km/óra
  2020.08.09., vasárnap  •  Emőd napja
Egészségügyi dolgozókat díjaztak a Semmelweis-napi ünnepségen

Egészségügyi dolgozókat díjaztak a Semmelweis-napi ünnepségen

Az idei évben a Semmelweis-napi díjátadó ünnepséget rendhagyó módon szűkebb körben és fogadás nélkül szervezték meg a Városházán. S bár a Semmelweis-ünnep az egészségügyi dolgozók ünnepe, de ahogy ők fogalmaztak, nemcsak róluk szól. Hanem azokról is, akiknek jelentős szerepük volt abban, hogy fizikai és mentális sérülés nélkül, egészségesen vészelték át az elmúlt járványidőszakot.

 

Szombathelyen régóta hagyomány, hogy a Semmelweis-napon, városi ünnepségen tüntetik ki a kiemelkedő teljesítményt nyújtó egészségügyi dolgozókat. A házasságkötő teremben tartott meghitt ünnepségen dr. Nemény András polgármester köszöntötte a jelenlévőket és elmondta, hogy 2020 egy rendhagyó év, nemcsak Szombathelyen, hanem az egész emberiség számára. A koronavírus jelentős mértékben megváltoztatta az életet, a mindennapjainkat. A polgármester szerint az egyik legnagyobb tanulsága az elmúlt heteknek, hogy sokkal jobban meg kell becsülnünk azokat, akik arra tették fel az életüket, hogy értünk dolgozzanak. 


Úgy fogalmazott: Semmelweis Ignác igazsága a mai nap igazsága is. A legfontosabb dolog, amiről beszélt és ami a küldetése volt, hogy kezet kell mosni, mert a kórokozóktól így lehet megvédeni az embereket. Semmelweis Ignác fiatalon elhunyt, s nem ismerték el életében a munkásságát. Hangsúlyozta, nekünk a mában lehetőségünk van elismerni az életpályájuk közben azoknak a munkásságát, akik nap mint nap értünk dolgoznak. 


A polgármester után dr. Hende Csaba, az Országgyűlés alelnöke szólt az ünneplőkhöz. Kielemelte, tisztelettel, hálával és csodálattal tartozunk az egészségügyi dolgozók munkájáért. Hozzátette, senkinek sem volt könnyű az elmúlt időszak. A háborút egy láthatatlan ellenséggel vívjuk, az első csatát fényes sikerrel nyertük meg, Vas megyében 17 igazolt fertőzött volt. Ez azért sikerülhetett, mert mindenki tette a dolgát. „Az élvonalban önök küzdöttek, nagyszerűen helyt álltak, ezen a napon fejet hajtunk a magyar egészségügy előtt” – fogalmazott. 


A beszédek után a kitüntetések átadása következett. 


A háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló rendelet alapján „Az a háziorvos, aki 20 éven keresztül folyamatosan körzeti, illetve háziorvosi feladatokat, körzeti gyermekorvosi, illetve házi gyermekorvosi feladatokat látott el, valamint az az alapellátást végző fogorvos, aki 20 éven keresztül folyamatosan fogorvosi alapellátási feladatokat látott el, címzetes főorvosi cím használatára jogosult.” 


Az oklevelet az idei évben Dr. Hedari Khaled Michael, a Kiskar utcai Felnőtt fogorvosi rendelő fogorvosa kapta.

 
„Kiemelkedő Egészségügyi Munkáért-díj”


"Kiemelkedő Egészségügyi Munkáért-díj" adományozató annak az egészségügyi dolgozónak, aki több éven át kiemelkedő munkát végzett. A díj kettő fokozatban adományozható. Az I. fokozatot évente legfeljebb kettő, a II. fokozatot évente legfeljebb négy személy kaphatja meg.


2020. évben „Kiemelkedő Egészségügyi Munkáért-díj” II. fokozatát kapta:


Simon Ildikó


A Szombathelyi Egészségügyi és Kulturális Intézmények Gazdasági Ellátó Szervezetének védőnője. 


