj” adományozható annak az oktató-nevelő munkát segítő, nem pedagógus munkakörben foglalkoztatott dolgozónak, aki hosszabb időn át hozzájárult a pedagógiai munka eredményességéhez.”

 

E kitüntetést kapták:

 

 • Kiricsi Lászlóné, a Szombathelyi Weöres Sándor Óvoda dajka/pedagógiai asszisztense
 • Dienes Sándorné, a Szombathelyi Hétszínvirág Óvoda dajkája
 • Gombkötő Lajosné, a Szombathelyi Barátság Óvoda dajkája
 • Glavánovitsné Családi Katalin, a Szombathelyi Játéksziget Óvoda dajkája
 • Nagy József, a Szombathelyi Váci Mihály Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola karbantartója

 

Kiemelkedő pedagógusmunkáért-díj


A „Kiemelkedő pedagógusmunkáért-díj” adományozható annak a pedagógusnak és oktatónak, aki a gyermekek harmonikus személyiség-formálásában több éven át tartó kiemelkedő munkát végzett.

 

A díj két fokozatban adományozható.

 

A „Kiemelkedő pedagógusmunkáért-díj” II. fokozatát kapták:

 

 • Purgainé Somogyi Andrea, a Szombathelyi Maros Óvoda óvodavezető helyettese
 • Iszak Judit Mária, a Szombathelyi Hétszínvirág Óvoda óvodapedagógusa
 • Simon-Németh Kinga, a Szombathelyi Szivárvány Óvoda óvodapedagógusa
 • Szabó Babett Katalin, a Szombathelyi Aréna Óvoda óvodapedagógusa, munkaközösség vezető, bázisóvodai mentor
 • Bíró Zoltánné, a Szombathelyi Mocorgó Óvoda óvodapedagógusa    
 • Bakóné Sarudi Zsuzsanna, a Szombathelyi Napsugár Óvoda német nemzetiségi óvodapedagógusa
 • Gombos Lászlóné, a Szombathelyi Reguly Antal Nyelvoktató Nemzetiségi Általános Iskola tanítója
 • Takácsné Tarr Margit, a Vas Megyei Szakképzési Centrum Savaria Technikum és Kollégiumának középiskolai tanára, osztályfőnök, munkaközösség-vezető

 

A „Kiemelkedő pedagógusmunkáért-díj” I. fokozatát kapták:

 

 • Németh Zsuzsanna, a Szombathelyi Vadvirág Óvoda óvodapedagógusa
 • Hajdinákné Bárány Krisztina, a Szombathelyi Mesevár Óvoda óvodavezetője
 • Gáspárné Lakihegyi Éva, a Szombathelyi Gazdag Erzsi Óvoda óvodapedagógusa
 • Mátyás Györgyné, a Szombathelyi Pipitér Óvoda óvodapedagógusa, fejlesztőpedagógus
 • Németh Lajos Lászlóné, a Szombathelyi Váci Mihály Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola tanára
 • Dr. Molnárné Kalmár Katalin, a Paragvári Utcai Általános Iskola tanára
 • Némethné Vártok Irma, a Szombathelyi Zrínyi Ilona Általános Iskola intézményvezető-helyettese
 • Dr. Fűzfáné Csuti Borbála, a Szombathelyi Művészeti Szakgimnázium és Technikum tanára, osztályfőnök

 

Szombathely Oktatásügyéért-díj


„Szombathely Oktatásügyéért-díj” adományozható annak a személynek, aki kiemelkedő munkájával segítette a város oktatásügyének fejlődését.

