km/óra
  2020.10.24., szombat  •  Salamon napja
Haladás, uszoda, ingyenes parkolás: beszámoló a decemberi közgyűlésről

Haladás, uszoda, ingyenes parkolás: beszámoló a decemberi közgyűlésről

Csütörtök tartja idei utolsó ülését a szombathelyi önkormányzat. Szó lesz a nehéz helyzetbe került Haladásról, az uszoda veszteségéről, a két ünnep közötti ingyenes parkolásról és más ügyekről. Folyamatosan frissülő anyagban számolunk be a történésekről.

Kukák, hangnem, festmények, stílus
 

Dr. Nemény András (Éljen Szombathely) polgármester nyitotta meg az év utolsó közgyűlését. Elmondta: a Haladással kapcsolatban a gazdasági társaság képviselői azt kérték, tárgyalják zárt ülésen a napirendi pontot, ám a polgármester úgy vélekedett, mindenkinek joga van megtudnia, hogy mi a helyzet az NB/II-es csapattal, így nem javasolta elfogadásra a kérelmet. 


Az előző közgyűlés óta eltelt ügyekkel kezdődött a közgyűlés. Horváth Gábor (Fidesz) a hulladékgyűjtő edényeket hozta szóba, arra volt kíváncsi, hogy a körzetében hol vannak kukák. Kikérte a hivataltól a listát, ám az nem volt pontos – ennek felülvizsgálatát kérte a SZOVA-tól a herényi képviselő. Dr. Nemény András válaszában elmondta: mindenképpen pontosítják majd a listát.


Melega Miklós (KDNP) arról beszélt, hogy többen szóvá tették neki, hogy az előző ciklusban minősíthetetlen volt olykor a közgyűlés hangneme. Az arrogancia nem méltó a testülethez, vélekedett a képviselő. Melega Miklós kiemelte: most is többen azért nem nézik a közgyűlési tudósítást, mert a viták stílusa méltatlan. Azért is szólalt fel a városatya, hogy változzon a korábbi helyzet. Van mit tanulnunk az elődöktől – zárta szavait Melega Miklós. Dr. Nemény András így reagált: figyel majd a stílusra, és betartatja majd a normális stílust a testületben. 


Kopcsándi József (Éljen Szombathely) arról beszélt, hogy készítettek egy szakvéleményt, hogy a Haladás Sportkomplexum megépülése milyen hatással volt a környékbeli ingatlanok értékére. Az elkészült anyag azonban általánosságokat tartalmaz, ezt konkretizálni kellene a Rohonci út 26–36 közötti házakra. Ez ügyben előterjesztést is javasolt a képviselő.  


Dr. Czeglédy Csaba (Független) azt mondta: ne adjunk a Vas Megyei Önkormányzatnak két festményt, mivel a fideszes „sóhivatal” több értékes ingatlant is elherdált, példaként a berényi gyermeküdülőt hozta. Ha még állami kézben van az üdülő, akkor arról tárgyaljon a polgármester az illetékesekkel, hogy azt hadd vegye használatba városunk, javasolta a képviselő. Dr. Nemény András így felelt: a két kép jelenleg is a Megyeházán van, a jó viszony miatt nem kell konfrontálódni, így maradjanak a festmények. A berényi ingatlannal kapcsolatban úgy fogalmazott, ha bármilyen esély van arra, hogy ingyenes használatba kerüljön a gyermeküdülő, ő megteszi, tárgyal bárkivel.Lendvai Ferenc (Fidesz) dr. Czeglédy Csaba felszólalására reagált, hogy szerinte a független városatya ismét nem megfelelő stílusban fogalmazta meg gondolatait. 


Kelemen Krisztián (Éljen Szombathely) a hulladékgyűjtő edények ürítéséről beszélt. A lakosággal folyamatosan egyeztet a képviselő, és támogatta azt az elképzelést, hogy készüljön egy részletes lista, hogy hol vannak a városban kukák. 


