km/óra
  2022.10.05., szerda  •  Aurél napja
Októberi közgyűlés: alpolgármesterek, bizottságok és más ügyek

Októberi közgyűlés: alpolgármesterek, bizottságok és más ügyek

Múlt héten megalakult, csütörtökön pedig már "rendes" ülést tart Szombathely új közgyűlése. A napirenden az alpolgármesterek, tanácsnokok megválasztása, a bizottsági rendszer kialakítása szerepel egyebek mellett. Kövesse velünk az eseményeket.

Elsőként dr. Nemény András (Éljen Szombathely) polgármester köszönetet mondott a szavazókörben dolgozók munkájáért, kiemelve azt, hogy városunkban semmilyen fennakadás nem történt az október 13-ai voksoláson. Ezt követően gratulált valamennyi megválasztott képviselőnek, és jó munkát kívánt mindenkinek Szombathely érdekében.  


A polgármester ezt követően meghatározta az első rendes közgyűlés feladatait. A politikus kiemelte, vannak kötelezettségek, amelyeket el kell végezni ahhoz, hogy a munka elinduljon. Példaként említette a tisztségviselők megválasztását, az új Szervezeti és Működőséi Szabályzat elfogadását, a bizottságok felállítását. Dr. Nemény András arról is beszélt, hogy október 15-én már több utasítást is kiadott, ezek között szerepeltek az ÉSZ kampányában tett ígéretek kidolgozása. Például a SZOVA vezérigazgatójától arra kért javaslatot, hogy 2020-tól milyen feltételekkel indulhat el a kétórás ingyen parkolás a zöld és a sárga zónákban. A főkertész asszonytól arra kért útmutatást, hogyan miként lehet megoldani az egy év alatt ezer fa ültetését. A jegyzőt arra kérte, hogy dolgozza ki a lakossági észrevételekre reagáló csoport létrehozását, illetve a kampányban beígért applikáció kidolgozását.  


– Soha ne feledjük el, hogy kiknek a bizalmából vagyunk itt, a viták építő jellegűek legyenek, és mindannyian Szombathely érdekét nézzük – mondta végül a polgármester.  


Dr. Czeglédy Csaba (független) azt javasolta, hogy tárgyaljanak a Szombathelyi Haladás Kft. aktuális helyzetéről, mivel aggasztó hírek láttak napvilágot a focicsapatról. A polgármester elmondta, a novemberi közgyűlésre már kézhez kapják a gazdasági társaság átvilágításáról szóló dokumentumot, akkor már több információ birtokában tudnak majd tárgyalni a témáról. Dr. Czeglédy Csaba elfogadta dr. Nemény András válaszát, így a Haliról majd november végén egyeztetnek a városatyák. 


Vita az új szervezeti rendről

 

Az új SZMSZ elfogadása előtt vita bontakozott ki. Az ellenzéki képviselők több pontot is sérelmeztek. Lendvai Ferenc (Fidesz) azt tette szóvá, hogy nem arányosak a bizottsági helyek elosztása. Dr. Nemény András arra emlékeztette a Fidesz korábbi frakcióvezetőjét, hogy az öt évvel ezelőttihez képest az ellenzék több mandátumot kap a testületekben. Dr. Takátsné dr. Tenki Mária arról szólt, hogy véleménye szerint pazarlás három tanácsnok kinevezése, és az új SZMSZ nem demokratikus. 


Dr. Nemény András reagálásában azt mondta: az SZMSZ-ben minimálisak a változások, és az ellenzéknek lesz lehetősége napirendi pont javaslattételére a jövőben is.


Dr. Kecskés László (Fidesz) szerint az egészségügyi szakmai bizottságot egy fővel bővíteni kell, mert páros számú, és így adott esetben előfordulhat, hogy döntésképtelen lesz. Javaslatot tett arra, hogy egy fővel bővítsék a létszámot. A polgármester nem feltétlenül értett egyet az érveléssel, ugyanakkor elfogadta és támogatta a javaslatot. 


Illés Károly azt kifogásolta, hogy későn kapták meg a közgyűlési anyagot. A dokumentumban szerepel olyan határozat. amely a demokráciát sérti. A frakcióvezető arra utalt, hogy kivették annak a lehetőséget, hogy a képviselők az ülés elején napirendi pontokra tegyenek javaslatot, azt csak 72 órával a közgyűlés kezdete előtt írásban tehetik meg. Dr. Nemény András válaszában azt húzta alá: korábban épp a Fidesz kritizálta az előkészítés nélküli napirendi javaslatokat, ezért is tették bele ezt a kitételt az új SZMSZ-be.