 

A kitüntetést 4 pedagógus vehette át:

 

Balassáné Nagy Andrea

Szakmai tanulmányait az Óvónői és Zeneművészeti Szakközépiskolában kezdte, diplomáját az Apáczai Csere János Tanítóképző Főiskola Soproni  Óvónőképző Intézetében szerezte meg. 1991-óta dolgozik a Donászy Magda óvodában. 1997-től foglalkozik az óvodai környezeti nevelés új, innovatív lehetőségeinek megismerésével. 1997-ben, 1999-ben és 2000-ben részt vett a Vas Megyei Pedagógiai Intézet által szervezett környezet-nevelési és környezet védelmi nevelési szakirányú továbbképzéseken.  Az új ismeretekre, és az alkalmazásuk során szerzett szakmai tapasztalatokra alapozva elindította a Külső világ tevékeny megismerésére épülő szakmai munkaközösséget az óvoda nevelési feladatainak hatékonyabb megvalósítása érdekében. 2008-ig volt vezetője a munkaközösségnek, mely a vezetése alatt jelentős eredményeket ért el, és az óvoda Helyi Nevelési Programjának is kiemelt feladatává vált ez terület. Innovatív fejlesztésként a „Környezetvédelmi jeles napok” rendezvényei is az óvoda arculatát erősítették és ezek a programok azóta már hagyománnyá váltak az intézményben. Szakmai irányításának köszönhető, hogy egy jól megszerkesztett, biztos szakmai alapokon nyugvó helyi nevelési programmal dolgozik azóta is az óvoda nevelőtestülete.


2003-ban végezte el a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gazdasági- és Társadalomtudományi karán a közoktatás vezetői szakot.


2008 óta vezeti az intézményt. Vezetőként eltöltött első évében 50 millió forintos infrastrukturális pályázatával szinte teljesen megújult az óvoda.  Az infrastrukturális fejlesztés mellett az óvoda nevelőtestülete pályázati lehetőséget kapott a TÁMOP 3.1.4..”Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés innovatív intézményekben” – pályázat keretében 8 millió forint támogatásra, szakmai innováció megvalósítására, melynek célja a kompetencia alapú óvodai program bevezetéséhez szükséges feltételek biztosítása volt.


2009-ben és 2011-ben sikeresen pályázott a „Zöld óvoda” cím elnyerésére. Nevelőtestületével „Zöld óvoda” környezetnevelési a programot dolgozott ki, amelyet 10 éve sikeresen alkalmazzák az intézménybe járó gyermekek nevelésében. 


Intézményvezetőként folyamatosan az új és újabb fejlesztési lehetőségek felkutatására és megvalósítására, a pályázati támogatások elnyerésére törekedett.


Az óvoda fizikai megújításán túl nagy hangsúlyt helyezett az önképzésre és az óvodai dolgozók továbbképzésére is. Fontosnak érezte, hogy a nevelőtestület és az alkalmazotti közösség tagjai megfelelő szakmai, módszertani és pedagógiai tudással rendelkezzenek és ehhez minden támogatást megadott.

 

2014-ben jelentkezett szaktanácsadói képzésre más óvodai intézmények segítése érdekében. A képzés elvégzése után szaktanácsadó és mesterpedagógus. 2015. óta intézményfejlesztési és tantárgygondozói szaktanácsadóként is tevékenykedik. Óvodapedagógusként, munkaközösség-vezetőként, szaktanácsadóként és intézményvezetőként is munkáját a hivatástudat, az óvodaügy iránti elkötelezettség, a gyermekek iránti szeretet és felelősségérzet vezérli. A város óvodaügye és az óvodás korosztály iránti odaadása, önzetlensége, felelősségtudata követendő példa.

 

Takács Imréné

 

1982-ben szerzett magyar-könyvtár szakos, majd 1987-ben történelem szakos általános iskolai tanári végzettséget a szombathelyi Berzsenyi Dániel Tanárképző Főiskolán. Pályakezdőként a Csepregi Szakközépiskola és Kollégiumban helyezkedett el, majd 11 évig a szombathelyi Dózsa György Körzeti Általános Iskolában dolgozott. 1995-ben került az Oladi Általános iskolába, amelynek 2012-től intézményvezetője.