Dr. Czeglédy Csaba gratulált Molnár Miklósnak a Vasivíz Zrt. vezérigazgatói kinevezéséhez, és egyben sajnálatát fejezte ki amiatt, hogy a Pro Savaria-s képviselő nem lesz tagja a közgyűlésnek. Tóth Kálmán (Éljen Szombathely) frakcióvezető, mint bizottsági elnök szólalt fel, és a sportkoncepciót nem javasolják majd elfogadásra, mivel annak elkészítői az elavult adatokkal dolgoztak. Később egy I. Világháborús emlékhely felállításáról beszélt, amely, mint fogalmazott, 2013-as elmaradása a közgyűlésnek. Most történt előrelépés az ügyben, jövő évre várható annak táadása. 


Dr. Takátsné dr. Tenki Mária (Fidesz) az egyéni képviselői feladatokról beszélt. A jegyzőnek intézett kérdésében arról érdeklődött, hogy a hivatalban kik az illetékesek egy-egy adott ügyben, példaként a hulladékgyűjtő edények elhelyezését, azok ürítésének rendjét emelte ki. A szakapparátust a képviselők mellé kell rendelni, érvelt a képviselőasszony. Horváth Soma (Éljen Szombathely) alpolgármester azt mondta: szívesen bemutatja a városüzemeltetési osztály munkatársait a képviselő asszonynak. A képviselőnek lobbiznia kell egy-egy ügy érdekében, húzta alá az alpolgármester. Dr. Takátsé dr. Tenki Mária a háttéranyagokat hiányolta továbbra is. Károlyi Ákos jegyző úgy fogalmazott: ha bárkinek volt kérése a hivatalhoz, azt teljesítették – soron kívül teljesítik a képviselői kérdéseket. 


Dr. Horváth Attila (Éljen Szombathely) alpolgármester a közös munka fontosságát hangoztatta, kiemelve azt, hogy most bármelyik képviselőnek lehetősége van dolgoznia, politikai szinttől függetlenül. 


Szociális rendszer átalakítása, városi bérlakások


László Győző (Éljen Szombathely) alpolgármester a szociális terület átdolgozásáról beszélt, megemlítette, hogy feszített tempóban dolgoztak a támogatási rendszer átalakítása bekerülhessen az idei közgyűlésre. A fűtési támogatás összegét megemelik, illetve annak időszakát egy-egy hónappal meghosszabbítják. Az egyedül élő nyugdíjasok gyógyszertámogatása 8 ezerről 20 ezer forintra emelkedne, illetve bővítenék a jogosultak körét.


A szociális bérlakáshelyzet égető probléma, itt új ötletekkel állnak elő. Dr. Czeglédy Csaba, a szociális bizottság elnöke megköszönte a városvezetés és a képviselőtársai hozzáállását a lakásügyek kérdésében. Azt kell látni, hogy tisztességesen dolgozó családok is lakhatási problémákkal küzdenek, mondta, amelynek egyik oka, hogy sokan Szombathelyen bérelnek lakást, és közben Ausztriában dolgoznak. Ez drágulást generált az albérletpiacon.


Javaslatuk szerint hat hónap alatt lehet majd rendbe tenniük a bérlőknek az ingatlant, ám annak kivitelezési költségének csak a felét kell előre garantálni. A Jézuskától 100 új bérlakást kért a politikus, rámutatva arra, mekkora probléma jelenleg sokaknak Szombathelyen a lakhatás. A lakbértámogatási és a gyógyszertámogatási kérelmet minél többen adják be, mert így valós képet kap a hivatal, hogy a rendszer még jobban tudjon működni a későbbiekben, mondta végül dr. Czeglédy Csaba. Dr. Nemény András szerint jó irányt határoztak meg kollégái, sokaknak akarnak segíteni, de nyilván, a költségvetés véges.  