2002. július 15-től dolgozik védőnőként. A főiskola elvégzése után Szent Márton utcai gyermekrendelőben kezdett körzeti védőnőként dolgozni. Kezdő szakemberként is feltalálta magát, gyorsan megismerte körzetét. Gondozottai rövid időn belül elfogadták, megfogadták tanácsait. Helyettesített a Fogaras, a Szűrcsapó, és a Váci Mihály úti gyermekrendelőkben. Majd a jelenlegi munkahelyén, a Deák Ferenc utcai rendelőben 2005 szeptemberétől dolgozik. Védőnői egyetemi diplomát szerzett 2008-ban. Munkáját magas szakmai színvonalon, empatikusan, hivatástudattal végzi. Szakmai tudását, ismereteit folyamatosan bővíti továbbképzéseken, konferenciákon. A megszerzett ismereteket a gondozottak ellátásában hasznosítja. A szülőkkel humánus, toleráns. Hosszú évek óta oktató védőnői feladatokat is ellát, ezzel segítve a hallgatókat, hogy megismerjék a körzeti védőnői munka szépségeit, nehézségeit. A lakosság széles rétegét érintő települési egészségnapok, prevenciós programok aktív résztvevője. A Szent Márton köpenye óvodai egészségnevelési program megvalósításában, valamint az óvodai glutén szűrésben is aktív szerepet vállal. 
Okleveles babamasszázs oktató. Tagja számos egészségügyi szervezetnek, többek között a Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamarának, a Magyar Vöröskeresztnek és a Szombathelyiek Egészségéért Egyesületnek.  Jó közösségi ember, kollégái szeretik, elfogadják észrevételeit, tanácsait. Munkáját elhivatottság, segítő szándék jellemzi. 


Csik Péterné


A Vasútegészségügyi NK Kft Szombathelyi Egészségügyi Központjának asszisztense.


1976. június 22-től dolgozik a vasútegészségügyben. Üzemápolóként kezdett dolgozni, majd asszisztensi munkakörben tevékenykedett tovább. Több szakrendelésen is dolgozott. A reumatológiai szakrendelésen 1999 novembere óta dolgozik.  A MÁV rendelőintézetben töltött 44 évi munka mellett fokozatosan képezte magát, üzemápolói képzettséget is szerzett.  Munkáját az alaposság, lelkiismeretesség, és a betegek felé irányuló nagy empátia jellemzi.  Személyisége, asszisztensi magatartása példaértékű. Több mint négy évtizedes asszisztensi munkájának méltó elismerése, e kitüntetés adományozása. 


Verhásné Horváth Eszter


Az Országos Mentőszolgálat Nyugat-dunántúli Regionális Mentőszervezet Szombathelyi Mentőállomásának adminisztrátora.


2004. május 15-vel vette kézbe az OMSZ Központi Orvosi Ügyeletének adminisztrációját. Ez a tevékenység elsősorban a teljes ügyeleti betegforgalom, az ambuláns ellátások és a házhoz hívások dokumentálását, a gyógyszerfelhasználást és felírást, a statisztikai feldolgozást jelenti. Személyes kapcsolatban áll a szerződő orvosokkal, asszisztensekkel, ügyeleti gépkocsivezetőkkel. Ő véglegesíti és küldi el a havi beosztásokat, egyezteti az óraelszámolásokat. 16 éve tartó munkája alatt mindenki megelégedését, tiszteletét kivívta, megbecsülését elnyerte csendes, precíz, türelmes és pontos munkavégzésével. Méltó a kitüntetéssel is kifejezett megbecsülésre. 


Gazsi Lilla


A Vas Megyei Markusovszky Egyetemi Oktatókórház Krónikus Belgyógyászati, Tüdőgyógyászati és Geriátriai Osztályának osztályvezető ápolója.

1994-ben általános ápoló, általános asszisztens végzettséget szerzett, majd a Markusovszky Egyetemi Oktatókórház Krónikus Belgyógyászati Osztályán ápolónő beosztásban kezdett dolgozni. 2001-ben felsőfokú ápoló végzettséget szerzett.  2003 augusztusától osztályvezető ápoló helyettesként folytatta munkáját. 2005. január 1-től megbízott osztályvezető ápolói feladatokat lát el a Krónikus Belgyógyászati osztályon. 2008. augusztus 1-től a Krónikus Belgyógyászati Osztály osztályvezető ápolóként látja el feladatait napjainkig. 2010. évben diplomás ápoló, 2014-ben pedig geriátriai szakápoló végzettséget szerzett. 2017-évben egészségügyi gyakorlatvető lett. Az évek során jó szakmai és szervezői kapcsolatot alakított ki. Példamutatóan lelkiismeretesen, pontosan dolgozik, a betegekkel és kollégáival kapcsolata a sokféle nehézség és probléma mellett is kiváló. Az osztályon gyakorlatot teljesítő tanulókkal a kapcsolata példaértékű.


„Kiemelkedő Egészségügyi Munkáért-díj” I. fokozatát kapta:


Baumgartner Hajnalka


Szombathely Megyei Jogú Város Ifjúsági Fogászatának fogászati asszisztense. 