Könyvtárosként, magyar- és történelemtanárként, osztályfőnökként is fáradhatatlan volt annak érdekében, hogy tanóráin naprakész szaktárgyi és pedagógiai ismeretekkel, gazdag módszertani eszköztárral, mély empátiával állhasson tanítványai elé, s hogy maximálisan kiaknázhassa a tehetséggondozásban, a felzárkóztatásban vagy a közösségszervezésben adódó lehetőségeket. Munkájának sikerét diákjai városi, megyei, országos tanulmányi versenyeken elért kiemelkedő helyezései is jelzik. A fejlődés, az állandó megújulás belső igénye ösztönözte arra, hogy folyamatosan vegyen részt szakmai továbbképzéseken.


Tanárként, osztályfőnökként, munkaközösség-vezetőként, intézményegység-vezetőként is mindig felelősségteljes, céltudatos, magas színvonalú, lelkiismerete munkát végzett és végez. Egész pályafutását áthatja a gyermekek, szülők, és pedagógusok tisztelete.


Intézményvezetői tevékenységét nagy szakértelemmel végzi. Munkájában elhivatott, az iskolavezetéssel és kollégáival demokratikusan együttműködve, példát mutatva valósítja meg az iskolai célokat. Stratégiai tervező munkája példaértékű. Tevékenységével irányt mutat, meghatározza az intézmény eredményes működését.


Vezetése alatt az intézmény a város legkeresettebb alapfokú oktatási intézményei közé került. Az iskola fő profiljai, az angol-magyar két tanítási nyelvű képzés, a sport- korcsolya, görkorcsolya, illetve a művészeti specializáció mellett a személy-, érték- és tevékenységközpontú nevelési programjaival vált egyre vonzóbbá a szombathelyi és városkörnyéki gyerekek számára. Több civil szervezetnek, egyesületnek a tagja. Közéleti szerepvállalásai során, a civil szervezetekben végzett önkéntes tevékenységei is mindig kapcsolódtak valamilyen módon pedagógus hivatásához.


Szakmai és emberi kvalitásai, több évtizedes gyermekszeretettel és elhivatottsággal végzett pedagógusmunkája, magas színvonalú, eredményes intézményvezetői tevékenysége, továbbá a város köznevelése érdekében kifejtett tevékenysége alapján érdemes a kitüntető díjra.   

 

Rettegi Attila

 

1984-ben kezdte pályáját a csepregi Nádasdy Tamás Szakközépiskolában, mint magyar-orosz szakos tanár. 1988ban került a 411. sz. Ipari Szakközépiskola és Szakmunkásképző Iskolába. Kezdő pedagógusként kezdte el érdekelni a számítógéppel segített oktatás. Két tanulmánya is díjat nyert a Vas Megyei Pedagógiai Intézet pályázatán, melyből az egyik, a „Számítógép az anyanyelvi nevelésben„ címmel 1988-ban a Pedagógiai Írásokban is megjelent. 1990-től munkaközösség-vezető, majd a közalkalmazotti tanács elnöke. A Szombathelyi Pedagógusok Szakmai Képviseletének a szervezet megalakításától kezdve tagja. Előbb az etikai bizottság tagjaként, majd igazgatói kinevezéséig a középiskolai szekció vezetőjeként vett részt az egyesület munkájában.  1995-ben az akkori 411. sz. Ipari Szakközépiskola igazgatója lett. Irányításával az iskola több fontos szakmai fejlesztési programban vett részt. Mind a sikeres pályázatok elkészítésében, mind pedig a fejlesztő munka irányításában meghatározó részt vállalt.  Az önfejlesztő iskolák program keretében készült el az iskola első pedagógiai programja. Az eredményes iskolafejlesztő munkának köszönhetően az intézmény a Magyar Televízió az Iskolák az ezredfordulón című sorozatban mutatott be. A szakiskolák számára készített helyi tanterv sikerrel szerepelt az MKM – KOMA pályázatán, a dokumentumokat a Közoktatási Minisztérium könyv alakban is megjelentette.