Melega Miklós üdvözölte az előterjesztést, a lakásrendelettel kapcsolatban kérdést fogalmazott meg. Ha nem pályáztatás, hanem kérelem alapján határozzák meg a bérbeadást, akkor honnan értesülnek a szombathelyiek, hogy mely ingatlanokról van szó? Kockázati tényezőnek nevezte, hogy a korábbi objektív pontrendszer működőképes volt, ha ezt kiveszik a rendszerből, akkor a szubjektivitás befolyásolhatja majd a döntést. A helyreállítandó lakások esetében is maradjon meg a pontrendszer, javasolta a képviselő.


Dr. Nemény András azt mondta: egy igazságosabb, jobb rendszert akar a városvezetés, majd hozzátette: a pontrendszerben is megvolt a lehetőség a szubjektum bevonására… Lehet, hogy nem tökéletes az új rendszer, ha valamiben hibáznak, akkor korrigálják majd azt, mondta a polgármester. László Győző szerint tiszta maradhat a rendszer, kontrollként a bizottságot említette. Dr. Czeglédy Csaba szerint sokaknak reményt adhat, ha elfogadják az új bérlakásrendszert. Ágh Ernő arra emlékeztette a testületet, hogy a 90-es években sok lakást eladott az akkori városvezetés. Hozzátette: ha maradt volna a jobboldali városvezetés, ők is hozzányúltak volna a rendszerhez – ezért is támogatta ő is a bizottságban az előterjesztést. A magántulajdonban lévő ingatlanok bérbevétele viszont szerinte is felverné az árakat, ezt aggályosnak tartotta a képviselő. Van bent kockázat, jelezte. Dr. Horváth Attila azt mondta: szerinte nem lesz árfelhajtó lakása a rendeletnek. Sok az üres lakás, egyre ritkább a szerződés nélküli bérlés. Az önkormányzattal kötendő szerződés biztonságot garantál. Ha 100 ezer forintért bérel egy lakást a város, és azt 50 ezerért adja tovább az önkormányzat – ez 50 millió forintos kiadás évente, így viszont 83 bérlakás kerülhet a rendszerbe. Ha nem működik, természetesen korrigálják azt.

 

Dr. Takátsné dr. Tenki Mária egyetértett azzal, hogy fel kell gyorsítani a rendszert. A nyilvánosságot hangsúlyozta a képviselő asszony, szerinte a Savaria Fórumban kellene egy állandó rovatot létesíteni a bérlakásüggyel kapcsolatban. Horváth Gábor abban bízik, hogy nem lesznek egyenlőbbek az egyenlőknél… Emellett a rendszer ellenőrizhetőségének fontosságát húzta alá. Dr. Nemény András válaszában aláhúzta: 400 lakás ellenőrzését már megkezdték, mert azt akarja a városvezetés, hogy valóban a rászorulók kapják meg az ingatlanokat. 
A testület néhány módosítással szavazta meg az előterjesztést. 


Séllei Árpád: a Haladás be tudja fejezni a szezont

 

A 3. napirendi pont az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságokkal kapcsolatos döntések meghozatalára vonatkozott. Illés Károly (Fidesz) frakcióvezető a fedett uszodáról beszélt, hogy a Vasivíz finanszírozta részben a létesítmény veszteségét úgy is, hogy az uszoda már a városé lett. Az üzemeltetést kell felülvizsgálni, akár a piacról is lehetne üzemeltetőt választani. Emellett megerősítette: továbbra sem tartják alkalmasnak Molnár Miklóst vezérigazgatónak, és így az egész cég működése is veszélybe kerülhet. Dr. Nemény András arra emlékeztette a fideszes politikust, hogy kilenc évig a korábbi városvezetés költségvetésért felelős alpolgármestere volt a Pro Savaria-s városatya… Illés Károly így reagált: nem jogszerű a kinevezés, mert a feltételeknek nem felel meg Molnár Miklós személye, akinek nem a szakmaiságát kérdőjelezte meg. Tóth Kálmán arra emlékeztetett: amikor felújították az uszodát, akkor Hende Csaba arról biztosította a szombathelyieket, hogy az új létesítmény üzemeltetése kevesebbe kerül. Erről kiderült, hogy ez nem így van. Molnár Miklóssal kapcsolatban annyit jelzett: valóban bizalmi viszony alakult ki vele kapcsolatban, együttműködő volt az elmúlt ciklusokban is. 
 