Tóth Kálmán (ÉSZ) frakcióvezető szerint továbbra sem csorbulnak az ellenzék jogai, Lendvai Ferencet pedig az öt évvel ezelőtt létrejött bizottságok összetételére emlékeztette, kiemelve azt, hogy akkor az egy fős fideszes többség három gigabizottságot hozott létre, amelyben kétharmados többséggel rendelkeztek. 


Ágh Ernő (Fidesz) azt emelte ki, hogy soknak tartja a három alpolgármester-három tanácsnok felállást, ugyanis ez nagyon költséges, emellett arra emlékeztette a városvezetést, hogy a bizottsági helyek elosztása nem igazságos. Dr. Nemény András azt mondta, hogy két bizottsági elnöki helyet ajánlottak fel az ellenzéknek, anno ők egyet sem kaptak. Ami a tanácsnoki pozíciókat illeti, arra úgy reagált a polgármester, hogy kiemelt feladatokkal (klímapolitika és fenntartható fejlődés; külkapcsolatok; költségvetés) foglalkoznak majd a kollégái, és a döntéskor a hatékonyságot vették figyelembe.  
A közgyűlés végül néhány kisebb változtatással elfogadta a polgármester előterjesztését.


Három alpolgármestert javasol Nemény András


A rövid szünet után az alpolgármesterek megválasztásával folytatódott a közgyűlés. Dr. Nemény András elmondta: dr. László Győzőre, mint általános helyettesére számít, emellett hozzá tartoznak majd a szociális, a lakás, a gyermekvédelemmel és ifjúsággal, a közneveléssel, a környezetvédelemmel és az idegenforgalommal kapcsolatos ügyek. Ugyancsak alpolgármesternek javasolta dr. Horváth Attilát, aki a gazdasági, a városfejlesztési, költségvetési, az informatikai és sport ügyekért felel. Szintén alpolgármesternek javasolta Horváth Somát, aki a városüzemeltetési, kulturális és civil feladatokat látja el. Emellett mindhárom alpolgármester foglalkozik majd a városi cégekkel. 

A titkos szavazásig ismét szünetet rendelt el a polgármester.  A szünet után kiderült, hogy László Győzőt, dr. Horváth Attilát és Horváth Somát egyaránt 14 igennel és 7 tartózkodással választották meg alpolgármesternek. Mindhárman ünnepélyes esküt tettek.


Bizottságok
 

Bizottsági elnökökről és a tagokról szavaztak később a városatyák. Illés Károly nem tartotta méltányosnak a bizottsági helyek elosztását, kiemelve azt, hogy a testületben 40 százalékot ők képviselnek. Nem szavazzák meg a határozatot, de feltöltik a helyeket, hogy működőképesek legyenek a bizottságok. 
Dr. Nemény András hozzátette: minden bizottságban lesznek ellenzéki tagok, sőt, két elnöki posztot is fideszes delegáltak tölthetnek be – nem úgy, mint amikor fordított volt a helyzet. 


László Győző ismertette a bizottságok összetételét. A 13 tagú Gazdasági és Jogi Bizottságot Bokányi Andrienn (ÉSZ) vezeti majd. A 9 fős Kulturális, Oktatási és Civil Bizottság élén Putz Attila áll majd. A Szociális és Lakás Bizottság – amely ugyancsak 9 főből áll – elnöke dr. Czeglédy Csaba lesz. A Városstratégiai, Idegenforgalmi és Sport Bizottság elnökéül Tóth Kálmánt választotta meg a közgyűlés. A Költségvetési Ellenőrző Bizottság elnöke a jövőben Lendvai Ferenc lesz. Az Egészségügyi Szakmai Bizottság – amely ellenzéki javaslatra egy fővel bővült – élére dr. Kecskés László került. A bűnmegelőzési bizottságot a jövőben Kelemen Krisztián vezeti. Valamennyi döntés 13 igen szavazattal ment át a testületen. Kivéve a közbeszerzési bíráló bizottságot, a hat tagból áll testületre valamennyi városatya igennel voksolt.


Szuhay Viktor, Molnár Miklós és Németh Ákos lesz a három tanácsnok

 

A külkapcsolatokért felelős tanácsnok Szuhay Viktor (Demokratikus Koalíció) lesz, a költségvetési tanácsnoknak Molnár Miklóst (Pro Savaria) választották, a fenntartható fejlődés és klímaváltozás témakörében a tanácsnoki teendőket pedig Németh Ákos (Éljen Szombathely) tölti majd be.