A városban az elsők között épített ki minőségbiztosítási rendszert. A tapasztalatokról pedagógus továbbképzéseken, országos konferenciákon is beszámolt.


Az iskolai minőségfejlesztés következő állomása a Comenius program, majd az iskola szakmai munkájának megújítását a Szakiskolai Fejlesztési Programban való részvétel jelentette. A pedagógiai újítások közé tartozott például a projektnapok rendszerének bevezetése, ami mind a mai napig működik az Oladi Technikumban. Iskolavezetői munkája mellett rendszeresen vállalt szakértői és érettségi vizsgaelnöki munkákat. Közoktatási szakértőként kezdetben pedagógiai programok, pedagógus továbbképzési programok véleményezésében vett részt. Nyolc éven keresztül végzett tanácsadást a Raabe Kiadó Oktatási Szerkesztősége számára.


Animátori, szakértői, tanácsadói feladatokat látott el a Comenius Minőségfejlesztési Programban, majd a Szakiskolai Fejlesztési Programban, részt vett a szakképző intézmények szakmai ellenőrzésében, közreműködött a megyei közoktatás fejlesztési tervek elkészítésében.


2015-2019-ig a Szombathelyi Szolgáltatási Szakképzési Centrum, majd 2019-től a Vas Megyei Szakképzési Centrum főigazgatójaként dolgozik, feladata 14 szakképző iskola szakmai munkájának irányítása. Sokat tett a város oktatásügyéért városi képviselőként is.  A Megyei Szakképzési Centrum főigazgatójaként, valamint a magas színvonalú szakértői tevékenységét kiemelt szakmaisággal végző pedagógusként is elnyerte  mind a pedagógustársadalom, mind a szülők, tanítványok elismerését.

 

Kozma Györgyi

 

Pályáját 1981-ben kezdte Táplánszentkereszten, első osztályos tanítóként. 1982-en került Szombathelyre az Úttörő, majd Eötvös József nevét viselő általános iskolába.  Általános Iskolába. Elvégezte a technikatanári kiegészítő szakot és 1987-től technikát oktat az 1-8. évfolyamokon. Kézműves szakkört szervezett, melyhez akkor újszerű módon, pályázaton szerzett támogatást. A hátrányos helyzetű 9-10. osztályos gyermekeket háztartástan oktatásával segítette.


Később kislétszámú osztályban is bizonyította rátermettségét figyelem- és tanulászavarral küzdő gyerekek tanítójaként, iskolaotthonos oktatásban. Emellett ifjúságvédelmi felelősként is tevékenykedett, nyaranta pedig Balatonberényben táboroztatott.


Szakmai fejlődése érdekében folyamatosan továbbképzéseken vett részt, melyeket nagy lelkesedéssel végzett.  Munkáját mindig a maximalizmus jellemezte technika tanárként és tanítóként is. Ezt bizonyítják megyei és országos eredményei.


A reál tantárgyak tanításán túl, nagy érzékkel készítette fel tanítványait a humán műveltségterület megmérettetéseire is. Osztálytanítóként szép sikereket ért el a városi művészeti szemléken, ahol tanítványait szintén a legjobbak között díjazták. A lemaradó tanulók felzárkóztatásával is sokat foglalkozik, és ha kell, teszi ezt akár a munkaidején túl is.


2005-től a közlekedési ismeretek felelőse az iskolában. Szívügye a rendvédelmi szervek munkájának megismertetése, népszerűsítése nemcsak iskolájában, hanem Szombathelyen és a megyében is. Ennek érdekében sok éven át nyaranta KRESZ- tárborokat szervezett, az iskolában pedig szakköröket közlekedés, elsősegély, katasztrófavédelem és környezetvédelem témakörben.


Szakköröseivel nemzetközi versenyekre is eljutottak, országos versenyeken értek el szép eredményeket.