Molnár Miklós arra hívta fel a figyelmet, hogy a Felügyelő Bizottságnak kellett volna jeleznie, ha jogszerűtlenséget tapasztal, ilyen viszont nem történt. Az uszoda üzemeltetésére vissza kell térni a későbbiekben, erősítette meg. Dr. Nemény András azt erősítette meg, hogy Illés Károlynak, mint Feb-elnöknek kellett volna jeleznie, ha jogszerűtlenséget észlel. Illés Károly úgy reagált: jelezte az illetékeseknek az aggályait az új vezérigazgató kinevezésével kapcsolatban. A polgármester szerint ezt frakcióvezetőként tette meg Illés Károly, és nem Feb-elnökként. 


Dr. Czeglédy Csaba a reménytelenebbnél is reménytelenebbnek nevezte a Haladás helyzetét, Arról van szó, ha nem fizetik ki a korábbi szakmai stábot a klub, akkor kizárják az átigazolásból a csapatot. Emellett kéthavi bérrel tartoznak a játékosoknak, sőt, magánszemélyeknek is tartozik a cég. Legalább 100 millióra ahhoz, hogy folytassa versengést. 1998 óta a Hali-támogatása soha nem volt egyöntetű, megszűnés szélére került egyszer már Bíró Péter idején. Felidézte dr. Ipkovich György polgármesterségének idejét, amikor is sikerült megszerezni egy pápai, NB/II-es klub indulási jogát így aztán megmaradt a Haladás. Ha nem adjuk meg a támogatást, akkor megye II-be kerül a gárda, a 4-5 év alatt felkerülés pedig sokkal több pénzbe kerül majd a városnak, mint a megmentése. Azt javasolta: 100 millió forintos kölcsönt adjon a város a csapatnak 2020. december 31-éig olyan feltétellel, hogy Séllei Árpád ügyvezető készfizető kezességet vállaljon, illetve szerezze vissza a gárdát tönkre tevőktől a tulajdonrészt, ami kerüljön a Haladás Marketing Kft-hez, vagy a HVSE-hez. 


Dr. Nemény András azt mondta: nulla a bizalma a tulajdonosok irányába. Emlékeztetett arra is, hogy a közelmúltban 150 millió forintot adott már a város, de azzal a feltétellel, hogy vigye végig a bajnokságot a klub. Kiderült, hogy a tulajdonosok tisztában voltak azzal, hogy nem tudják befejezni a szezont. Most már inkább az a kérdés, hogy miként kapja vissza az önkormányzat a 150 millió forintját. Nem adunk újra pénzt, nevezzük akár kölcsönnek, kezdjük tiszta lappal, a jelenlegi tulajdonosi körrel nem lehet egyről a kettőre lépni, hangsúlyozta a polgármester. Mint fogalmazott: a tulajdonosoktól nem kapott kérést, hogy pénzre lenne szükség. Lendvai Ferenc (Fidesz) szerint minden szombathelyinek a szíve csücske a Haladás. Az átvilágítás részleteire kérdezett rá, mielőbb szeretnének tiszta képet látni. Arra is kíváncsi volt a városatya, hogy pontosan mennyivel tartoznak a volt trénernek. Molnár Miklós azt kérdezte: történt-e tényleges átadás-átvétel a régi és az új ügyvezető között. Horváth Gábor Czeglédy Csabától kérdezte, hogy a 100 millió forint mennyire precíz összeg. Elmondta: ő is Haladás-szurkoló, de apátiát érez, sok társával egyetemben, ugyanakkor van egy réteg, aki él-hal a csapatért. Feneketlen tó, így jellemezte a csapatot, és egyetértett a polgármesterrel a felelős gondolkodása miatt, ugyanakkor ez egy érzelmi döntés is egyben, hangsúlyozta. 