A körmendi 6 osztályos gimnáziumban való érettségije után 2001-ben végzett a Szent Györgyi Albert Középiskolában fogászati asszisztensként. Első munkahelye az Egészségügyi Alapellátó Intézet Gyermekfogászata volt. 2004 óta folyamatosan dolgozik a Kiskar Utcai Ifjúsági Fogászaton. 2005-től annak a Határőrség fogászati szakrendelésén is dolgozott, annak megszűnéséig. Példamutató módon a kötelező mennyiségeken túl is részt vesz a fogászati ügyelet ellátásában. Munkáját a régi nagy generációkra jellemző hivatástudattal, fáradhatatlan szorgalommal, és kiemelkedő szakértelemmel látja el. Szakmai Fejlődése folyamatos, mindig érdeklik az új dolgok. Talán nincs is a fogászatnak olyan ága, amelyben ne tudna azonnal professzionális módon segédkezni. Az évek sorén nagy gyakorlatra tett szert a gyermekfogászat, fogszabályozás, digitális fogászati radiológia mellett a fogpótlástanon belül is. Tudása bármely magánrendelőben versenyképes lenne, mégis a fogászat egyik legnagyobb türelmet igénylő, és pszichésen a legnehezebb ifjúsági-iskolafogászatán kötelezte el magát. Empatikus, a fiatalok félelmeit azonnal felismerő, és jól kezelő személyiség, aki a gyermek megnyugtatásán túl mindig fontosnak tartja a szülők, pedagógusok, iskolatitkárok megfelelő tájékoztatását is.  Az alapellátás és az orvosa mindig számíthat minden szakmai és emberi segítségére. Fejlett igazságérzetéből adódó értékelését nem rejti véka alá. Mind a 4 Kiakar utcai fogászati rendelés biztos támasza, motorja. Kollégái bátran fordulhatnak hozzá a feladatok elvégzésében, Ő biztos, hogy pontosan, és eredményesen elsőként végezte el azt.  Emberi magatartásával, szakmai elkötelezettségével, példás családi életével példaképként állhat mindenki előtt. 


Szétag Andrea


A Markusovszky Egyetemi Oktatókórház Gasztroenterológiai és Belgyógyászati Osztályának osztályvezető ápolója.  


1982-ben általános ápoló és asszisztens végzettséget szerzett, majd augusztus 1-én a Markusovszky Egyetemi Oktatókórház Gasztroenterológiai és Belgyógyászati Osztályán ápolóként kezdett dolgozni. 1996. július 01-től megbízott osztályvezető ápoló lett. Munka mellett elvégezte az egészségügyi főiskolát, és 1997-ben diplomás ápoló végzettséget szerzett. 1998. február 1-től napjainkig a Gasztroenterológiai és Belgyógyászati osztályon osztályvezető ápolóként végzi feladatait. Tevékenységét szakmai igényesség és nagyfokú humánum jellemzi. Munkáját lelkiismeretesen végzi, segítőkész, munkatársaihoz és vezetőihez való viszonya kifogástalan. Precíz, megbízható kolléga, hozzátartozókkal és kollégáival kapcsolata példaértékű. Példamutatóan lelkiismeretesen, pontosan dolgozik, a betegekkel és kollégáival kapcsolata a sokféle nehézség és probléma mellett is kiváló.


„Szombathely Egészségügyéért-díj"


"Szombathely Egészségügyéért-díj" adományozható annak az egészségügyi dolgozónak, aki kiemelkedő munkájával segítette a város egészségügyének fejlődését. A díjat évente legfeljebb kettő személy kaphatja meg. 


„Szombathely Egészségügyéért – díj” - ban részesült:


Dr. Bognár Melinda


A Szombathely, Március 15. téri felnőtt fogorvosi rendelő címzetes főorvosa. 