Nevéhez fűződik a „Ma kerékpárral, holnap autóval…” városi közlekedési verseny szervezése, melynek már sok éve iskolája a  házigazdája. KRESZ szakköröseivel évről-évre országos versenyeken szerepelt és hozta el a dobogós helyezéseket.


Bármibe fog, lelkesedése a gyermekeket is magával ragadja.

 

Fotó: Nagy Jácint


 

Savaria Fórum 32. évfolyam 3. szám - 2023.02.04.
Savaria Fórum 32. évfolyam 3. szám - 2023.02.04.
tematikus oldalak
legolvasottabbak
Ismét sok újszülöttet köszönthetünk Szombathelyen
Íme, a legfrissebb anyakönyvi hírek városunkból.
Az örömé és a táncé volt a főszerep: horvát bál az Agorában
Szombat este az Agora Művelődési és Sportházban tartotta a vas megyei horvát közösség hagyományos bálját.
Melletted a mindennapokban: személyi asszisztenseket toboroznak a mozgáskorlátozottak mellé
Pályázati támogatásnak köszönhetően Melletted a mindennapokban címmel új szolgáltatást indít a Fogyatékkal Élőket és Hajléktalanokat Ellátó Nonprofit Kft. Mozgáskorlátozott ellátottjaik mellé toboroznak személyi asszisztenseket, akik meghosszabbított kézként, lábként működve támogatják őket a napi tevékenységükben, higiéniai szükségleteikben, ügyintézésben. Jelentkezőket várnak, akik szívesen bekapcsolódnának segítőként a programba.
Megválasztották a legÖKOsabb osztályt
A Reményik Sándor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Művészeti Iskolában ezúttal a legkisebbek nyerték el a címet.
A szolidaritás napja – ülősztrájk a Bolyaiban
Pont egy éve kezdődtek a tiltakozások az oktatás helyzete miatt: az évfordulón ülősztrájkokkal, tiltakozásokkal indult a reggel országszerte diákszervezetek és pedagógusok részvételével. Szombathelyen a Bolyai iskola diákjai az Egységes Diákfronthoz csatlakozva ülősztrájkot szerveztek.
legfrissebbek
Futsal: már az első félidőben eldöntötte a DEAC elleni mérkőzést a Haladás
A zöld-fehér alakulat ugyan a 2. percben hátrányba került, erre azonban még a szünet előtt 5 góllal tudott válaszolni, s végül 6-2-es győzelemmel térhet haza.
Kiss Norbert: négy EB-cím után is új célok, tervek viszik előre
2014, 2015, valamint 2021 után a tavalyi esztendőben is megnyerte a kamion Európa-bajnokságot, amivel már négyszeres győztesnek mondhatja magát, a szakági örökrangsorban pedig csupán a német Jochen Hahn előzi meg. A szombathelyi Kiss Norberttel az előző idény legfontosabb momentumairól, az idei várakozásokról, de a kamionsport jövőjéről is beszélgettünk.
A Savaria InterCity mozdonyának áramszedője letört, nem közlekednek a vonatok Budaörs és Kelenföld
A Szombathelyről a Keleti pályaudvarra tartó Savaria InterCity mozdonyának áramszedője Budaörsnél letört, a felsővezeték is megrongálódott. Az állomásra ekkor érkező, a Keleti pályaudvarról Salzburgba 17:40-kor induló railjet mozdonyának szélvédője betörött. Mindkét vonat Budaörsnél vesztegel, olvasható a MÁV Facebook-oldalán.
Disznóvágáshoz használt eszközöket lopott el Vasegerszegről
A legjobbak között a Horváth Boldizsár Közgazdasági és Informatikai Technikum
Megjelent az IKK 2023-as technikumi rangsora, melyen előkelő, harmadik helyen végzett a Vas Megyei SZC Horváth Boldizsár Közgazdasági és Informatikai Technikum. Több vasi iskola is fent van a 100-as listán.