Dr. Horváth Attila Séllei Árpádtól azt kérdezte, vállalja-e a dr. Czeglédy Csaba által felvázolt feltételeket. Dr. Czeglédy Csaba aláhúzta: csak akkor adjunk pénzt a csapatnak, ha megszabadulnak a „rablóbandától”. Tóth Kálmán is a közfelháborodást hiányolta, ezt annak tudta be, hogy a szurkolók is átlátják a helyzetet. A brendet fenn kell tartani, ez természetes, de miután nem érkezett kérés a kft.-től, így nem is lehet komolyan tárgyalni a kérdést. Mi az a pont, amikor visszakaphatjuk a 100 millió forintot? Nem mi húzzuk ki a szőnyeget a Haladás alól, ők maguk alól rúgták ki a szőnyeget, emelte ki Tóth Kálmán. Ameddig ez a tulajdonosi kör van, addig ezzel a kft.-vel nincs dolgunk, foglalta össze véleményét a frakcióvezető. 


Séllei Árpád kapott szót. Elmondta: Nem pénzért jött, a mai nappal kifizették a volt edzőket, nullás NAV-os igazolása van a cégnek, a játékosok is fizetést kaptak, tehát licenc-megvonásról szó sincs. Nem olyan rossz a helyzet, mint azt sokan beállítják, tette hozzá. Egyetértett dr. Czeglédy Csabával azzal, hogy a megszűnés a legrosszabb opció, ám megnyugtatott mindenkit, hogy a gárda be tudja fejezni a szezont, remélhetőleg az NB/II-ben. 2020-ig pénzügyi tervet nyújtott be a városhoz a klub, a várostól pozitív hozzáállást, kommunikációt kért. Az átadás-átvétel megtörtént, de még nincs minden dokumentum aláírva. Dr. Nemény András fontosnak nevezte, hogy nem kér pénzt a klub, amiért a határozati javaslat készült, azt az átvilágítás indokolta. A korábbi tulajdonosokkal szemben szigorúan el kell járni, emelte ki a polgármester. Dr. Czeglédy Csaba úgy vélekedett: ha nem kell pénz, ő csak örül. Arra volt kíváncsi, mennyibe került Supka Attila kifizetése, illetve honnan szerzett hirtelen pénzt a cég. Séllei Árpád elmondta: a korábbi edző bruttó 1.8 millió forintért dolgozott, a hiányzó pénzt pedig a többségi tulajdonos, Kóbor László tette be a cégbe. 

Az előterjesztéseket elfogadta a testület.   


Gyors zárás ebédszünet után

 

A közgyűlés délután az önkormányzati tulajdonú ingatlanokkal kapcsolatos döntések meghozatalával folytatódott. Ez is, mint a következő, az alapdokumentum módosítására vonatkozó előterjesztés is villámgyorsan átment a testületen. A 2020-as belső ellenőrzési tervekről is vita nélkül döntöttek a városatyák. A 7. napirendi pont a Szombathely Megyei Jogú Város tagságára a különböző szervezetekben, egyesületekben, szövetségekben és az önkormányzat által delegált személyekre vonatkozott. Itt történtek személyi változások, de ezen határozatokkal is gyorsan végeztek a képviselők. A lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról is döntött a testület. A jegyzői tájékoztató a Polgármesteri Hivatal törvényességi és hatósági munkájáról elnevezésű előterjesztés is simán átment. A személyi ügyekben sem bontakozott ki vita. 