1989-ben szerzett diplomát a Pécsi Orvostudományi Egyetem Fogorvos-tudományi Karán, majd rögtön munkába állt a Markusovszky Kórház fogászatán az SZTK-ban. 1991-ben fog-és szájbetegségekből szakvizsgát tett, majd ezt követően több helyen kihelyezett fogászati praxisban, üzemorvosi fogászaton dolgozott, például a Határőrség, a Cipőgyár, vagy a Remix dolgozói vonatkozásában. Aktívan részt vett a fogászati praxisok privatizációjának előkészítésében, a részletszabályok, és a tényleges lebonyolítás megvalósításában. 2003. január 1. napjától a Bognár és Társa Bt. alkalmazásában folytatta tovább fogászati praxisát. A fogászati alapellátásban eltöltött 20 év után 2015. ében címzetes főorvosi kinevezésben részesült. A Kollegiális Vezető Fogorvosi Testület tagja, az önkormányzattal való kapcsolattartásban kiemelkedő szerepet tölt be, hatékonyan bonyolítja az alapellátásban dolgozó fogorvosok és az önkormányzat közti alapellátást érintő kérdéseket. Dr. Bognár Melinda szakmai pályafutása kezdetétől Szombathely Megyei Jogú Város fogászati alapellátásának meghatározó személyisége.  Munkáját lelkiismeretesen, pontosan végzi. A szakirányú, tudományos képzések aktív résztvevője, eddig megszerzett tapasztalatait, illetve az új eljárások metodikáját szívesen osztja meg kollégáival. Kollégái által kedvelt, elfogadott szakember. Az alapellátásban eltöltött mintegy három évtized alatt mind betegei, mind kollégái között kiemelkedő megbecsülésre tett szert. 


Dr. Baranyai Marietta


A Markusovszky Egyetemi Oktatókórház Általános és Gasztroenterológiai Belgyógyászati Osztályának főorvosa, osztályvezető helyettes. 


1987, az orvosi diploma megszerzése óta a Markusovszky Egyetemi Oktatókórház Dolgozója. 1990-ben, már kezdő orvosként tevékenyen közreműködött a diabetológiai szakambulancia létrehozásában és működtetésében. A belgyógyász, majd a diabetológia szakvizsga megszerzését követően kiváló munkájának köszönhetően az évek során a diabetológia szakterület megyei vezetőjévé vált. Tagja a Magyar Diabetes Társaságnak és az Európai Diabetes Társaságnak. Társszerzője számos neves külföldi és magyar orvosi szaklapban megjelent tudományos publikációnak.  A szakmai konferenciáknak nemcsak résztvevője, de rendszeresen felkért, elismert előadója, és a Dunántúli Diabetes Hétvége programbizottsági tagjaként aktív szerepet vállal azok szervezésében is. Oktatási tevékenységet végez tutorként mind a medikus, mind a rezidensképzésben, és hasonló feladatot látott el a felnőtt ápoló és szakápoló képzésben. Aktív szerepet vállal a kórház, illetve a megye diabetológusainak képzésében, valamint a háziorvosokkal is szoros kapcsolatot tart, rendszeres előadója továbbképzéseiknek. Az évek folyamán több elismerésben, díjban részesült. 


Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata 2020. évben „Pro Sanitate Savariae” Életműdíjat adományozott prof. dr. Engert Zoltán Vendelnek a Markusovszky Egyetemi Oktatókórház Stratégiai igazgatója és az Urológiai Sebészeti Osztályának osztályvezető főorvosának. A díj átadására a Szent Márton Napi ünnepség keretében kerül sor.

 

Dr. Haklist Györgyi címzetes főorvos megköszönte minden kolléga fegyelmezett és odaadó munkáját. Azt mondta, bár a Semmelweis-ünnep az egészségügyi dolgozók ünnepe, de nemcsak róluk szól. Hanem azokról, akiknek jelentős szerepük volt abban, hogy fizikai és mentális sérülés nélkül, egészségesen vészelték át az elmúlt járványidőszakot. Éppen ezért Szombathely gyermek és felnőtt háziorvosainak a nevében megköszönvt az önkormányzat támogatását, s köszönődokumentumokat adott át a város vezetőinek, melyet szeretettel és saját kezűleg készítettek. 
 

 