A bérezésekről és a végkielégítésekről szavaztak a későbbiekben a képviselők. Dr. Czeglédy Csaba kért szót, és arra emlékeztette az egybegyűlteket, hogy 2010-ben az alpolgármesterek nem kapták meg a törvény szerint előírt teljes összeget távozásukkor. A független városatya azt kérte: dr. Szabó Gábornak fizessék ki a kilenc évvel ezelőtti bent ragadt szabadságát. A polgármester válaszában úgy fogalmazott: emlékszik a méltánytalanságra, de nem ért egyet azzal, hogy egy kilenc évvel ezelőtti esetet most orvosoljanak. Lendvai Ferenc felidézte a 2010-es évek előtti időket, kiemelve azt, hogy korábban rendre magát jutalmazta a városvezetés, és ezért nem fizették ki anno a plusz juttatást. Dr. Czeglédy Csaba válaszában aláhúzta: a törvény szerinti juttatást kérték akkor és most is – emellett természetesen megszavazza a most leköszönő városvezetők végkielégítését. 


A bizottsági tagok, elnökök és tanácsnokok bérezésénél dr. Takátsné dr. Tenki Mária arra hívta fel a figyelmet, hogy jelenleg pénzszórás folyik, nem úgy, mint 2010-ben és 2014-ben. Felháborítónak tartja, hogy a tanácsnokok 350 ezer forintot kapnak majd. Dr. Nemény András szerint korábban is plusz pénzt kaptak a bizottsági elnökök, a jelenlegi városvezetés a munkát díjazza. 


Melega Miklós (Fidesz) először szólalt fel a testületben, és a fizetések arányait tartotta aggályosnak. Szerinte azoknak a tisztségviselőknek, akiket a testület választ (bizottsági elnök, tanácsnok), a tervezettnél kevesebb plusz juttatást kellene kapniuk. A polgármester újra hangsúlyozta: a munkát díjazza, a mércét magasra teszi, és ha azt tapasztalná, hogy valaki nem az elvártaknak megfelelőn teljesít, akkor újra gondolja majd azt. Kecskés László is pénzszórást, felelőtlen költekezést említett, egyetértve dr. Takátsné dr. Tenki Máriával. Dr. Nemény András annyit tett hozzá, ha sokallják a frakcióvezetők a fizetést, fel lehet azt ajánlani jótékony célra. Sátory Károly (Fidesz) úgy vélte: a bizottságok munkája lefedi a tanácsnoki teendőket, így még inkább magasnak tartja a tanácsnoki bérezést. 
Végül az eredeti előterjesztést fogadta el a testület 13-8 arányban. 


Személyi kérdések: leváltották a Sportkomplexum ügyvezetőjét

 

Személyi kérdésekről is döntött a testület: közös megegyezéssel felbontották dr. Ajkay Adriánnak, a Savaria Városfejlesztési Nonprofit Kft. ügyvezetőjének a szerződését. Helyére dr. Kovácsné Takács Klaudiát nevezték ki. Gál Sándorral, a Haladás Sportkomplexum Fejlesztő Nonprofit Kft. ügyvezetőjével is felbontotta a kontraktust a város, őt Jagodits Rómeó váltja majd az ügyvezetői pozícióban.


Gál Sándor néhány percben összefoglalta a tevékenységét, kiemelve azt, hogy a sportkomplexum eredményesen működik. Ezen aztán vitatkozott a két politikai oldal, Illés Károly úgy fogalmazott, hogy egyértelműen megkezdődtek a politikai leszámolások – vele értett egyet dr. Kecskés László is. A VASIVÍZ Zrt. vezérigazgatójától, Kohuth Viktortól is megvált az új testület, helyére Molnár Miklóst javasolta a közgyűlés.


A közgyűlés zárt üléssel folytatódott.

 

Borítókép: a három alpolgármester, Horváth Soma, Horváth Attila, László Győző esküt tesznek. Fotó: Nagy Jácint.

címkék
Savaria Fórum 31. évfolyam 35.szám - 2022.09.30.
Savaria Fórum 31. évfolyam 35.szám - 2022.09.30.
tematikus oldalak
legolvasottabbak
legfrissebbek
Irányjelző-búrával lökte árokba a kerékpárost egy LIAZ Bőben
A teherautó vezetője a koppanás miatt fékezett. Megállt, hogy megnézze, mi ütközött a gépjárművének. Ezután látta meg a kerékpárost az árokban.
Öt évet kapott az embercsempész
A Szombathelyi Járásbíróság ítélete jogerős, áll a Vas Megyei Főügyészség közleményében.
Vigyázzunk a Lapozóra!
A Városháza előtti könyvcserepont, a LAPOZÓ a Libri-Bookline Zrt. és a szombathelyi önkormányzat együttműködésében jött létre kora tavasszal. A könyvek újrahasznosítását elősegítő könyvpavilon hónapokon át remekül működött, egy ideje azonban megfogyatkozott kölcsönözhető, cserélhető könyveinek száma.
Balesetek megyeszerte
Négy, anyagi kárral végződött balesetnél helyszíneltek a Vas megyei rendőrök, írja a police.hu.
Körözöttek kerültek rács mögé
Beszédes volt a Rendőrség honlapjának körözési alportálján közzétett fotó, írja a police.hu.