És vége – 2019-ben ez volt az utolsó közgyűlés. A polgármester szerint kimondottan békés hangulatban telt el a nap, megköszönte a munkát a képviselőknek, majd valamennyi szombathelyi polgárnak áldott, békés ünnepeket kívánt.

 

címkék
Savaria Fórum 29. évfolyam különszám - 2020.10.23.
Savaria Fórum 29. évfolyam különszám - 2020.10.23.
tematikus oldalak
legolvasottabbak
Gazdátlan betegek, ellátási zavarok várhatók
Elfogadhatatlan az orvosok és egészségügyi dolgozók számára a jogviszonyról szóló törvény. A kivezénylés, a választási kötelezettség állami- és magánellátás között lehetetlen helyzetbe hozza az orvosokat, a szakdolgozók jelentős részét, és ez által a betegeket is. Megkérdeztük egy orvos véleményét a témáról, aki negyven éve praktizál egy nyugat-magyarországi kórházban.
Egy halott a gyöngyösfalui kalandparkban, kidőlt fa rántotta el a drótkötélpályát
A 112press információi szerint egy ember meghalt, egy pedig megsérült, amikor kidőlt egy fa a Vas megyei Gyöngyösfalu kalandparkjában.
Operatív törzs: korlátozás nélkül lehet menni vásárolni Ausztriába, hazatérés után azonban karantén jár
Az egy hónapja életbe lépett járványügyi készültségi időszak során 1542 rendőri intézkedésre volt szükség a védelmi intézkedések megszegése miatt - mondta a koronavírus-járvány elleni védekezésért felelős operatív törzs ügyeleti központjának vezetőhelyettese szerdán online sajtótájékoztatón.
Az orvosok többlépcsős béremeléséről döntött a parlament
Az orvosok jelentős mértékű, jövőre induló, többlépcsős béremeléséről döntött kedden az Országgyűlés.
Megduplázzák az orvosok bérét, kivezetik a hálapénzt
Elfogadta a kormány a Magyar Orvosi Kamara (MOK) által előterjesztett, soha korábban nem látott méretű béremelést tartalmazó javaslatot, és a hálapénz kivezetéséről is megállapodás született.
legfrissebbek
1956: városi megemlékezés és ünnepi közgyűlés
A Jáki úti temetőben Welther Károly sírjánál, a Március 15. téren az országzászló ünnepélyes felvonásával, az 56-osok terén a nemzetőrök emléktáblájának megkoszorúzásával, majd ünnepi közgyűléssel emlékezett Szombathely az 1956-os forradalom és szabadságharc kitörésének 64., a Magyar Köztársaság kikiáltásának 31. és az önkormányzatiság 30. évfordulójára.
Portugál Nagydíj: Bottas volt az első szabadedzés legjobbja
Valtteri Bottas, a Mercedes finn pilótája volt a leggyorsabb a Forma-1-es Portugál Nagydíj pénteki első szabadedzésén.
Romániában otthoni távfelügyelet alatt maradnak a tünetmentes fertőzöttek
Romániában pénteken túllépte a 200 ezret a koronavírus-fertőzöttek száma, a napi esetszám meghaladta az ötezret, az egészségügyi rendszerre nehezedő nyomás csökkentése érdekében ezért ezentúl nem kell kórházi vizsgálatra jelentkezniük a tünetmentes fertőzötteknek.
Magyarország 150 lélegeztetőgépet küld Csehországnak
Magyarország 150 lélegeztetőgépet küld Csehországnak - jelentette be Andrej Babis cseh miniszterelnök pénteken a Twitteren. A lélegeztetőgépeket a cseh tűzoltók fogják átvenni, és egyelőre az állami tartalékalap raktáraiban helyezik el.
Esküvőre tartó Opel borult fel Kőszeg közelében, négyen kerültek kórházba
Szombathely irányába tartott a 87-es főúton egy Opel személyautó, ami a menetirány szerinti jobb oldalon padkára futott.