Fotó: Nagy Jácint 

kapcsolódó cikkek
Szombathelyi egészségügyben dolgozók kaptak jutalmat
Szombathelyi egészségügyben dolgozók kaptak jutalmat
Pénzjutalomban részesítette Szombathely MJV Önkormányzata azon egészségügyi területen dolgozó, a szombathelyi önkormányzat alkalmazásában álló munkatársakat, akik nem részesülhettek a kormány által ígért, az egészségügyi dolgozóknak adott egyszeri juttatásból, olvasható a város honlapján.
Áder János: Magyarország tisztelettel adózik az egészségügyi dolgozók teljesítményének
Áder János: Magyarország tisztelettel adózik az egészségügyi dolgozók teljesítményének
Magyarország tisztelettel adózik az egészségügyi dolgozók teljesítményének - mondta Áder János köztársasági elnök az Országos Hematológiai és Infektológiai Intézet Semmelweis-napi ünnepségén kedden.
kapcsolódó cikkek
Szombathelyi egészségügyben dolgozók kaptak jutalmat
Szombathelyi egészségügyben dolgozók kaptak jutalmat
Pénzjutalomban részesítette Szombathely MJV Önkormányzata azon egészségügyi területen dolgozó, a szombathelyi önkormányzat alkalmazásában álló munkatársakat, akik nem részesülhettek a kormány által ígért, az egészségügyi dolgozóknak adott egyszeri juttatásból, olvasható a város honlapján.
Áder János: Magyarország tisztelettel adózik az egészségügyi dolgozók teljesítményének
Áder János: Magyarország tisztelettel adózik az egészségügyi dolgozók teljesítményének
Magyarország tisztelettel adózik az egészségügyi dolgozók teljesítményének - mondta Áder János köztársasági elnök az Országos Hematológiai és Infektológiai Intézet Semmelweis-napi ünnepségén kedden.
Savaria Fórum 29. évfolyam 28. szám - 2020.07.17.
Savaria Fórum 29. évfolyam 28. szám - 2020.07.17.
tematikus oldalak
legolvasottabbak
Szombathelyen 99-en vannak házi karanténban, egy beteget kórházban ápolnak
Újabb 11 embernél igazolták a koronavírust Magyarországon, 4564-re nőtt a beazonosított fertőzöttek száma. 28 vasinál mutatták ki a kórt. Külföldön rosszabb a helyzet. A július közepén bevezetett beutazási korlátozások miatt Szombathelyen már 99-en vannak hatósági házi karanténban. Ezt két PCR-teszttel ki lehet váltani, a vizsgálatért viszont augusztus 1-től fizetni kell.
Jelentős mennyiségű csapadék közelít, elsősorban a Dunántúlra
Az Országos Meteorológiai Szolgálat (OMSZ) Facebook-oldalán mutatta meg, hogyan éri el országunkat a csapadék.
36-an fertőződtek meg egy családi rendezvényen, Vas megyében is találtak fertőzötteket
Harminchatan fertőződtek meg koronavírussal egy Győr-Moson-Sopron megyei családi rendezvényen - közölte az M1 aktuális csatorna Híradója.
Ausztriai időjárás: augusztusi tél a hegyekben, heves esőzés több tartományban
Csinos augusztusi hóleplet hagyott maga után maga után a hételeji lehűlés az osztrák hegyekben. A Tiroler Tageszeitung összefoglalója szerint a 3000 méter feletti területeken 15-30 centi hó hullott - de akadt olyan hely, ahol ennél is több esett.
Az iskolarendszerű felnőttképzésben két szakma elsajátítása ingyenes
Az Országos Képzési Jegyzék, az OKJ listáját felváltó új Szakmajegyzékben 25 ágazathoz tartozó 174 szakma szerepel. A Vas Megyei Szakképzési Centrum tagiskoláinak kínálatában ebből 24 féle szakma megtalálható. Érdemes ezekből választani azoknak, akiknek most nem sikerült a felvételi, vagy érettségi után nem jelentkeztek a felsőoktatásba. Az iskolarendszerű felnőttképzésben két szakma ingyenesen elsajátítható.
legfrissebbek
Árokba borult egy gépkocsi az Orfalu és Farkasfa közötti úton
A 90 éves Mária nénit köszöntötte dr. László Győző
Otthonában látogatta meg és köszöntötte fel 90. születésnapja alkalmából dr. Szente Géza Imrénét dr. László Győző, Szombathely MJV alpolgármestere.
Romániában meghaladta a 60 ezret az azonosított fertőzöttek száma
Romániában újabb 1350 embernél mutatták ki a koronavírust az utóbbi 24 órában, ezzel szombaton meghaladta a 60 ezret a járvány kezdete óta eddig beazonosított fertőzöttek száma.
A felebaráti szeretet talaján állva segítenek a nehéz helyzetben lévőkön
Az annunciáta nővérek egykori rendházában alakították ki a Szent Márton Köpenye Alapítvány központját. Iroda és közösségi helyiségek állnak a rászorulók rendelkezésére, a gyerekeket pedig játszószoba várja. Az alapítvány a társadalom perifériájára szorult embereken igyekszik segíteni adományokkal, foglalkozásokkal, képzésekkel és ügyintézéssel.
Továbbra is ezer fölött a napi új fertőzöttek száma Németországban
Németországban immár harmadik napja regisztráltak ezernél több új koronavírus-fertőzöttet: az elmúlt 24 órában 1122-vel bővült a fertőzöttek, tizenkettővel a halálos áldozatok száma - tájékoztatott a Robert Koch német közegészségügyi intézet (RKI) szombaton.